Päiväkodit Oulussa

Touhula-päiväkodit Oulussa

Touhula-päiväkotien perusta on Oulussa. Oulussa sijaitsee yhteensä 15 Touhula-päiväkotia, joten jokaisen perheen tarpeisiin löytyy varmasti sijainniltaan erinomainen vaihtoehto laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen.

Oulun kielipäiväkodit

Oulussa toimii yksi kieliteemaan keskittyvä Touhula-päiväkoti; Touhula StarBright. Touhulan kieliteemaisten päiväkotien tavoitteena on tukea lasten vuorovaikutustaitojen kehittymistä kielellisesti rikkaassa ympäristössä. Kieliteemaisessa Touhula-päiväkodeissa lapset oppivat kieliä kielisuihkutuksen tai kielikylvyn avulla.

 • Touhula StarBright

  Touhula StarBright on kieliteemainen päiväkoti, jossa lapset pääsevät nauttimaan kielten rikkaasta maailmasta monin eri tavoin. Päiväkodin päivittäisiä käyttökieliä ovat suomi ja englanti. Lapset oppivat englantia lorujen ja leikkien kautta. Touhula StarBright sijaitsee Myllytullinkadulla, aivan Oulun keskustan tuntumassa. Kulkuyhteydet päiväkotiin ovat erinomaiset. 

Oulun seikkailupäiväkodit

Oulussa sijaitsee yksi seikkailuteemainen Touhula-päiväkoti. Seikkailupäiväkotien arjessa kannustetaan löytämään seikkailuja jokaisesta hetkestä. Pienet ja suuret seikkailut näkyvät vahvasti seikkailupäiväkotien arjessa. Seikkailupäiväkodeissa tehdään myös paljon erilaisia retkiä päiväkotien lähiympäristössä. Touhulan seikkailupäiväkodeissa maailmaa katsotaan lapsen silmin, yhdessä lapsen kanssa sekä annetaan lapsille tilaa oivaltamiseen ja kokemukselliseen oppimiseen.

 • Touhula TaikaVekara

  Ahvenojalla Raitotien kupeessa sijaitsevaan Touhula TaikaVekaraan on loistavat kulkuyhteydet. Päiväkoti tarjoaa laadukkaan varhaiskasvatuksen lisäksi esiopetusta. Turvallisissa tiloissa on paljon liikunta-, ja leikkivälineitä niin sisä- kuin ulkotiloissakin, joten erilaista tekemistä riittää lapsille varmasti. Seikkailuteeman lisäksi päiväkodin arjessa painottuu ympäristökasvatus.

Oulun taidepäiväkodit

Oulussa toimii kaksi taideteemaista päiväkotia. Touhulan taidepäiväkodeissa lapset ilmaisevat itseään musiikillisen, kuvallisen, sanallisen sekä kehollisen ilmaisun kautta. Päiväkodin ilmaisupainotteinen arki muodostuu monipuolisesti leikeistä, liikkeestä, draamasta, musiikista, sanataiteesta sekä eläytymisestä. Eri taiteenalat sekä ilmaisun muodot tuodaan monipuolisesti osaksi lasten arkea luovan, tutkimaan ja tulkitsemaan innostavan ympäristön luomiseksi. Oulun taidepäiväkodit pyrkimät tekemään yhteistyötä paikallisten taidetoimijoiden kanssa, ja päiväkodin mahdollisista yhteistöistä voit kysyä lisää päiväkodin johtajalta.

 • Touhula TähtiVekara

  Metsokankaalla sijaitseva taidepäiväkoti Touhula TähtiVekara tarjoaa lapsille monipuoliset mahdollisuudet itseilmaisuun erityisesti musiikin, draaman, liikunnan ja erilaisten retkien kautta. Varhaiskasvatuksen lisäksi päiväkoti tarjoaa myös esiopetusta.

 • Touhula Toppilansalmi

  Toppilan alueella sijaitseva Touhula Toppilansalmi on taidepäiväkoti, jossa toimii kolme iän mukaan jaoteltua ryhmää. Päiväkodin ilmapiiri on lämminhenkinen, ja taideteemalla eri taiteenaloja sekä ilmaisun muotoja tuodaan osaksi lasten jokapäiväistä arkea. Touhula Toppilansalmi tarjoaa varhaiskasvatuksen lisäksi myös esiopetusta.

Oulun liikuntapäiväkodit

Oulussa sijaitsee yhteensä 11 liikuntateemaista Touhula-päiväkotia. Arki Touhulan liikuntapäiväkodeissa täyttyy monipuolisesti erilaisista aktiviteeteista, jotka tukevat lasten luontaista liikkumista. Lapset pääsevät toteuttamaan itseään monipuolisesti päiväkodin liikunnallisessa ympäristössä, joka tarjoaa lapsille päivittäin mahdollisuuden onnistua ja kokeilla omia rajojaan turvallisesti.  Touhulan liikuntapäiväkodeissa lapset liikkuvat vähintään kaksi tuntia päivän aikana. Lasten luontaiselle liikkumiselle ja leikeille on aina tilaa niin ulkona kuin sisälläkin. Liikuntapäiväkodeissa pyritään tekemään yhteistyötä esimerkiksi alueen urheiluseurojen tai urheilijakummien kanssa, ja päiväkotikohtaisista kummeista voit kysyä lisää päiväkodin johtajalta.

 • Touhula LystiVekara

  Touhula LystiVekara sijaitsee Ritaharjun asuinalueella. Päiväkodin arjessa hyödynnetään monipuolisesti päiväkodin läheisyydessä sijaitsevia ulkopuolisia oppimisympäristöjä, kuten puistoja ja metsiä. Vauhti, liikunnan ilo ja punaiset posket kuuluvat Touhula LystiVekaran arkeen, jonka keskiössä on liikunnallinen varhaiskasvatus sekä monipuoliset lasten luontaista liikkumista tukevat aktiviteetit.

 • Touhula Hiirulaisenkuja

  Touhula Hiirulaisenkuja toimii Hiirosen asuinalueella, vuonna 2015 valmistuneessa hirsirakennuksessa. Kulkuyhteydet päiväkotiin ovat hyvät, ja päiväkodin läheisyydessä sijaitsee monipuolisesti erilaisia palveluita. Laadukkaan varhaiskasvatuksen lisäksi päiväkoti tarjoaa esiopetusta. Päiväkodin arjessa liikuntateema näkyy joka ikinen päivä. Lapsille tarjotaan monipuolisesti mahdollisuuksia erilaisiin liikuntamuotoihin niin sisällä kuin ulkona.

 • Touhula Hönttämäki

  Elokuussa 2014 avattu Touhula Hönttämäki on kuusiryhmäinen päiväkoti. Lapset toimivat päiväkodissa pienryhmissä. Päiväkodin arjessa lapsille tarjotaan mahdollisuudet monipuoliseen luontaiseen liikkumiseen, ja lisäksi lasten kanssa retkeillään viikoittain lähimetsässä sekä leikkipuistoissa. Laadukkaan varhaiskasvatuksen lisäksi päiväkoti tarjoaa myös esiopetusta.

 • Touhula Kivikkokangas

  Loistavien ulkoilumahdollisuuksien äärellä, Kivikkokankaan asuinalueella sijaitseva Touhula Kivikkokangas tarjoaa liikuntaan painottuvaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Kahdesta vierekkäin sijaitsevasta päiväkotirakennuksesta koostuva päiväkoti tarjoaa lapsille mahdollisuuden laadukkaaseen ja virikkeelliseen varhaiskasvatukseen turvallisessa ympäristössä.

 • Touhula Linnanmaa

  Oulun yliopiston ja Teknologiakylän lähellä, hyvien kulkuyhteyksien päässä toimiva Touhula Linnanmaa on laadukasta, liikuntateemaista varhaiskasvatusta sekä esiopetusta tarjoava päiväkoti, jonka arjessa lapsia kannustetaan monipuolisesti erilaisiin luontaista liikkumista tukeviin aktiviteetteihin.

 • Touhula Lipporanta

  Tuirassa sijaitseva Touhula Lipporanta on liikuntapäiväkoti, jonka arjessa liikunta näkyy monipuolisesti. Ohjatut tuokiot painottuvat eri liikuntamuotojen kokeilemisen ympärille. Lapset pääsevät ulkoilemaan päiväkodin ympäristön lisäksi viereisellä leikkipihalla sekä terva-Oulun upeissa merimaisemissa.

 • Touhula Metsokangas

  Touhula Metsokangas on monimuotoisessa ympäristössä toimiva liikuntapäiväkoti, jonka tilat ovat suunniteltu mahdollistamaan monipuolinen toiminta sekä liikkuminen.  Päiväkodin toiminnassa painottuu liikuntateeman lisäksi lasten omatoimisuus, kokeiluhalukkuus, turvallisuus, lapsilähtöisyys sekä perhekeskeisyys.

 • Touhula Oulunsalo

  Lentokentäntien läheisyydessä, hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitseva Touhula Oulunsalo on liikuntapäiväkoti, jossa lasten lempipuuhaa ovat erilaiset pallopelit, tanssiminen, erilaiset retket sekä rakentelu. Päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatuksen lisäksi esiopetusta.

 • Touhula Ritaharju

  Pohjois-Ritaharjussa keskeisellä sijainnilla toimiva Touhula Ritaharju on vuonna 2015 avattu liikuntapäiväkoti. Päiväkodissa temmeltää neljä lapsiryhmää. Päiväkodin monipuoliset tilat, pihapiiri ja lähimaasto innostavat lapsia liikkumaan, tarjoten erinomaiset mahdollisuudet luontaisen liikkumisen toteuttamiseen. Päiväkodin omassa liikuntasalissa sujuvat niin sählypelit, satujumppa kuin seinäkiipeilykin.

 • Touhula Satumetsä

  Jäälissä Laivakankaalla sijaitsevan Touhula Satumetsän tilat mahdollistavat monipuolisen liikkumisen. Monimuotoinen ympäristö houkuttelee lapsia liikkumaan. Liikunta lomittuu päiväkodin arjessa luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä toimintaa. Touhula Satumetsä tarjoaa varhaiskasvatuksen lisäksi esiopetusta.

 • Touhula Tullipuomi

  Kaksiryhmäinen, Etu-Lyötyssä sijaitseva Touhula Tullipuomi on avautunut tammikuussa 2019. Touhula Tullipuomissa päivän rakenne, erilaiset ympäristöt ja sisällöt mahdollistavat lapsille monipuolisen luontaisen liikkumisen eri tilanteissa niin sisällä kuin ulkonakin.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen Touhula-päiväkodista onnistuu helposti. Ennen hakemuksen jättämistä voit olla yhteydessä päiväkodin johtajaan ja sopia tutustumiskäynnin haluamaasi päiväkotiin. Tutustumiskäynnin varaaminen onnistuu kätevästi päiväkodin verkkosivuilta tai olemalla yhteydessä päiväkodin johtajaan. Päiväkotipaikan hakeminen Touhula-päiväkodista onnistuu helposti verkossa täytettävän lomakkeen avulla, ja paikkaa voit hakea milloin tahansa! Päiväkodista ollaan yhteydessä viikon sisällä hakemuksen vastaanottamisesta, ja useimmissa tapauksissa päivähoitopaikan varmistaminen sekä hoidon aloittaminen on mahdollista heti. Verkossa tehty hakemus ei ole kuitenkaan vielä sitova, joten voit rauhassa tutustua Touhula-päiväkoteihin ennen lopullisen päätöksen tekemistä. 

Oulun kaupungin palveluseteli

Oulun kaupunki tarjoaa yksityisten päiväkotien käyttöön palvelusetelin. Palvelusetelin arvoon vaikuttavat esimerkiksi perheen koko sekä tulot. Palvelusetelin hakemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä päiväkotikohtaisen asiakasmaksun suuruudesta voit kysyä lisätietoa päiväkodin johtajalta.

Tietoa Touhulasta

Touhula-päiväkotien tavoitteena on olla luomassa onnellista lapsuutta tarjoamalla laadukasta varhaiskasvatusta sekä esiopetusta. Päiväkotien henkilökunta yhdessä lasten vanhempien kanssa luo lapselle vahvan perustan, johon hän voi maailmansa rakentaa. Jokainen Touhula-päiväkoti pyrkii vastamaan asiakkaidensa toiveisiin ja toimintaa suunnitellaan yhdessä vanhempien kanssa. Päiväkotien arjessa näkyvät vahvasti erilaiset teemat, kuten seikkailu-, liikunta-, taide- tai kieliteema. Touhulan päiväkodin arki on ennakkoluulotonta, touhukasta, vastuullista ja avointa. Myös vastuullisuus näkyy Touhulan arjessa; Touhulassa sitoudutaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen sekä vastuullisuuteen. Tämä näkyy käytännössä kohtaamisissa vanhempien sekä lasten kanssa, keskinäisessä vuorovaikutuksessa sekä siinä, miten Touhulassa kohdellaan ympäristöä. Jokaiseen Touhula-päiväkotiin on mahdollista varata tutustumisaika olemalla yhteydessä valitsemansa päiväkodin johtajaan.