Touhulas berättelse

Touhula grundades år 2010. Världen förändrades redan i en ökande takt, men familjens behov var fortfarande desamma som förr. Barnen behövde aktiviteter och värme, motion och vila, mycket nytt men även välbekanta ting – i lämpliga proportioner. Vi tyckte vikten av småbarnspedagogik framhävs när man vill ge barn rätt till en lycklig barndom och välbefinnande. Dessa behov vill vi tillmötesgå på Touhula. Vi grundar fortfarande vårt jobb på samma grundsaker.

lapset ja lastenhoitaja tutkivat karttapalloa suurennuslaseilla

Information om Touhula

Allmänt

  • Touhula är Finlands näst största privata dagvårdskedja
  • Grundad år 2010
  • Mer än 115 daghem
  • Ungefär 10,000 barn
  • Över 2,000 anställda
  • Över 100,000 legoklossar

Touhula agerar ansvarfullt

Touhula kompletterar dagvårdstjänster producerade av kommuner. Majoriteten av Touhulas verksamhet baserar sig på servicesedelsmallen, som gör privat dagvård tillgänglig för alla barnfamiljer oavsett inkomstnivå och familjestorlek.

Företagets huvudägare är nordiska investmentbolaget EQT:s fond, som involverar bland annat finska pensionsbolag. EQT är en internationell ansvarsfull placerare och ägare. Ca 50 miljarder euro har placerats i EQT:s fonder. EQT gjorde sin första investering i Finland 1996 och grundade ett kontor i Helsingfors år 1999. EQT:s fonder har hittills investerat cirka 1,7 miljarder euro i finska företag och är i Finland utöver Touhula även ägare i Musti ja Mirri, Wolt och Verto Analytics. EQT är en ansvarsfull och långsiktig ägare som förbundit sig att utveckla sina delägda bolag med hjälp av sitt breda nätverk av industriella rådgivare. EQT:s mission har förblivit densamma i decennier: EQT investerar i bra företag för att hjälpa dem utvecklas till utmärkta ansvarstagande företag.

Touhulas hemort är Uleåborg. Företaget betalar skatt till Uleåborg och Finland. Touhulas anställda betalar skatt till sina bostadsorter.