Takaisin postauksiin

Touhulan pedagogiset työvälineet tukevat varhaiskasvattajia

Varhaiskasvatuksen laadun varmistamiseksi Touhulassa on käytössä Touhulan oma pedagoginen vuosisuunnitelma, Touhula Rytmi.

Se saa kiitos Kuopion liikunta- ja seikkailuteemaisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajilta.

–  Touhula Rytmissä on menetelmiä, jotka helpottavat omaa suunnittelutyötä äärettömän paljon. Se antaa kuitenkin paljon liikkumatilaa ja voimme tuoda päiväkodin omaa teemaa hyvin esille. Rytmissä on perusta, johon me muuraamme loput, Touhula Märssykorissa varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevä Sini Siekkinen kertoo.

Päiväkotien varhaiskasvatuksen ja pedagogiikan pohjana toimii varhaiskasvatuslaki. Tämän lisäksi päiväkodeissa noudatetaan sekä valtakunnallista että paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Touhula Rytmi puolestaan on juuri Touhulan päiväkodeissa käytössä oleva pedagogisen toiminnan ja pedagogisen johtamisen viitekehys. Sen yksi osa-alue on pedagoginen vuosisuunnitelma, joka laaditaan toimintakaudeksi kerrallaan. Siihen kuuluvat valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta nousevat oppimisen osa-alueet sekä näkemys laaja-alaisesta osaamisesta.

Siekkinen korostaa konkreettisten työvälineiden merkitystä erityisesti vastavalmistuneille varhaiskasvatuksen ammattilaisille.

–  Touhula Rytmi on erittäin arvokas varsinkin heille, jotka ovat astumassa työelämään valmistumisen jälkeen. Varhaiskasvatussuunnitelma on pitkä ja laaja, on paljon termistöä ja asiaa mitä tulee huomioida. Kun on Rytmin kaltainen työkalu, voi jäsentää ajatuksen selkeämmäksi. Se ei tunnukaan enää niin isolta kokonaisuudelta, joka pitää hallita kerralla, vaan sitä voi mutustella palasissa.

Toimivat työvälineet ohjaavat ja tukevat toimintaa

Vuosisuunnitelman lisäksi Touhulan päiväkodeissa on käytössä muun muassa ryhmäsuunnitelma ja vanhemmille esillä oleva Rytmipolku. Nämä työvälineet tukevat päiväkodin henkilöstöä ja niiden avulla kasvattajat takaavat lapsille toimivaa, turvallista ja oppimista tukevaa varhaiskasvatusta.

– Touhula Rytmi on jaettu kolmen kuukauden mittaisiin jaksoihin. Jokaisen jakson jälkeen arvioimme edellistä jaksoa ja teemme seuraavalle jaksolle suunnitelmat. Samalla otamme huomioon lasten vasuista nousevat tavoitteet sekä huoltajien näkemykset. Se nivoo yhteen kokonaisuutta, varhaiskasvatuksen opettaja Alma Niskanen kuvailee. Hän työskentelee Touhula Saaristokaupungissa, Kuopiossa.

Arkea helpottaa myös jokaiselle päiväkotiryhmälle laadittava ryhmäsuunnitelma, johon kootaan kaikkien ryhmän kasvattajien vastuut, erityisosaamiset, ryhmän lasten kiinnostuksen kohteet sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista nousevat tavoitteet pedagogiselle toiminnalle.

– Ryhmäsuunnitelma laittaa pohtimaan näitä asioita ja kirjaamaan ylös yhteisiä tavoitteita. Samalle mietimme pedagogiikkaa ja miten sitä voidaan oikeaoppisesti toteuttaa ryhmässä. Ryhmäsuunnitelman myötä olemme panostaneet esimerkiksi ympäristökasvatukseen sekä kaveritaitojen tukemisen suunnitelmaan ja miettineet yhdessä, miten näitä taitoja saadaan nostettua ja kehitettyä ryhmässä, Niskanen kuvailee.

Touhula Rytmiin kuuluu myös lasten kaveri- ja tunnetaitojen huomioiminen osana varhaiskasvatuksen pedagogista ja suunnitelmallista toimintaa. Niskasen mainitsema Touhulan kaveritaitojen suunnitelma sisältää menetelmiä ja toimintatapoja, joiden avulla tuetaan näiden taitojen kehittymistä.

TouGo-sovellus tukee pedagogista dokumentointia

Eräs sekä Alman että Sinin arvostama työväline on Touhulan oma sovellus TouGo. TouGoa voidaan käyttää esimerkiksi vanhempien kanssa viestimiseen sekä kuvien ja videoiden lähettämiseen päiväkodin arjesta.

Tämä tukee pedagogista dokumentointia, kun sekä päiväkodissa että vanhemmilla on tietoa siitä, mitä päiväkodissa on tehty. Lisäksi hoitoaikavarauksien tekeminen on siirtynyt sovellukseen.

–  Se on nykypäivän malli. Viestintä tapahtuu TouGon avulla ja sinne tulee viikko- ja kuukausikirjeet sekä muut tiedotteet. Tapahtumista laitetaan kuvia ja voidaan muuten vaan vaihdella viestejä. TouGo on ollut tosi hyvä väline, Niskanen kehuu.

Päiväkodin taidetarvikkeita lasten taiteiluun

Sovelluksen avulla vanhemmat voivat lukea lasten vasut sähköisesti ja työntekijät säästyvät lukuisilta papereilta ja tulostamisrumbalta. Tämän lisäksi varhaiskasvatussuunnitelmaa on kehitetty paremmin Touhulalle sopivaksi.

–  Touhulalla on omat varhaiskasvatussuunnitelmat ja pohjat, joita on kehitetty ja niistä on saatu tosi hyvät. Niissä otetaan todella hienosti lasten vahvuudet ja näkökulma huomioon sekä osallistetaan perheitä, Niskanen jatkaa.

Oman kokemuksensa perusteella Sini Siekkinen kokee Touhulan panostuksen erilaisiin henkilöstön työtä helpottaviin työkaluihin ja koulutuksiin poikkeuksellisena:

– Missään muualla ei ole ollut käytettävissä tällaisia työkaluja kuin Touhulassa. Esimerkiksi opettajien työtä arvostetaan ja sille annetaan painoarvoa työyhteisössä. Se ei ole vain nimike, vaan työntekijällä ja hänen työnkuvalla on merkitys.

Teksti: Valtteri Mustonen / S360

Katso Touhulan avoimet työpaikat

Samankaltaisia postauksia