Takaisin postauksiin

Touhulan asiakastyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla

Touhulan päiväkotien asiakastyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla. Tämä selviää huhtikuussa 2024 toteutetusta asiakastyytyväisyyskyselyssä, johon vastasi lähes 2000 huoltajaa.

Kyselyssä Touhulan päiväkotien NPS-luvuksi muodostui 49, mikä on aavistuksen alhaisempi tulos kuin loppuvuonna 2023. NPS-luku kuvaa vanhempien suositteluhalukkuutta asteikolla -100–100.

Touhula-päiväkotien NPS-luvun kehitys huhtikuussa 2024.

Avoimissa palautteissa vanhemmat kehuvat työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa. Myös päiväkotien pieni koko sekä se, että päiväkodin kaikki aikuiset tuntevat lapsen nimeltä, mainitaan vastauksissa useasti. 

Parhaat arvosanat muodostuivat väittämiin Lapseni viihtyy päiväkodissa 8,8/10 sekä Lapseni otetaan ystävällisesti vastaan päiväkotiin saapuessa 8,7/10.

– Erityisen ilahtuneita olemme niistä päiväkodeista, joissa vastaukset ovat parantuneet kuluvan toimintavuoden aikana merkittävästi. Tällöin olemme onnistuneet tukemaan päiväkodin johtajaa työssään, ja päiväkodin arjessa on pystytty keskittymään sujuvaan arkeen sekä pedagogiikan vahvistamiseen, Touhulan kehitysjohtaja Ira Häggström iloitsee. 

Lapseni viihtyy Touhulan päiväkodissa 8,8/10

Heikoimmat arvosanat muodostuvat kysymyksiin päiväkodin viestinnästä 8,0/10, tilojen siisteydestä 8,0/10 sekä vasu-keskusteluista 8,0/10. Nämä osa-alueet on tunnistettu Touhulassa kehityskohteiksi. 

– Kuluvan toimintavuoden aikana Touhulassa on selkeytetty päiväkotiapulaisen työnkuvaa, tehtävänjakoa sekä järjestetty aiheesta koulutusta. Näillä toimilla haluamme parantaa päiväkotiemme siivouksen tasoa sekä sitouttaa päiväkotiapulaisia paremmin työhönsä, Touhulan henkilöstöjohtaja Maiju Isokangas kertoo.  

Ensi syksynä vasu-keskustelut tulevat olemaan yksi Touhulan pedagogisten koulutusten painopistealueista, jotta niiden tasoa saadaan parannettua. 

Lapseni otetaan ystävällisesti vastaan päiväkotiin saapuessa 8,7/10

Touhula on kuluvana vuonna uudistanut asiakastyytyväisyyskyselynsä. Kysymme uusilta asiakasperheiltä palautetta, kun lapsen päiväkodin aloituksesta on kulunut neljä viikkoa. Tämän lisäksi toteutamme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn kahdesti vuodessa: huhtikuussa ja lokakuussa. 

Hyödynnämme tuloksia päiväkotikohtaisesti, mutta myös koko Touhulan tasolla kehittäessämme toimintaa. Oman päiväkotienne / kuntanne tuloksia voitte kysyä suoraan päiväkodin johtajalta! 

Tyytyväisimmät asiakkaat olivat huhtikuussa 2024 seuraavissa päiväkodeissa: 

Samankaltaisia postauksia