Laatu ja vastuullisuus osana toimintatapoja

Touhulassa tehdään systemaattista kehitystyötä varhaiskasvatuksen laadun parantamiseksi. Tässä olemme onnistuneet useana vuonna ja siitä olemme erittäin ylpeitä. 

 

Laatutyön onnistumisia

Henkilöstön tyytyväisyys

Henkilöstökyselyn vastausten keskiarvot paranivat haastavasta ja poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta vuoden aikana kaikkien kysymysten osalta. Suosittelisitko Touhulaa työnantajana -kysymyksen arvoksi muodostui marraskuun 2020 kyselyssä 7,1/10.

Marraskuussa kyselyyn vastasi 80 prosenttia Touhulan kuukausipalkkaisista työntekijöistä.

Touhulan henkilöstökyselyn tulokset vuonna 2020

Asiakastyytyväisyys

Kuukausittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn kertyi vuoden aikana lähes 12 000 vastausta. Touhulan päiväkotien NPS-luku oli parhaimmillaan toukokuussa 2020, jolloin se oli 58.

Koko vuoden keskiarvoksi muodostui 45.

Touhulan asiakastyytyväisyys ja NPS-luvun kehitys vuonna 2020

Kestävä kehitys

Touhulan jätehuollon ja kierrätyksen valtakunnallinen yhteistyökumppani on Urbaser. Yhden kumppanin kanssa pystymme seuraamaan esimerkiksi eri jaelajien määrää ja niiden muutosta sekä asettamaan määriin liittyviä tavoitteita.

Touhula Villiina ja Helmiina Ylivieskassa ovat Luonnossa kotonaan -päiväkoteja

Pedagoginen toiminta

Touhula-päiväkotien pedagogista osaamista tuettiin Teams-koulutuksilla, päiväkotikohtaisilla työilloilla ja kannustamalla päiväkodin johtajia ja henkilöstöä osallistumaan yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien järjestämiin koulutuksiin. Näitä koulutuksia olivat esimerkiksi Suomen Ladun Luonto toimintaympäristönä -koulutus sekä Pedagoginen turvallisuus- ja hyvinvointi -koulutus, jonka järjesti Järvenpään seurakuntaopisto.

Touhulassa otettiin käyttöön koulutusstipendi, jolla tuetaan tutkintotavoitteisia tai pidempikestoisia täydennyskoulutuksia, kuten ympäristökasvattajan erikoisammattitutkinto- tai liikunnan ammattitutkintokoulutuksia.

Touhulan laaturaporteissa on esitelty laatutyön toimenpiteitä ja tuloksia niin pedagogisen toiminnan, henkilöstötyytyväisyyden kuin asiakastyytyväisyydenkin saralta. Raporteista pääset tutustumaan myös laatutyömme eri ulottuvuuksiin. 

Aiemmin julkaistut laaturaportit:
Touhulan laaturaportti 2020
Touhulan laaturaportti 2019

Touhulan kestävän kehityksen politiikka

Pienin askelin kohti suuria tekoja

Suurena suomalaisena päiväkotiperheenä tuemme ja noudatamme kestävän kehityksen mukaisia arvoja ja toimintatapoja. Tällä tavoin pyrimme omalla toiminnallamme vähentämään ympäristön kuormitusta sekä vahvistamaan yhteisömme hyvinvointia.

Kestävän kehityksen politiikallemme tärkeitä periaatteita ovat:

Turvallisuus

Toiminnassamme turvallisuus tulee aina ensin.

Turvallinen ja terveellinen päiväkoti sekä ympäristö niin lapsille kuin aikuisillekin on Touhulassa äärimmäisen tärkeä asia. Toimintatavoissamme aina retkistä päiväunihetkiin ensisijaisena korostuu lapselle ja ympäristölle turvallinen toiminta. Touhulassa olemme sitoutuneet ympäristölle ja lapsille turvallisten pesuaineiden käyttöön ja panostamme pesuaineiden käyttöturvallisuuteen.

Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatus on osa jokaisen päiväkotimme pedagogiikkaa.

Suunnittelemme ja toteutamme varhaiskasvatusta kestävä kehitys ja luonto huomioon ottaen. Ympäristökasvatus on päiväkotiemme vuosisuunnitelmassa keskeinen osa-alue, jossa painotetaan mm. ympäristön suojeluun ja kierrätykseen tutustumista.

Yhdenvertaisuus

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme ihmisoikeuksia, moninaisuutta ja tasa-arvoa.

Touhula on näiden teemojen mukaisesti mukana kansallisessa kestävän kehityksen Sitoumus 2050 -hankkeessa usean sitoumuksen voimin. Olemme sitoutuneet muun muassa kiusaamisen vastaiseen työhön ja lasten yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn.

Luonnonvarojen vastuullinen käyttö

Toimintatapamme suosivat luonnon kunnioittamista, kierrättämistä, energian ja veden käytön tehokkuutta sekä kestävää päiväkotirakentamista.

Näemme päiväkodin lähiluonnon, kaupunkiympäristön ja pihan monipuolisena oppimisympäristönä, jossa leikitään, liikutaan ja toimitaan elävää luontoa kunnioittaen. Roskat kerätään ja lajitellaan yhdessä lasten kanssa, ja päiväkodin toiminnassa opetellaan säästeliästä kulutusta. Päiväkotirakennuksemme rakennetaan kestämään aikaa vähäpäästöisillä M1-puhtausluokan materiaaleilla.