Touhulan arvot

Arvot ohjaavat meitä kohti entistä parempaa Touhulaa niin lasten, vanhempien kuin henkilöstönkin näkökulmasta. Arvojamme ovat olleet muodostamassa niin henkilöstömme kuin osa Touhulan lapsistakin.

Hyvinvointi

Kun leikkii jonkun kanssa ja on kivaa – Jenna 5 v.

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ovat onnellisen lapsuuden ja hyvän työyhteisön keskiössä. Jokaisen oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun ovat meille kunnia-asioita. Näiden toteutuminen arjessa on meidän kaikkien touhulalaisten vastuulla. Sitoudumme suunnittelemaan ja toteuttamaan hyvin sujuvaa arkea. Lasten ja henkilöstön pysyvät ja luottamukselliset vuorovaikutussuhteet, aktiivinen liikkuminen ja terveellinen ruoka ovat päiväkotiemme arjen perusta.

Avoimuus

Jotain kun avaa niin on auki – Viivi 4 v.

Avoimuus tarkoittaa meille sitä, että puhumme asioista suoraan ja reilusti. Meillä vuorovaikutus on myönteistä ja rakentavaa. Jokainen keskustelu on mahdollisuus takentaa luottamusta, oli kyse sitten viesteistä lapsille, vanhemmille tai työntekijältä toiselle. Hyvä kommunikaatio on aina kaksisuuntaista, ja usein kuunteleminen on puhumista tärkeämpää. Avoimuus takaa työkalut arjen tilanteiden ratkomiseen ja rohkeutta yhteisten arvojen mukaiseen toimintaan.

Vastuullisuus

Sitä että kaverilla on hyvä mieli – Sara 6 v.

Perheen pienimpien kasvattajina haluamme tarjota paitsi nykyisille, myös tuleville sukupolville mahdollisuudet hyvään elämään. Sitoudumme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen. Toteutamme arjessamme Kestävän kehityksen periaatteita. Ne näkyvät kohtaamisissamme lasten ja vanhempien kanssa, keskinäisessä vuorovaikutuksessamme sekä siinä, miten kohtelemme ympäristöämme.

Oppimisen ilo

On oppinut jotain uutta ja on siitä iloinen – Joel 5 v.

Oppimisen ilo tarkoitta paitsi isoja oivalluksia, myös arjen pieniä hetkiä. Oppiminen tapahtuu kysyen ja kokeillen. Se näkyy kiitoksina ja kannustuksina. Lapsi on oman uteliaisuutensa asiantuntija, ja aikuisen tehtävänä on ohjata häntä oppimisen polulla. Annamme lapselle tilaa osallistua, keksiä ja kehittyä, sekä myös erehtyä ja yrittää uudelleen. Me Touhulassa tunnemme oppimisen iloa myös kehittyessämme ammatillisesti. Sitoudumme oman työmme ja osaamisemme kehittämiseen.