Miksi kannattaa tulla töihin Touhulaan?

Touhula on varhaiskasvatusalan merkittävä työllistäjä. Tehtävämme on olla luomassa onnellista lapsuutta ja hyvää työelämää. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön hyvinvointi ja tyytyväisyys ovat meille tärkeitä ja niitä seurataan säännöllisesti. Sanat konkretisoituvaksi teoiksi henkilöstöetujemme kautta. 

Touhulan henkilöstöedut

Epassi-etua 200 euroa / vuosi

Tarjoamme Epassin kautta työntekijöillemme rahallista etua 200 euroa kalenterivuoden aikana. Edun voi käyttää itse vapaasti valiten liikuntaan, kulttuuriin, hierontaan, hammashoitoon ja työmatkoihin.

Työyhteisön virkistysraha 80 € / hlö / vuosi

Virkistysrahalla ylläpidetään ja edistetään työkykyä työpaikan virkistystapahtuman muodossa. Moni Touhulan päiväkoti järjestää virkistysrahalla työntekijöilleen kaksi tapahtumaa vuodessa: virkistyspäivän kauden päätteeksi keväällä ja pikkujoulut vuoden lopussa. Ohjelmassa voi olla esimerkiksi liikuntalajin kokeilua, ravintolaillallinen tai saunailta tarjoiluilla.

Muita henkilöstöetujamme ovat:

  • Yleislääkäritasoinen työterveyshuolto Pihlajalinnassa
  • Taukokahvit ja työiltojen tarjoilut
  • Logolliset työasusteet
  • Yhteistyökumppaneiden alennukset
  • Stipendit täydennyskoulutuksiin
  • Päiväkotien koulutusraha

Tuemme myös pitkäkestoista täydennyskoulutusta ja autamme työntekijöitämme varhaiskasvatuslain mukaiseen pätevöitymiseen.

Varhaiskasvatuksen opettaja metsäretkellä lapsiryhmän kanssa.

Pedagogiset toimintamallit

Touhulassa varhaiskasvatuksen periaatteita ovat kokopäiväpedagogiikka ja pienryhmätoiminta. Panostamme kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteishenkeen.

Kaikissa Touhulan päiväkodeissa noudatetaan valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä kunnan omaa vasua. Lisäksi jokaisessa Touhulan päiväkodissa on käytössä Touhula Rytmi, jonka keskeisimpiä työkaluja ovat lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, ryhmän toimintasuunnitelma ja Rytmin pedagoginen vuosisuunnitelma.

Oman osaamisen kehittäminen

Touhulan työntekijöille tarjotaan säännöllisesti koulutuksia oman osaamisen kehittämiseen. Sisäisissä koulutuksissa on käsitelty muun muassa kehotunnekasvatusta, lapsen itsesäätelyä ja Touhulan pedagogisia toimintamalleja. Yhteisten sisäisten koulutusten lisäksi jokaisella päiväkodilla on oma koulutusbudjetti.

Touhulan stipendeillä tuetaan tutkintotavoitteisia tai pidempikestoisia täydennyskoulutuksia, kuten ympäristökasvattajan erikoisammattitutkinnon tai liikunnan ammattitutkinnon suorittamista.

Touhulassa työskentelevillä varhaiskasvatuksen lastenhoitajilla on mahdollisuus hakea stipendiä kasvatustieteen perusopintojen suorittamiseen avoimessa yliopistossa. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevilla touhulalaisia on työn ohella tapahtuvassa tutkinto-opiskelussa mahdollisuus saada palkallisia opiskelupäiviä opintojensa suorittamiseen.

Kaksi päiväkodin työntekijää tauolla.

Ammattitaitoinen esihenkilö

Touhulassa päiväkodin johtajat ovat nykyaikaisen johtamistyylin omaavia palvelevia ja rohkeita liidereitä.

Laadukas johtaminen vaikuttaa tutkitusti työntekijöiden hyvinvointiin. Siksi Touhulassa on koulutettu esihenkilöitä lähiesimiestyön ammattitutkintoon vuodesta 2018 alkaen. Tavoitteena on, että jokainen päiväkodin johtaja on suorittanut tutkinnon.

Tutkinnon lisäksi Touhulassa järjestetään päiväkodin johtajille kuukausittain eri teemoihin liittyviä johtamiskoulutuksia.

Teemat

Jokainen Touhulan päiväkoti on painottunut tiettyyn teemaan. Päiväkodin teema tarjoaa sinulle mahdollisuuden toteuttaa työssäsi omaa luovuuttasi ja hyödyntää omia mielenkiinnon kohteitasi.

Saat ympärillesi samoista asioita kiinnostuneita ihmisiä sekä tietenkin mahdollisuuden tehdä varhaiskasvatustyötä teemalla maustettuna.

kaksi piirrettyä hahmoa tutkivat mikroskoopilla