Touhulan tarina

Touhula-päiväkodit perustettiin vuonna 2010. Maailma muuttui silloinkin kiihtyvällä vauhdilla mutta perheen tarpeet olivat hyvin samanlaiset kuin ennenkin. Lapsi kaipasi touhua ja lämpöä, liikuntaa ja lepoa, paljon uutta ja toisaalta tuttua – kaikkea sopivassa suhteessa. Näimme varhaiskasvatuksen tärkeyden korostuvan entisestään, jotta lapsen oikeus onnelliseen lapsuuteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin toteutuu. Näihin tarpeisiin halusimme Touhulassa vastata. Samat perusasiat ovat työmme pohjana myös tämän päivän maailmassa.

Touhula vastuullisena toimijana

Touhula täydentää kuntien tuottamia varhaiskasvatuspalveluja. Suurin osa Touhulan toiminnasta perustuu palvelusetelimalliin, jonka avulla yksityinen varhaiskasvatus on tasavertaisesti kaikkien lapsiperheiden saatavilla tulotasosta tai perhekoosta riippumatta.

Helmikuussa 2022 Touhulan omistus siirtyi sen nykyiselle johdolle ja hallitukselle. Lisäksi laajalle, noin sadan työntekijän joukolle tarjottiin mahdollisuus tulla yhtiön omistajaksi. Touhulan omistuspohja on siis täysin kotimainen, kun se on henkilöstönsä omistama yhtiö.

Touhulan omistajat 2022

Touhulan omistajat 2022

Touhulan uusi omistusjärjestely tuo yksityiseen varhaiskasvatukseen uudenlaisen toiminnan ja omistamisen mallin. Päiväkodin johtajat voivat omistaa osan päiväkodistaan kohtuullisella panostuksella ja hyvin rajatulla riskillä. Omistajuutta on tarjottu myös varhaiskasvatuksen erityisopettajille sekä tukipalvelujen henkilöstölle. Jatkossa myös hallitukseen valitaan kaksi henkilöstön edustajaa. Uusi hallitusrakenne jatkaa Touhulan avoimuuden arvon kunnioittamista ja lisää entisestään toiminnan läpinäkyvyyttä.

Touhulan kotikaupunki on Oulu. Yritys maksaa veronsa Ouluun ja Suomeen. Touhulan henkilöstö maksaa veronsa asuinpaikkakunnalleen.

Yleistä Touhulasta

  • Suomen toiseksi suurin yksityinen päiväkotiketju
  • Perustettu vuonna 2010
  • 115 päiväkotia
  • 42 kuntakumppania
  • Noin 8 000 lasta
  • Noin 2 000 työntekijää
  • Yli 100 000 legopalikkaa