Touhulas berättelse

Touhula grundades år 2010. Världen förändrades redan i en ökande takt, men familjens behov var fortfarande desamma som förr. Barnen behövde aktiviteter och värme, motion och vila, mycket nytt men även välbekanta ting – i lämpliga proportioner. Vi tyckte vikten av småbarnspedagogik framhävs när man vill ge barn rätt till en lycklig barndom och välbefinnande. Dessa behov vill vi tillmötesgå på Touhula. Vi grundar fortfarande vårt jobb på samma grundsaker.

Touhula som ansvarig operatör

Touhula kompletterar dagvårdstjänster producerade av kommuner. Majoriteten av Touhulas verksamhet baserar sig på servicesedelsmallen, som gör privat dagvård tillgänglig för alla barnfamiljer oavsett inkomstnivå och familjestorlek.

I början av 2022 överfördes Touhulas äganderätt till nuvarande ledning och styrelse. Utöver detta erbjöds ca. hundra anställda möjligheten att bli ägare i företaget. Touhulas ägarbas är helt inhemsk, eftersom företaget ägs av sin personal.

Touhulan omistajat 2022

Touhulas ägarna 2022

Det nya ägararrangemanget för med sig en ny form av verksamhet och ägandeform inom den privata småbarnspedagogiken. Daghemmets föreståndare kan äga en del av sitt daghem med en rimlig investering och med en mycket begränsad risk. Ägarskap har även erbjudits till speciallärare inom småbarnspedagogik och personer som jobbar inom stödtjänsterna. I fortsättningen väljs även två representanter för personalen till styrelsen. Genom den nya styrelsestrukturen belyses Touhulas värdering kring öppenhet och ökar ytterligare transparensen i verksamheten.

Touhulas hemort är Uleåborg. Företaget betalar skatt till Uleåborg och Finland. Touhulas anställda betalar skatt till sina bostadsorter.

Allmänt om Touhula

  • Finlands näst största privata dagvårdskedja
  • Grundad år 2010
  • 115 daghem
  • 42 kommuner som samarbetspartners
  • Ungefär 8,000 barn
  • Ungefär 2,000 anställda
  • Över 100,000 legoklossar