Laatu ja vastuullisuus osana toimintatapoja

Touhulassa tehdään systemaattista kehitystyötä varhaiskasvatuksen laadun parantamiseksi. Seuraamme laatua asiakastyytyväisyyden, henkilöstötyytyväisyyden ja pedogogisen arvioinnin kautta.

Henkilöstötyytyväisyys

Touhula-päiväkotien työntekijät tekevät merkityksellistä ja mielekästä työtä, ja henkilöstö on innostunut työstään. Tämä selviää Touhula-päiväkotien tammikuussa 2024 toteuttamasta henkilöstökyselystä.

Suosittelisitko Touhulaa työnantajana -kysymyksen keskiarvoksi muodostui koko Touhulan tasolla 7,3 asteikolla 0–10. Lukema on ottanut positiivisen harppauksen vuoden aikana, sillä tammikuussa 2023 vastaava luku oli 6,9. Saman kysymyksen kohdalla päiväkodin johtajien keskiarvo oli 9,1, mikä on erittäin hyvä tulos.

– Päiväkodin johtajien työtyytyväisyys on kehittynyt roimasti, mikä on pitkäjänteisen työmme tulosta. Hyvinvoivalla esihenkilöllä on suuri vaikutus henkilöstönsä hyvinvointiin ja työssä onnistumiseen, Touhulan henkilöstöjohtaja Maiju Isokangas kertoo.

Lue lisää:

Lastenhoitaja rakentaa päiväkodissa lapsen kanssa

Asiakastyytyväisyys

Touhula-päiväkotien asiakastyytyväisyyttä mitataan kaksi kertaa vuodessa. Huhtikuussa 2024 Touhulan päiväkotien suositteluhalukkuutta kuvaavaksi NPS-luvuksi muodostui 49 asteikolla -100–100.

Vanhemmat arvostavat päiväkodissa erityisesti lapsen yksilöllistä kohtaamista, kasvattajien pysyvyyttä sekä päiväkotien pientä kokoa.

Lue lisää:

  • 8,8/10

    Lapseni viihtyy Touhulan päiväkodissa

Ruokahävikki ja jätehuolto

Touhula on sitoutunut vähentämään määrätietoisesti ruokahävikin määrää päiväkodeissaan. Tässä apuna on Feelia-ruokapalvelu, joka mahdollistaa päivittäin tarvittavan ruokamäärän lämmittämisen päiväkodilla.

Myös ruoan kuljetuksesta aiheutuvat päästöt pienevät merkittävistä, kun ruoka toimitetaan päiväkodille viikoittain eikä päivittäin. Ruokahävikin pienentämisessä oleellinen osa on myös henkilöstön koulutus.

Touhulan jätehuollon ja kierrätyksen valtakunnallinen yhteistyökumppani on Verdis. Yhden kumppanin kanssa pystymme seuraamaan esimerkiksi eri jätelajien määrää ja niiden muutosta sekä asettamaan määriin liittyviä tavoitteita.

Lue lisää:

Pedagoginen toiminta

Touhulassa varhaiskasvatuksen periaatteita ovat kokopäiväpedagogiikka ja pienryhmätoiminta. Panostamme kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteishenkeen.

Kaikissa Touhulan päiväkodeissa noudatetaan valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä kunnan omaa vasua. Lisäksi jokaisessa Touhulan päiväkodissa on käytössä Touhula Rytmi, jonka keskeisimpiä työkaluja ovat lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, ryhmän toimintasuunnitelma ja Rytmin pedagoginen vuosisuunnitelma.

Touhulassa toteutettava pedagogisen toiminnan arviointi pohjautuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin laatimiin laatuindikaattoreihin. Touhulassa toiminnan laatua tarkastellaan ryhmä- ja päiväkotikohtaisesti itsearviointina, vertaisarviointina ja ulkoisena arviointina. Arvioinneista saatua tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämiseen.

Lue lisää:

Touhulan kestävän kehityksen politiikka

Pienin askelin kohti suuria tekoja

Suurena suomalaisena päiväkotiperheenä tuemme ja noudatamme kestävän kehityksen mukaisia arvoja ja toimintatapoja. Tällä tavoin pyrimme omalla toiminnallamme vähentämään ympäristön kuormitusta sekä vahvistamaan yhteisömme hyvinvointia.

Kestävän kehityksen politiikallemme tärkeitä periaatteita ovat:

Turvallisuus

Toiminnassamme turvallisuus tulee aina ensin.

Turvallinen ja terveellinen päiväkoti sekä ympäristö niin lapsille kuin aikuisillekin on Touhulassa äärimmäisen tärkeä asia. Toimintatavoissamme aina retkistä päiväunihetkiin ensisijaisena korostuu lapselle ja ympäristölle turvallinen toiminta. Touhulassa olemme sitoutuneet ympäristölle ja lapsille turvallisten pesuaineiden käyttöön ja panostamme pesuaineiden käyttöturvallisuuteen.

Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatus on osa jokaisen päiväkotimme pedagogiikkaa.

Suunnittelemme ja toteutamme varhaiskasvatusta kestävä kehitys ja luonto huomioon ottaen. Ympäristökasvatus on päiväkotiemme vuosisuunnitelmassa keskeinen osa-alue, jossa painotetaan mm. ympäristön suojeluun ja kierrätykseen tutustumista.

Yhdenvertaisuus

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme ihmisoikeuksia, moninaisuutta ja tasa-arvoa.

Touhula on näiden teemojen mukaisesti mukana kansallisessa kestävän kehityksen Sitoumus 2050 -hankkeessa usean sitoumuksen voimin. Olemme sitoutuneet muun muassa kiusaamisen vastaiseen työhön ja lasten yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn.

Luonnonvarojen vastuullinen käyttö

Toimintatapamme suosivat luonnon kunnioittamista, kierrättämistä, energian ja veden käytön tehokkuutta sekä kestävää päiväkotirakentamista.

Näemme päiväkodin lähiluonnon, kaupunkiympäristön ja pihan monipuolisena oppimisympäristönä, jossa leikitään, liikutaan ja toimitaan elävää luontoa kunnioittaen. Roskat kerätään ja lajitellaan yhdessä lasten kanssa, ja päiväkodin toiminnassa opetellaan säästeliästä kulutusta. Päiväkotirakennuksemme rakennetaan kestämään aikaa vähäpäästöisillä M1-puhtausluokan materiaaleilla.