Allt börjar i barndomen

Det är vår uppgift att i samverkan med föräldrarna fostra dagens små barn till att bli morgondagens stora vuxna.

Varför Touhula?

Touhula on lapsen ikioma paikka, jonka tarjoamista rutiineista ja oivalluksista hänen arkensa muodostuu. Meillä Touhulassa lapsi voi turvallisesti tutkia maailmaa sekä iloita oppimastaan yhdessä ystävien ja tuttujen aikuisten kanssa. Vanhemmille haluamme olla arjen tukikohta, jonne koko perheen on hyvä tulla joka päivä.

Touhula i figurer

  • 4,32/5

    Nöjda föräldrar
  • 4,03/5

    Engagerad personal
  • 6

    Noggrant utvalda teman

Sök dagvårdsplats

Om du så önskar, kan du söka till flera olika daghem, och då måste du fylla i en separat ansökan för varje daghem. Försäkra dig också om kommunens praxis: kontrollera om ni ytterligare behöver fylla i en kommunal ansökningsblankett via kommunens sidor, till exempel för att få ett beslut om servicesedel.