Tervetuloa töihin Touhulaan!

Luomassa onnellista lapsuutta – ja hyvää työelämää

Touhula on varhaiskasvatusalan merkittävä työllistäjä. Touhulalaisia on ympäri Suomea yhteensä noin 2000!

Touhula-päiväkoteja on 113 ympäri Suomen. Niissä työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia, lastenhoitajia ja erityisopettajia sekä päiväkotiapulaisia, avustajia ja päiväkodin johtajia. Lisäksi Touhula työllistää palvelupäälliköitä ja aluejohtajia, jotka tukevat päiväkodin henkilöstöä työssään.

Touhulan tukipalveluissa on töissä varhaiskasvatuksen, talouden, markkinoinnin, kiinteistöpalveluiden, tietohallinnon ja henkilöstöalan osaajia ympäri Suomen.

Touhulaan on helppo tulla töihin. Erityisesti työvälineet ovat helpottaneet työtä. Touhula Rytmi yms. ovat mahtavia työvälineitä eikä vastaavia ole käytössä esimerkiksi kunnan päiväkodeissa. Suosittelisin Touhulaa etenkin vastavalmistuneille hoitajille ja opettajille.

Henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys

Touhulan henkilöstön hyvinvointia ja tyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti. Vuonna 2023 henkilöstökyselyn kysymykset toteutettiin Mieli ry:n konsultoimana, jotta tulokset ovat työkaluna mielenterveyttä vahvistavan organisaatiokulttuurin kehittämisessä ja siten aidosti läsnä hyvän työelämän luomisessa. 
 
Työntekijöistämme 80 prosenttia on vastannut tekevänsä mielekästä ja merkityksellistä työtä arvosanoilla 45 (asteikolla 05). Avoimista vastauksista käy ilmi, että touhulalaiset kokevat pääsevänsä vaikuttamaan oman työnsä sisältöön ja tekemisen tapaan, joka lisää työn mielekkyyttä ja merkityksellisyyden kokemusta. Ketterällä ja joustavalla toimintakulttuurilla reagoimme henkilöstön palautteisiin ja ideoihin nopeasti. 
 
Hyvinvoivalla esihenkilöllä on keskeinen vaikutus koko henkilöstön työssä onnistumiseen ja sitä kautta hyvinvointiin. Erityisenä ylpeyden aiheenamme on päiväkodin johtajien työtyytyväisyyden kehittyminen eriomaisiin tuloksiin, joka on pitkäjänteisen työn tulosta. Päiväkodin johtajamme suosittelevat Touhulaa työpaikkana keskiarvolla 9,0 (asteikolla 010). Uskomme, että päiväkodin johtajien tyytyväisyys vaikuttaa entisestään koko henkilöstömme tyytyväisyyden kehittymiseen. 

  • 4/5

    Olen innostunut työstäni
  • 4,2/5

    Minulla on turvallinen olo työyhteisössäni