TouGo som hjälp i daglig kommunikation

TouGo är en kommunikationskanal mellan hemmet och daghemmet som följer med dig i fickan. Via appen får du höra nyheter från dagen på Touhula samt kan uppdatera information och ändringar ”on-the-go”.

I TouGo har du alltid tillgång till daghemmets notiser och meddelanden. I TouGo kan du även lätt granska kommande evenemang och saker att komma ihåg.

Via TouGo bokar du tid för barnet och skickar frånvaroanmälan. TouGo visar även barnets uppgifter.

Via TouGo bokar du tid för barnet och skickar frånvaroanmälan, som är viktiga för daghemmet.

Informationssäkerhet

I TouGo-mobilsystemet hanteras barns och vårdnadshavares personuppgifter. Vi följer därför extra strikt dataskyddsprotokoll och praxis för dataskydd samt säkerställer en tillräcklig nivå av informationssäkerhet. Våra servrar finns i en säker miljö bakom brandväggar. Miljön kräver inloggning med användarnamn och lösenord.

Användning och administration av Tougo-systemet på daghemmet förutsätter individuellt användarnamn och lösenord. All behandling av registret loggas.

Läs mer om TouGo-appen i vår dataskyddsbeskrivning och användarvilkkor.

Ladda ner appen

Du kan ladda ner TouGo-appen från Google Play Storesta eller App Store.