Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja työskentelee päiväkodissa osallistuen laadukkaan varhaiskasvatuksen suunnitteluun, pedagogiseen toteuttamiseen sekä arviointiin tiimissään.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajalle kuuluu kaikki kasvatukseen, opetukseen sekä hoitotyöhön liittyvät tehtävät. Hän edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä päiväkodin muiden kasvattajien ja lasten huoltajien kanssa. Hän toteuttaa päivittäin työssään pienryhmätoimintaa ja kokopäiväpedagogiikkaa. Lasten kehityksen havainnointi, seuranta, dokumentointi sekä tukeminen on olennainen osa työtä.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja huolehtii myös lapsiryhmän oppimisympäristön monipuolisuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta, turvallisuudesta, järjestyksestä ja siisteydestä. Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja osallistuu ryhmänsä toiminta- ja työskentelymallien jatkuvaan kehittämiseen. Tässä työssä näkee päivittäin aitoa oppimisen ja oivaltamisen iloa. On tärkeää kohdata ja kuunnella lasten ilot ja huolet täydellä sydämellä.

Katso avoimet varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät klikkaamalla alla olevaa painiketta. Voit aina jättää meille myös avoimen hakemuksen.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Työtehtävä edellyttää kelpoisuusehtojen mukaista lastenohjaajan tai lähihoitajan koulutusta, joka sisältää lapsiin ja nuoriin suuntautumisvaihtoehdon mukaiset opinnot. Työ edellyttää myös voimassa olevaa rikosrekisteriotetta (siten kuin laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002 edellyttää).