Yleisimpiä kysymyksiä

 • Paljonko varhaiskasvatus Touhulassa maksaa?

  Kuten kunnallisissakin päiväkodeissa, myös Touhulan yksityisissä päiväkodeissa asiakasmaksun määrään vaikuttavat kunnasta riippuen muun muassa seuraavat asiat:

  • Lapsen hoitoaika
  • Palvelusetelin suuruus tai yksityisen päivähoidon tuki
  • Vanhempien tulot ja perheen koko

  Tietyn päiväkodin asiakasmaksun suuruuden voit tarkistaa suoraan kyseisen päiväkodin johtajalta, jonka yhteystiedot löytyvät päiväkodin omilta sivuilta. Tahtotilamme kaikissa päiväkodeissamme on pitää asiakasmaksu sellaisena, että kaikilla perheillä on mahdollisuus hakea varhaiskasvatuspaikkaa Touhulasta.

 • Miten sijaisuudet järjestetään Touhulassa?

  Aina silloin tällöin joku päiväkodin henkilökunnasta on poissa ja sijaista tarvitaan korvaajaksi. Pyrimme saamaan mahdollisimman nopeasti hyvän ja luotettavan sijaisen paikalle. Tarvittaessa työntekijämme myös siirtyvät omalla lähialueellaan päiväkodista toiseen kaveria auttamaan. Riittävä hoitajien määrä ja lasten turvallisuus varmistetaan aina, vaikka oman ryhmän aikuinen olisikin poissa.

 • Miten päiväkodit ovat auki loma-aikoina?

  Loma-aikoina (kesäaika, hiihtoloma ja joulun sekä vuodenvaihteen välinen aika) varhaiskasvatus on järjestetty siten, että osa alueen päiväkodeista on suljettuna ja osa on avoinna normaalisti. Kun lapset lomailevat, aikuisetkin voivat olla vapaalla. Järjestely mahdollistaa sen, että arkisin henkilökunta on täysimääräisenä paikalla.

  Avoimena olevat päiväkodit toimivat päivystävänä hoitopaikkana kaikille sen alueen Touhuloiden lapsille. Perheille ilmoitetaan aina ajoissa, mikä päiväkoti toimii tarvittaessa kunkin alueen päivystävänä hoitopaikkana.

 • Toiminnan laatu – Kuka valvoo yksityisen päiväkodin toimintaa?

  Yksityiseltä varhaiskasvatukselta edellytetään samojen laatukriteereiden täyttämistä kuin kunnalliseltakin. Kunta tai kaupunki ohjaa ja valvoo yksityistä varhaiskasvatusta ja sen toimintaa.

  Kunnat tekevät valvonta-, ohjaus- ja auditointikäyntejä päiväkodeissamme. Touhulalla on avoin ja luottamuksellinen yhteistyösuhde kuntien varhaiskasvatushenkilöiden kanssa.

  Kaikissa päiväkodeissamme noudatetaan sekä valtakunnallista että kunnan omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa eli vasua, sekä sen periaatteita. Olemme myös mukana kuntien vasu-työryhmissä. Touhulassa on oma toimintasuunnitelma, Touhula Rytmi, jonka mukaan suunnitellaan päiväkotikohtainen vuosisuunnitelma.

  Toimintamme laadusta kertoo myös se, että rekrytoimme vakituisiin työsuhteisiin aina vain koulutettua, ammattitaitoista henkilökuntaa. Henkilöstön ammatillista osaamista myös päivitetään suunnitelmallisesti.

  Päiväkodeissamme mitataan säännöllisesti asiakasperheiden tyytyväisyyttä. Kehitämme toimintaamme saadun palautteen perusteella ja kerromme tuloksista avoimesti niin asiakasperheille kuin kunnan yhteistyökumppaneillekin.

 • Miten yhteistyö vanhempien ja päiväkodin kesken toimii?

  Perheet ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita ja kuuntelemme heidän toiveitaan varhaiskasvatuksesta herkällä korvalla. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu yhdessä lapsen, perheen ja päiväkodin kanssa.

  Kaksi kertaa vuodessa käytävät vasu-keskustelut sekä vanhempainillat ja yhteiset perhetapahtumat ovat kiinteä osa kasvatuskumppanuutta. Hyvän yhteistyön arkinen, mutta hyvin tärkeä muoto ovat myös päivittäiset kuulumisten vaihdot, jotka toteutuvat aina lapsen tullessa aamulla hoitoon ja tämän lähtiessä iltapäivällä.

  Kaksi kertaa vuodessa perheet voivat vastata sähköiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn. Palautetta meille voi toki antaa milloin vain, joko suoraan henkilökunnalle tai palautelomakkeen kautta.

 • Miten varhaiskasvatukseen haetaan?

  Täytä hakemus / hakemukset

  Täytä varhaiskasvatushakemus valitsemalla ensin haluamasi päiväkoti. Halutessasi voit hakea useampaan päiväkotiin, tällöin jokaiselle päiväkodille tulee täyttää oma hakemus. Varmista myös kunnan käytänteet: tarkista tuleeko teidän täyttää vielä erikseen myös kunnan hakulomake kunnan sivujen kautta esimerkiksi voimassa olevaa palvelusetelipäätöstä varten.

  Missä ajassa päätös asiakaspaikasta tulee?

  Päiväkodin johtaja vahvistaa asiakaspaikan ottamalla yhteyttä joko soittamalla tai sähköpostitse. Vahvistus asiakaspaikasta pyritään antamaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Näin myös siinä tapauksessa, että päiväkodissa ei olisi juuri nyt toivottua asiakaspaikkaa ja hakemus jäisi jonoon. Tarvittaessa palvelusopimuksen voi tehdä myös alueellisen palvelupäällikön kanssa esimerkiksi uusiin päiväkoteihin haettaessa.

  Missä ajassa päätökseen tulee reagoida ja miten?

  Päiväkodin johtajan ottaessa yhteyttä sovitaan tutustumiskäynti ja sopimusten laatiminen. Tarvittaessa päiväkodin johtaja voi myös lähettää palvelusopimuksen kotiin allekirjoitettavaksi. Allekirjoitettu ja Touhulaan palautettu kirjallinen palvelusopimus vahvistaa asiakaspaikan, joten huolehdithan, että sopimus on päiväkodin johtajalla hyvissä ajoin ennen varhaiskasvatuksen aloitusta.

  Olette lämpimästi tervetulleita tutustumaan päiväkotiin ennen asiakaspaikan vastaanottamista.

  Asiakaspaikan irtisanominen

  Asiakaspaikka tulee irtisanoa kirjallisesti Touhulan irtisanomislomakkeella.

  Mikäli kirjallisesti tehty palvelusopimus on ehtinyt alkaa ennen asiakaspaikan irtisanomista, peritään siltä kuukaudelta koko kuukauden asiakasmaksu.

  Irtisanomisaika Touhulassa on yksi kalenterikuukausi, eli esimerkiksi 21.2. irtisanottu palvelusopimus päättyy 31.3. Tällöin asiakasmaksu tulee vielä viimeiseen päivään asti ja lapsella on myös oikeus olla varhaiskasvatuksessa siihen saakka.

 • Mitä mukaan päiväkotiin?

  Lapselle on hyvä pakata mukaan ensimmäisestä päiväkotipäivästä alkaen seuraavat vaatteet ja tarvikkeet:

  Vaatteet

  • sisävaatteet ja sisätossut / jarrusukat
  • ulkovaatteet – myös kesäaikana tulee olla omat vaatteet ulkoilua varten
  • vaihtovaatteita
  • sään mukaiset vaatteet: sadevaatteet ja kumisaappaat

  Muut varusteet

  • unikaveri
  • vaipat
  • hoitovoiteita tarpeiden mukaan
  • mahdolliset reseptilääkkeet ja ohjeistus käytöstä päiväkodin henkilökunnalle
  • tutti, tuttipullo
  • oma kampa / harja tarvittaessa
  • kesällä vesipullo ja aurinkorasva

  Muistathan nimikoida kaikki lapsesi vaatteet ja tavarat!

piirretty karhuhahmo lukee kirjaa

Onko sinulla palautetta?

Kerro mikä askarruttaa, hymyilyttää tai mistä kiikastaa. Kerro, miten teemme Touhulasta paremman.