Miksi kannattaa tulla töihin Touhulaan?

Yhdessä olemme enemmän

Työhyvinvoinnin tärkein tekijä on sujuva arki – se, että sinulla on mahdollisuus tehdä työtäsi hyvin. Touhulassa on hyväksi havaitut ja testatut toimintamallit, jotka antavat henkilöstön keskittyä olennaiseen. Sujuvaan arkeen vaikuttavat kattava perehdytys, toimivat palaverikäytännöt sekä selkeät työnjaot. Niiden kehittämiseen panostamme jatkuvasti.

Viihdyt Touhulassa, kun nautit tekemisen meiningistä ja mahdollisuudesta tuoda omia ideoitasi päiväkodin arkeen. Kannustamme sinua luovuuteen ja ennakkoluulottomuuteen. Touhulassa on ketterä ja joustava toimintakulttuuri, meillä kerätään ahkerasti palautetta ja reagoimme uusiin ideoihin nopeasti!

Touhulan työntekijät eri puolilta Suomea antavat palautetta siitä, että meillä on mahdollista tehdä yhteistyötä yli päiväkotirajojen. Jaamme arjen iloja ja onnistumisia yhteisissä kanavissamme. Myös haasteellisiin tilanteisiin löytyy apua ja vertaistukea.

Henkilöstöedut

Touhulan työntekijät saavat Epassi-työsuhde-etua, joka mahdollistaa muun muassa liikuntapalveluja, kulttuurielämyksiä, hierontaa tai hammashuoltoa. Lisäksi Touhulan yhteistyökumppanit tarjoavat henkilöstöllemme omia alennuksia.

Päiväkodit järjestävät pari kertaa vuodessa virkistystapahtumia, jotka vahvistavat me-henkeä ja virkistävät työn lomassa.

Tuemme henkilöstön työkykyä työterveyspalvelulla Pihlajalinnassa. Lisäksi teemme yhteistyötä Mieli ry:n kanssa, jonka kautta tuemme työyhteisöjä toimimaan mieliystävällisesti.

Pedagogiset toimintamallit

Touhulassa varhaiskasvatuksen periaatteita ovat kokopäiväpedagogiikka ja pienryhmätoiminta. Panostamme kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteishenkeen.

Kaikissa Touhulan päiväkodeissa noudatetaan valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä kunnan omaa vasua. Lisäksi jokaisessa Touhulan päiväkodissa on käytössä Touhula Rytmi, jonka keskeisimpiä työkaluja ovat lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, ryhmän toimintasuunnitelma ja Rytmin pedagoginen vuosisuunnitelma.

Touhulassa toteutettava pedagogisen toiminnan arviointi pohjautuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin laatimiin laatuindikaattoreihin. Touhulassa toiminnan laatua tarkastellaan ryhmä- ja päiväkotikohtaisesti itsearviointina, vertaisarviointina ja ulkoisena arviointina. Arvioinneista saatua tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämiseen.

Oman osaamisen kehittäminen

Touhulan työntekijöille tarjotaan säännöllisesti koulutuksia oman osaamisen kehittämiseen. Sisäisissä koulutuksissa on käsitelty muun muassa kehotunnekasvatusta, lapsen itsesäätelyä ja Touhulan pedagogisia toimintamalleja.

Yhteisten sisäisten koulutusten lisäksi jokaisella päiväkodilla on oma koulutusbudjetti. Sen puitteissa päiväkodit voivat tilata omaan osaamistarpeeseen sopivia koulutuksia.

Touhulan stipendeillä tuetaan tutkintotavoitteisia tai pidempikestoisia täydennyskoulutuksia, kuten ympäristökasvattajan erikoisammattitutkinnon tai liikunnan ammattitutkinnon suorittamista.

Touhulassa työskentelevillä varhaiskasvatuksen lastenhoitajilla on mahdollisuus hakea stipendiä kasvatustieteen perusopintojen suorittamiseen avoimessa yliopistossa. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevilla touhulalaisia on työn ohella tapahtuvassa tutkinto-opiskelussa mahdollisuus saada palkallisia opiskelupäiviä opintojensa suorittamiseen.

Lue lisää:

Ammattitaitoinen esihenkilö

Touhulassa päiväkodin johtajat ovat nykyaikaisen johtamistyylin omaavia palvelevia ja rohkeita liidereitä.

Laadukas johtaminen vaikuttaa tutkitusti työntekijöiden hyvinvointiin. Siksi Touhulassa on koulutettu esihenkilöitä lähiesimiestyön ammattitutkintoon vuodesta 2018 alkaen. Tavoitteena on, että jokainen päiväkodin johtaja on suorittanut tutkinnon.

Tutkinnon lisäksi Touhulassa järjestetään päiväkodin johtajille kuukausittain eri teemoihin liittyviä johtamiskoulutuksia.

Teemat

Jokainen Touhulan päiväkoti on painottunut tiettyyn teemaan. Päiväkodin teema tarjoaa sinulle mahdollisuuden toteuttaa työssäsi omaa luovuuttasi ja hyödyntää omia mielenkiinnon kohteitasi.

Saat ympärillesi samoista asioita kiinnostuneita ihmisiä sekä tietenkin mahdollisuuden tehdä varhaiskasvatustyötä teemalla maustettuna.

Lue lisää Touhulan teemoista.

Palkitsemme hyvistä saavutuksista

Palkitsemme kuukausittain Kuukauden työntekijän arvojemme mukaisesta toiminnasta. Palkinnat tapahtuvat työkaverin, esihenkilön tai asiakasperheen aloitteiden pohjalta. Kuukauden työntekijää juhlitaan yhdessä oman työyhteisön kanssa.  

Haluamme palkita henkilöstöä yhteisistä saavutuksista, mutta myös siitä, kun teemme oikeita asioita päästäksemme yhteiseen tavoitteeseen.