Varför Touhula?

Touhula är en privat daghemsfamilj som erbjuder barn högklassig småbarnspedagogik och förskoleundervisning i en trygg miljö som motiverar till inlärning.

Vår uppgift är att bidra till en lycklig barndom.

Vi har ett viktigt ansvar som byggare av barnets framtid. Tillsammans med barnets föräldrar skapar vi en stark grund för barnet att bygga sin värld.

Vi ger våra kunder fyra löften som representerar våra värden.

Vi lovar, att vi på Touhula

  1. Vi äter i mindre grupper i lugn och ro.
  2. Vi bemöter alla med respekt.
  3. Vi gör ansvarsfulla utflykter i vår närmiljö varje vecka.
  4. Vi skapar en lärmiljö som uppmuntrar till insikt och glädjen att lära sig.
piirretyt hahmot ja sydän

Teman

Varje Touhula-daghem har ett tema som är starkt framme i daghemmets vardag. Vi tror att vi genom våra teman skapar nya möjligheter för barnet att uttrycka och förstå sig själv, samt bidrar till barnets erfarenheter av en lycklig barndom.

Våra sex olika teman är:

Touhula Rörelse, Touhula Språk, Touhula Äventyr, Touhula Konst, Touhula Vetenskap och Touhula Natur

touhulan kaikkien teemojen logot

 

Varje tema placerar sig i sina huvuddrag på ett av lärområdena i Utbildningsstyrelsens grunder för planen för småbarnspedagogik:

  • Jag växer, rör på mig och utvecklas
  • Språkens rika värld
  • Mina många uttrycksformer
  • Jag och vår gemenskap
  • Jag utforskar min omgivning
piirretyt kilpikonna ja muurahainen