Laatu ja vastuullisuus osana toimintatapoja

Touhulassa tehdään systemaattista kehitystyötä varhaiskasvatuksen laadun parantamiseksi. Seuraamme laatua asiakastyytyväisyyden, henkilöstötyytyväisyyden ja pedogogisen arvioinnin kautta.

Henkilöstötyytyväisyys

Touhula-päiväkotien työntekijät tekevät merkityksellistä ja mielekästä työtä, ja henkilöstö on innostunut työstään. Tämä selviää Touhula-päiväkotien tammikuussa 2023 toteuttamasta henkilöstökyselystä. Eniten parannusta vuoden aikana on tapahtunut päiväkodin johtajien työtyytyväisyydessä.

Suosittelisitko Touhulaa työnantajana -kysymyksen keskiarvoksi muodostui koko Touhulan tasolla 6,9 asteikolla 0–10.

Saman kysymyksen kohdalla päiväkodin johtajien keskiarvo oli 9,0, mikä on erittäin hyvä tulos.

– Päiväkodin johtajien työtyytyväisyys on kehittynyt roimasti, mikä on pitkäjänteisen työmme tulosta. Hyvinvoivalla esihenkilöllä on suuri vaikutus henkilöstönsä hyvinvointiin ja työssä onnistumiseen, Touhulan henkilöstöjohtaja Maiju Isokangas kertoo.

Lue lisää Touhulan henkilöstötyytyväisyyskyselyn tuloksista

Asiakastyytyväisyys

Touhula-päiväkotien asiakastyytyväisyyttä mitataan neljä kertaa vuodessa. Toukokuussa 2023 vanhempien suositteluhalukkuutta kuvaavaksi NPS-luvuksi muodostui 51 asteikolla -100–100. Vastaava luku oli tammikuussa 38, joten parannusta on kevään aikana tapahtunut hurjasti. Tästä kiitos kuuluu jokaiselle Touhulan työntekijälle!

Työntekijät saivatkin avoimissa palautteissa paljon kiitosta, kannustusta ja kehuja.

NPS-luku oli yli 90 viidessä Touhulan päiväkodissa ja täydet sata pistettä saavutti kolme Touhulan päiväkotia.

  • Touhula Vekkuli, Kotka NPS 100
  • Touhula Tullipuomi, Oulu NPS 100
  • Touhula Sastamala NPS 100
  • Touhula Horisontti, Porvoo, NPS 91
  • Touhula Vehmasmäki, Kuopio NPS 90

Lue lisää Touhulan asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista

Kestävä kehitys

Touhulan jätehuollon ja kierrätyksen valtakunnallinen yhteistyökumppani on Urbaser. Yhden kumppanin kanssa pystymme seuraamaan esimerkiksi eri jaelajien määrää ja niiden muutosta sekä asettamaan määriin liittyviä tavoitteita.

Touhula Villiina ja Helmiina Ylivieskassa ovat Luonnossa kotonaan -päiväkoteja

Pedagoginen toiminta

Touhula-päiväkotien pedagogista osaamista tuettiin Teams-koulutuksilla, päiväkotikohtaisilla työilloilla ja kannustamalla päiväkodin johtajia ja henkilöstöä osallistumaan yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien järjestämiin koulutuksiin. Näitä koulutuksia olivat esimerkiksi Suomen Ladun Luonto toimintaympäristönä -koulutus sekä Pedagoginen turvallisuus- ja hyvinvointi -koulutus, jonka järjesti Järvenpään seurakuntaopisto.

Touhulassa otettiin käyttöön koulutusstipendi, jolla tuetaan tutkintotavoitteisia tai pidempikestoisia täydennyskoulutuksia, kuten ympäristökasvattajan erikoisammattitutkinto- tai liikunnan ammattitutkintokoulutuksia.

Touhulan kestävän kehityksen politiikka

Pienin askelin kohti suuria tekoja

Suurena suomalaisena päiväkotiperheenä tuemme ja noudatamme kestävän kehityksen mukaisia arvoja ja toimintatapoja. Tällä tavoin pyrimme omalla toiminnallamme vähentämään ympäristön kuormitusta sekä vahvistamaan yhteisömme hyvinvointia.

Kestävän kehityksen politiikallemme tärkeitä periaatteita ovat:

Turvallisuus

Toiminnassamme turvallisuus tulee aina ensin.

Turvallinen ja terveellinen päiväkoti sekä ympäristö niin lapsille kuin aikuisillekin on Touhulassa äärimmäisen tärkeä asia. Toimintatavoissamme aina retkistä päiväunihetkiin ensisijaisena korostuu lapselle ja ympäristölle turvallinen toiminta. Touhulassa olemme sitoutuneet ympäristölle ja lapsille turvallisten pesuaineiden käyttöön ja panostamme pesuaineiden käyttöturvallisuuteen.

Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatus on osa jokaisen päiväkotimme pedagogiikkaa.

Suunnittelemme ja toteutamme varhaiskasvatusta kestävä kehitys ja luonto huomioon ottaen. Ympäristökasvatus on päiväkotiemme vuosisuunnitelmassa keskeinen osa-alue, jossa painotetaan mm. ympäristön suojeluun ja kierrätykseen tutustumista.

Yhdenvertaisuus

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme ihmisoikeuksia, moninaisuutta ja tasa-arvoa.

Touhula on näiden teemojen mukaisesti mukana kansallisessa kestävän kehityksen Sitoumus 2050 -hankkeessa usean sitoumuksen voimin. Olemme sitoutuneet muun muassa kiusaamisen vastaiseen työhön ja lasten yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn.

Luonnonvarojen vastuullinen käyttö

Toimintatapamme suosivat luonnon kunnioittamista, kierrättämistä, energian ja veden käytön tehokkuutta sekä kestävää päiväkotirakentamista.

Näemme päiväkodin lähiluonnon, kaupunkiympäristön ja pihan monipuolisena oppimisympäristönä, jossa leikitään, liikutaan ja toimitaan elävää luontoa kunnioittaen. Roskat kerätään ja lajitellaan yhdessä lasten kanssa, ja päiväkodin toiminnassa opetellaan säästeliästä kulutusta. Päiväkotirakennuksemme rakennetaan kestämään aikaa vähäpäästöisillä M1-puhtausluokan materiaaleilla.