Kontaktuppgifter

 • Södra Finland
 • Västra Finland
 • Mellersta Finland
 • Östra Finland
 • Norra Finland
 • Företaget och stödtjänster

Byrån

Huvudkontor
Kiviharjunlenkki 1 E
90220 Oulu
010 325 8600
Södra Finland
Hiomotie 30
00380 Helsinki
Västra Finland
Pirkankatu 1
33230 Tampere

Fakturering

I frågor om kundfakturering kan du kontakta oss på tfn 010 325 86 52 (mån–fre kl. 12–14) eller per e-post till adressen laskutus@touhula.fi.

I ärenden kring inköpsfakturor kan du kontakta oss på tfn 010 325 86 62 eller per e-post till adressen ostoreskontra@touhula.fi.

Detaljerad information och instruktioner för inköpsfakturor hittar du i listan intill uppdelat efter företag.

 • Touhula Varhaiskasvatus Oy

  E-faktureringsadress
  Fakturamottagare/betalare: Touhula Varhaiskasvatus Oy
  FO-nummer: 2334458-6
  EDI-nummer: 003723344586
  Operatör: OpusCapita Solutions Oy
  Operatörsnummer: E204503

  Vi önskar att du i första hand skickar din inköpsfaktura som nätfaktura. För att påskynda behandlingen av fakturor ber vi dig  tydligt ange beställarens referens på fakturorna. Om du inte kan skicka e-fakturor kan du skicka pappersfakturor till adressen

  Touhula Varhaiskasvatus Oy
  PB 19711
  00021 LASKUTUS

  Till ovanstående PB-adress bör endast skickas fakturor och till dessa väsentligen relaterat material. Övrig post ska sändas till Touhula Varhaiskasvatus Oy:s huvudkontor.

  Ytterligare information om skickande av inköpsfakturor får du genom att skicka e-post till adressen ostoreskontra@touhula.fi eller ringa oss på tfn 010 325 8662.

 • Vekara päiväkodit Pohjois-Suomi Oy

  E-faktureringsadress
  Fakturamottagare/betalare: Vekara päiväkodit Pohjois-Suomi Oy
  FO-nummer: 2704960-5
  EDI-nummer: 003727049605
  Operatör: OpusCapita Solutions Oy
  Operatörsnummer: E204503

  Vi önskar att du i första hand skickar din inköpsfaktura som nätfaktura. För att påskynda behandlingen av fakturor ber vi dig  tydligt ange beställarens referens på fakturorna. Om du inte kan skicka e-fakturor kan du skicka pappersfakturor till adressen

  Vekara päiväkodit Pohjois-Suomi Oy
  PB 19745
  00021 LASKUTUS

  Till ovanstående PB-adress bör endast skickas fakturor och till dessa väsentligen relaterat material. Övrig post ska sändas till Touhula Varhaiskasvatus Oy:s huvudkontor.

  Ytterligare information om skickande av inköpsfakturor får du genom att skicka e-post till adressen ostoreskontra@touhula.fi eller ringa oss på tfn 010 325 8662.

 • Vekara päiväkodit Etelä-Suomi Oy

  E-faktureringsadress
  Fakturamottagare/betalare: Vekara päiväkodit Etelä-Suomi Oy
  FO-nummer: 2704961-3
  EDI-nummer: 003727049613
  Operatör: OpusCapita Solutions Oy
  Operatörsnummer: E204503

  Vi önskar att du i första hand skickar din inköpsfaktura som nätfaktura. För att påskynda behandlingen av fakturor ber vi dig  tydligt ange beställarens referens på fakturorna. Om du inte kan skicka e-fakturor kan du skicka pappersfakturor till adressen

  Vekara päiväkodit Etelä-Suomi Oy
  PB 19737
  00021 LASKUTUS

  Till ovanstående PB-adress bör endast skickas fakturor och till dessa väsentligen relaterat material. Övrig post ska sändas till Touhula Varhaiskasvatus Oy:s huvudkontor.

  Ytterligare information om skickande av inköpsfakturor får du genom att skicka e-post till adressen ostoreskontra@touhula.fi eller ringa oss på tfn 010 325 8662.

 • Päiväkoti Aarresaari Oy

  E-faktureringsadress
  Fakturamottagare/betalare: Päiväkoti Aarresaari Oy
  FO-nummer: 1014205-3
  EDI-nummer: 003710142053
  Operatör: OpusCapita Solutions Oy
  Operatörsnummer: E204503

  Vi önskar att du i första hand skickar din inköpsfaktura som nätfaktura. För att påskynda behandlingen av fakturor ber vi dig  tydligt ange beställarens referens på fakturorna. Om du inte kan skicka e-fakturor kan du skicka pappersfakturor till adressen

  Päiväkoti Aarresaari Oy
  PB 19729
  00021 LASKUTUS

  Till ovanstående PB-adress bör endast skickas fakturor och till dessa väsentligen relaterat material. Övrig post ska sändas till Touhula Varhaiskasvatus Oy:s huvudkontor.

  Ytterligare information om skickande av inköpsfakturor får du genom att skicka e-post till adressen ostoreskontra@touhula.fi eller ringa oss på tfn 010 325 8662.

 • Muksun Maailma Oy

  E-faktureringsadress
  Fakturamottagare/betalare: Muksun Maailma Oy
  FO-nummer: 1808743-1
  EDI-nummer: 003718087431
  Operatör: OpusCapita Solutions Oy
  Operatörsnummer: E204503

  Vi önskar att du i första hand skickar din inköpsfaktura som nätfaktura. För att påskynda behandlingen av fakturor ber vi dig  tydligt ange beställarens referens på fakturorna. Om du inte kan skicka e-fakturor kan du skicka pappersfakturor till adressen

  Muksun Maailma Oy
  PB 19760
  00021 LASKUTUS

  Till ovanstående PB-adress bör endast skickas fakturor och till dessa väsentligen relaterat material. Övrig post ska sändas till Touhula Varhaiskasvatus Oy:s huvudkontor.

  Ytterligare information om skickande av inköpsfakturor får du genom att skicka e-post till adressen ostoreskontra@touhula.fi eller ringa oss på tfn 010 325 8662.

 • Oy Provida Ab

  E-faktureringsadress
  Fakturamottagare/betalare: Oy Provida Ab
  FO-nummer: 2036747-5
  EDI-nummer: 003720367475
  Operatör: OpusCapita Solutions Oy
  Operatörsnummer: E204503

  Vi önskar att du i första hand skickar din inköpsfaktura som nätfaktura. För att påskynda behandlingen av fakturor ber vi dig  tydligt ange beställarens referens på fakturorna. Om du inte kan skicka e-fakturor kan du skicka pappersfakturor till adressen

  Oy Provida Ab
  PB 19786
  00021 LASKUTUS

  Till ovanstående PB-adress bör endast skickas fakturor och till dessa väsentligen relaterat material. Övrig post ska sändas till Touhula Varhaiskasvatus Oy:s huvudkontor.

  Ytterligare information om skickande av inköpsfakturor får du genom att skicka e-post till adressen ostoreskontra@touhula.fi eller ringa oss på tfn 010 325 8662.

 • Taiku-päiväkodit Oy

  E-faktureringsadress
  Fakturamottagare/betalare: Taiku-päiväkodit Oy
  FO-nummer: 2555622-4
  EDI-nummer: 003725556224
  Operatör: OpusCapita Solutions Oy
  Operatörsnummer: E204503

  Vi önskar att du i första hand skickar din inköpsfaktura som nätfaktura. För att påskynda behandlingen av fakturor ber vi dig  tydligt ange beställarens referens på fakturorna. Om du inte kan skicka e-fakturor kan du skicka pappersfakturor till adressen

  Taiku-päiväkodit Oy
  PB 19778
  00021 LASKUTUS

  Till ovanstående PB-adress bör endast skickas fakturor och till dessa väsentligen relaterat material. Övrig post ska sändas till Touhula Varhaiskasvatus Oy:s huvudkontor.

  Ytterligare information om skickande av inköpsfakturor får du genom att skicka e-post till adressen ostoreskontra@touhula.fi eller ringa oss på tfn 010 325 8662.

 • WillaHoiva Oy

  E-faktureringsadress
  Fakturamottagare/betalare: WillaHoiva Oy
  FO-nummer: 2554646-4
  EDI-nummer: 003725546464
  Operatör: OpusCapita Solutions Oy
  Operatörsnummer: E204503

  Vi önskar att du i första hand skickar din inköpsfaktura som nätfaktura. För att påskynda behandlingen av fakturor ber vi dig  tydligt ange beställarens referens på fakturorna. Om du inte kan skicka e-fakturor kan du skicka pappersfakturor till adressen

  WillaHoiva Oy
  PB 19794
  00021 LASKUTUS

  Till ovanstående PB-adress bör endast skickas fakturor och till dessa väsentligen relaterat material. Övrig post ska sändas till Touhula Varhaiskasvatus Oy:s huvudkontor.

  Ytterligare information om skickande av inköpsfakturor får du genom att skicka e-post till adressen ostoreskontra@touhula.fi eller ringa oss på tfn 010 325 8662.

 • Ipanala Oy

  E-faktureringsadress
  Fakturamottagare/betalare: Ipanala Oy
  FO-nummer: 2599906-8
  EDI-nummer: 003725999068
  Operatör: OpusCapita Solutions Oy
  Operatörsnummer: E204503

  Vi önskar att du i första hand skickar din inköpsfaktura som nätfaktura. För att påskynda behandlingen av fakturor ber vi dig  tydligt ange beställarens referens på fakturorna. Om du inte kan skicka e-fakturor kan du skicka pappersfakturor till adressen

  Ipanala Oy
  PB 19802
  00021 LASKUTUS

  Till ovanstående PB-adress bör endast skickas fakturor och till dessa väsentligen relaterat material. Övrig post ska sändas till Touhula Varhaiskasvatus Oy:s huvudkontor.

  Ytterligare information om skickande av inköpsfakturor får du genom att skicka e-post till adressen ostoreskontra@touhula.fi eller ringa oss på tfn 010 325 8662.

 • Päiväkoti Kädenjälki Oy

  E-faktureringsadress
  Fakturamottagare/betalare: Päiväkoti Kädenjälki Oy
  FO-nummer: 2406965-1
  EDI-nummer: 003724069651
  Operatör: OpusCapita Solutions Oy
  Operatörsnummer: E204503

  Vi önskar att du i första hand skickar din inköpsfaktura som nätfaktura. För att påskynda behandlingen av fakturor ber vi dig  tydligt ange beställarens referens på fakturorna. Om du inte kan skicka e-fakturor kan du skicka pappersfakturor till adressen

  Päiväkoti Kädenjälki Oy
  PB 19715
  00021 LASKUTUS

  Till ovanstående PB-adress bör endast skickas fakturor och till dessa väsentligen relaterat material. Övrig post ska sändas till Touhula Varhaiskasvatus Oy:s huvudkontor.

  Ytterligare information om skickande av inköpsfakturor får du genom att skicka e-post till adressen ostoreskontra@touhula.fi eller ringa oss på tfn 010 325 8662.

 • Small Folks Daycare Oy

  E-faktureringsadress
  Fakturamottagare/betalare: Small Folks Daycare Oy
  FO-nummer: 2610565-2
  EDI-nummer: 003726105652
  Operatör: OpusCapita Solutions Oy
  Operatörsnummer: E204503

  Vi önskar att du i första hand skickar din inköpsfaktura som nätfaktura. För att påskynda behandlingen av fakturor ber vi dig  tydligt ange beställarens referens på fakturorna. Om du inte kan skicka e-fakturor kan du skicka pappersfakturor till adressen

  Small Folks Daycare Oy
  PB 19713
  00021 LASKUTUS

  Till ovanstående PB-adress bör endast skickas fakturor och till dessa väsentligen relaterat material. Övrig post ska sändas till Touhula Varhaiskasvatus Oy:s huvudkontor.

  Ytterligare information om skickande av inköpsfakturor får du genom att skicka e-post till adressen ostoreskontra@touhula.fi eller ringa oss på tfn 010 325 8662.