Touhulas berättelse

Touhula är en privat daghemkedja som erbjuder högklassig småbarnspedagogik och förskoleundervisning. 

Det finns sammanlagt 113 Touhula-daghem i Finland. Vår målsättning är att erbjuda en lycklig barndom för barnen och ett gott arbetsliv för våra anställda.  Såväl kundernas som personalens tillfredställelse ligger på en hög nivå i Touhula. 

Touhula kompletterar kommunernas dagvårdstjänster. Majoriteten av Touhulas verksamhet baserar sig på servicesedelsmodellen.  Syftet med servicesedelmodellen är att privat dagvård skall kunna vara ett alternativ för alla barnfamiljer oavsett inkomstnivå eller familjestorlek. 

Touhula blev  en del av det svenska utbildningsföretaget AcadeMedia Group den 1.3.2024.  AcadeMedia är en stabil och långsiktig ägare, vars företag verkar som självständiga företag inom utbildningstrappans olika skeden. Från småbarnspedagogik till vuxenutbildning. Företaget är noterat på Stockholms börsen. 

Touhulas hemort är Uleåborg. Företaget betalar skatt till Uleåborg och Finland. Touhulas anställda betalar skatt till sina bostadsorter. 

Fakta om Touhula

  • 113 daghem i 40 kommuner i Finland 
  • Ca. 8,000 barn 
  • 2000 arbetstagare 
  • Grundades 2020 i Uleåborg, Finland 
  • Omsättning 98 miljoner Euro