Takaisin postauksiin

Oppimisen ilo osana yrityskulttuuria 

  • Maiju Isokangas Henkilöstöjohtaja

    Touhula-päiväkodit

Pätevistä varhaiskasvatuksen ammattilaisista on kova pula. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa useammassa päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää hoitaa määräaikaisesti lastenhoitaja.

Me Touhulassa olemme halunneet lähteä tukemaan muodollisesti epäpäteviä työntekijöitämme sisäisillä koulutuksilla sekä auttamaan heitä pätevöitymään varhaiskasvatuksen opettajiksi, sosionomeiksi tai hoitajiksi oman työnsä ohessa.

Tukea osaamisen kehittämiseen

Kuluvan syksyn aikana Touhulan palvelupäälliköt pitävät alueellisia koulutuspäiviä muodollisesti epäpäteville varhaiskasvatuksen opettajille. Koulutuspäivässä käydään läpi varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä sekä tutustutaan Touhulan pedagogisiin toimintamalleihin ja jaetaan konkreettisia onnistumisia työssä. Samalla luomme työntekijöiden verkostoa Touhulan sisällä yli päiväkotirajojen.

Meillä on jo useamman vuoden ajan ollut käytössä toimintamalli, jossa oman työnsä ohella varhaiskasvatuksen opettajaksi tai sosionomiksi opiskeleva työntekijä saa opintoihinsa yhden palkallisen vapaapäivän per kuukausi. Tämän lisäksi hänellä on mahdollisuus hakea 1000 euron stipendiä, joka maksetaan vuoden kuluttua valmistumisesta.

Touhulassa on käynnistymässä toinen Touhulan oma lastenohjaajan koulutusryhmä. Koulutuksessa muodollisesti epäpätevät lastenhoitajat saavat opiskella pätevöittävään tutkintoon oppisopimuksella. Koulutuksen teorialuennot ovat joko arki-iltaisin tai päivällä Touhulan maksaessa siitä palkan. Tässä opintopolussa on mukana jo noin 60 touhulalaista.

Sisäiset koulutukset työpaikalla 

Osaamisen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, jossa ihmeitä ei tapahdu hetkessä. Juuri oman osaamisen kehittäminen ja esihenkilön tuki kouluttautumisessa ovat asioita, jotka toistuvat henkilöstömme palautteessa vuosittain.

Syksyn 2023 aikana järjestämme koko henkilöstölle pedagogisia koulutuksia, joissa kouluttajina toimivat Touhulan omat asiantuntijat. Teamsillä pidettävien pedagogisten koulutusten teemat ovat seuraavat:

  • 6.9. Pedagoginen dokumentointi ja lapsen vasu
  • 27.9. Lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki
  • 8.11. Pienryhmäruokailu ja pedagogisesti suunniteltu ruokailuhetki

Yhteisten koulutusten lisäksi jokaisella päiväkodilla on käytössä oma koulutusrahansa, joka määräytyy työntekijämäärän mukaan. Työyhteisö päiväkodin johtajan johdolla pääsee valitsemaan sellaiset koulutukset, jotka ovat päiväkodin tilanteeseen tarpeellisimpia. Esimerkiksi Leikin voima on ollut suosittu koulutus päiväkodeissamme.

Päiväkodit tekevät myös paljon paikkakuntakohtaista yhteistyötä eli koulutuksissa on mukana usein työntekijöitä monesta eri Touhula-päiväkodista. 

Maiju Isokangas 
Henkilöstöjohtaja
Touhula-päiväkodit 

 

Samankaltaisia postauksia