Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen opettaja, entiseltä tehtävänimikkeeltään lastentarhanopettaja, työskentelee päiväkotiryhmän tiiminvetäjänä. Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa ryhmänsä laadukkaan varhaiskasvatuksen suunnittelusta, pedagogisesta toteutuksesta sekä arvioinnista päiväkodin johtajan johdolla.

Varhaiskasvatuksen opettaja osallistuu kaikkeen kasvatus-, opetus- ja hoitotyöhön päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen opettaja toteuttaa ja tukee tiimiänsä pedagogiikan havainnoinnissa, arvioinnissa, suunnittelussa, toteutuksessa sekä kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa pienryhmätoiminnan ja kokopäiväpedagogiikan toteutumisesta. Hän huolehtii myös tuen tarpeessa olevien lasten ryhmässä tapahtuvan tuen toteutumisesta sekä ikäjakaumaan liittyvästä neuvolayhteistyöstä. Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa uuden lapsen aloituksesta päiväkodilla ja hän osallistuu vanhempainiltojen ja muiden tapahtumiemme suunnitteluun yhteistyössä koko henkilöstön kanssa.

Varhaiskasvatuksen opettajan työssä tärkeää on avoin, rehellinen ja mutkaton yhteistyö perheen sekä koko päiväkodin muun henkilöstön kanssa. Varhaiskasvatuksen opettaja pääsee päivittäin nostamaan esiin lasten vahvuuksia ja kannustamaan osallisuuteen.

Katso avoimet varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät klikkaamalla alla olevaa painiketta. Voit aina jättää meille myös avoimen hakemuksen. 

Varhaiskasvatuksen opettaja

Työ edellyttää varhaiskasvatuslain mukaista kelpoisuutta tehtävässä toimimiseen eli vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla. Tutkinto tuottaa samalla kelpoisuuden opettajaksi esiopetukseen. Monet myös suorittavat em. opintojen lisäksi varhaiskasvatukseen suuntautuneen ylemmän, kasvatustieteen maisterin tutkinnon. Se tuottaa kelpoisuuden myös päiväkodin johtajan tehtävään sitten, kun maisterin tutkinnon edellyttämä kelpoisuusvaatimus tulee voimaan vuonna 2030.

Kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajaksi voi saada myös sosionomin AMK-tutkinnolla, joka on hyväksytty opintoihin 1.9.2019 mennessä ja valmistuu viimeistään 31.7.2023. Tämän jälkeen sosionomin AMK-tutkinnolla voi saada kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Työ edellyttää voimassa olevaa rikosrekisteriotetta (siten kuin laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002 edellyttää).