TouGo som hjälp i daglig kommunikation

TouGo är en kommunikationskanal mellan hemmet och daghemmet som följer med dig i fickan. Via appen får du höra nyheter från dagen på Touhula samt kan uppdatera information och ändringar ”on-the-go”.

Via TouGo bokar du tid för barnet och skickar frånvaroanmälan. TouGo visar även barnets uppgifter.

I TouGo har du alltid tillgång till daghemmets notiser och meddelanden. I TouGo kan du även lätt granska kommande evenemang och saker att komma ihåg.

Via TouGo bokar du tid för barnet och skickar frånvaroanmälan, som är viktiga för daghemmet.

Informationssäkerhet

I TouGo-mobilsystemet hanteras barns och vårdnadshavares personuppgifter. Vi följer därför extra strikt dataskyddsprotokoll och praxis för dataskydd samt säkerställer en tillräcklig nivå av informationssäkerhet. Våra servrar finns i en säker miljö bakom brandväggar. Miljön kräver inloggning med användarnamn och lösenord.

Användning och administration av Tougo-systemet på daghemmet förutsätter individuellt användarnamn och lösenord. All behandling av registret loggas.

Läs mer om TouGo-appen i vår dataskyddsbeskrivning och användarvilkkor.

Ladda ner appen

Du kan ladda ner TouGo-appen från Google Play Storesta eller App Store.