Miksi Touhula?

Touhula on yksityinen päiväkotiperhe, joka tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta sekä esiopetusta turvallisessa ja oppimaan innostavassa ympäristössä.

Tehtävämme on olla luomassa onnellista lapsuutta ja hyvää työelämää.

Näemme, että meillä on tärkeä vastuu lapsen tulevaisuuden rakentajana. Yhdessä vanhempien kanssa luomme vahvan perustan, jonka varaan lapsi voi maailmansa rakentaa.

Annamme asiakkaillemme neljä lupausta, joiden pohjalta teemme arvomme näkyviksi.

Lupaamme, että Touhulassa

  1. Kohtaamme jokaisen arvostavasti.
  2. Luomme lasten arkeen oppimisen ja oivaltamisen iloa.
  3. Retkeilemme vastuullisesti lähiympäristössämme viikoittain.
  4. Ruokailemme kiireettömästi pienryhmissä.
piirretyt hahmot ja sydän

Teemat

Jokainen Touhulan päiväkoti toteuttaa teemaa, joka näkyy vahvasti päiväkodin arjessa. Uskomme, että teemojen kautta luomme uusia mahdollisuuksia lapsen omaan itseilmaisuun ja itseymmärrykseen, lisäten lapsen kokemuksia onnellisesta lapsuudesta.

Kuusi teemaamme ovat:

touhulan kaikkien teemojen logot

 

Kukin teemoista sijoittuu pääpiirteissään yhdelle Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa esitetylle oppimisen alueelle:

  • Kasvan, liikun ja kehityn
  • Kielten rikas maailma
  • Ilmaisun monet muodot
  • Minä ja meidän yhteisömme
  • Tutkin ja toimin ympäristössäni
piirretyt kilpikonna ja muurahainen