Vastuullisuus osana toimintatapoja

Perheen pienimpien kasvattajina meille Touhulassa on sydämen asia tarjota nykyisille ja tuleville sukupolville mahdollisuudet hyvään elämään. Sitoudumme kaikessa toiminnassamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävään ja vastuulliseen kehitykseen.

Touhulalle myönnettiin tammikuussa 2019 Ympäristösertifikaatti ISO 14001 sekä Laatusertifikaatti ISO 9001.

Arjessa toteuttamamme teot, kuten ympäristökasvatus ja vastuulliset valinnat esim. hankinnoissa ja energian kulutuksen vähentämisessä tukevat tätä päivittäin.

Touhulan kestävän kehityksen politiikka

Pienin askelin kohti suuria tekoja

Suurena suomalaisena päiväkotiperheenä tuemme ja noudatamme kestävän kehityksen mukaisia arvoja ja toimintatapoja. Tällä tavoin pyrimme omalla toiminnallamme vähentämään ympäristön kuormitusta sekä vahvistamaan yhteisömme hyvinvointia.

Kestävän kehityksen politiikallemme tärkeitä periaatteita ovat:

Turvallisuus

Toiminnassamme turvallisuus tulee aina ensin.

Turvallinen ja terveellinen päiväkoti sekä ympäristö niin lapsille kuin aikuisillekin on Touhulassa äärimmäisen tärkeä asia. Toimintatavoissamme aina retkistä päiväunihetkiin ensisijaisena korostuu lapselle ja ympäristölle turvallinen toiminta. Vuoden 2019 kuluessa sitoudumme ympäristölle ja lapsille turvallisten pesuaineiden käyttöön ja panostamme pesuaineiden käyttöturvallisuuteen.

Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatus on osa jokaisen päiväkotimme pedagogiikkaa.

Suunnittelemme ja toteutamme varhaiskasvatusta kestävä kehitys ja luonto huomioon ottaen. Ympäristökasvatus on päiväkotiemme vuosisuunnitelmassa keskeinen osa-alue, jossa painotetaan mm. ympäristön suojeluun ja kierrätykseen tutustumista.

Yhdenvertaisuus

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme ihmisoikeuksia, moninaisuutta ja tasa-arvoa.

Touhula on näiden teemojen mukaisesti mukana kansallisessa kestävän kehityksen Sitoumus 2050 -hankkeessa usean sitoumuksen voimin. Olemme sitoutuneet muun muassa kiusaamisen vastaiseen työhön ja lasten yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn.

Luonnonvarojen vastuullinen käyttö

Toimintatapamme suosivat luonnon kunnioittamista, kierrättämistä, energian ja veden käytön tehokkuutta sekä kestävää päiväkotirakentamista.

Näemme päiväkodin lähiluonnon, kaupunkiympäristön ja pihan monipuolisena oppimisympäristönä, jossa leikitään, liikutaan ja toimitaan elävää luontoa kunnioittaen. Roskat kerätään ja lajitellaan yhdessä lasten kanssa, ja päiväkodin toiminnassa opetellaan säästeliästä kulutusta. Päiväkotirakennuksemme rakennetaan kestämään aikaa vähäpäästöisillä M1-puhtausluokan materiaaleilla. Luonnonvarojen vastuullisen käytön tavoitteemme on lisäksi vähentää Touhula-päiväkotien energiankulutusta 15 prosenttia vuoteen 2021 mennessä.

Yhteistyökumppaneidemme vastuullisuus

Valitsemme yhteistyökumppaneiksemme vastuullisuuteen sitoutuneita toimijoita, kuten Suomen Olympiakomitea, Reima ja ISS. Suomen Olympiakomitea on mukana koordinoimassa koko Suomen laajuista Urheilun ympäristövastuu -verkostoa, jonka tavoitteena on saada ympäristövastuu jalkautumaan urheilujärjestöjen ja -seurojen toimintaan sekä urheilutapahtumiin. Reima on sitoutunut vastuullisuuteen tuotteidensa koko elinkaaren ajaksi ja kiinteistöhuoltoyhtiömme ISS on sitoutunut jatkuvasti ennaltaehkäisemään ja vähentämään toiminnastaan aiheutuvia ympäristövaikutuksia.