Takaisin postauksiin

Vanhemmat kehuvat kasvattajien ammattitaitoa

Marraskuussa toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella Touhulan asiakastyytyväisyys on korkeammalla tasolla kuin koskaan aiemmin!

Vanhempien avoimissa palautteissa positiivisesti esille nousevat erityisesti kasvattajien ammattitaito, lasten lämmin vastaanotto sekä päiväkotiemme pieni koko. Myös monipuolinen toiminta ja retket mainitaan asiakaspalautteissa useita kertoja.

Touhulan päiväkotien suositteluhalukkuutta kuvaavaksi NPS-luvuksi muodostui 52 asteikolla -100–100. Elokuussa 2023 Touhulan NPS-luku oli vielä 44. NPS-lukuna 52 on korkeampi kuin koskaan aiemmin.

– Touhulan asiakastyytyväisyys on tulosta päiväkotiemme henkilöstön päivittäisestä tekemisestä. Suurin kiitos kuuluu siis ihan jokaiselle Touhulan työntekijälle, toimitusjohtaja Sari Saari iloitsee.

– Johtoryhmän tavoitteena on ollut viimeisen kahden vuoden ajan rauhoittaa päiväkotien arkea, sillä päivät lasten kanssa varhaiskasvatuksessa tarjoavat henkilöstölle ihan riittävästi muuttuvia tilanteita. Tässä olemme onnistuneet ja sitä työtä teemme myös jatkossa, Saari summaa.

Lapseni viihtyy Touhulan päiväkodissa

Kysymykseen ”Lapseni otetaan ystävällisesti vastaan päiväkotiin saapuessa” keskiarvoksi muodostui 4,5 asteikolla 1–5. Sama keskiarvo oli kysymyksellä ”Lapseni viihtyy Touhulan päiväkodissa”.

Vanhemmat arvostavat päiväkodissa erityisesti lapsen yksilöllistä kohtaamista, kasvattajien pysyvyyttä sekä avointa vuorovaikutusta.

”Lämmintä henkeä, varhaiskasvatusosaamista ja -ohjelmaa, sekä pientä yksikkökokoa. Ulkoilu lähimetsässä on myös huippujuttu.” Touhula Hiirulaisenkuja, Oulu

”Lapselle suunnitellaan joka viikko monipuolista tekemistä. Saan lapsestani paljon kuvia ja kuvista välittyy tekemisen riemu. Lapsi on oppinut päiväkodissa myös runsaasti uusia taitoja!” Touhula Vähärauma, Pori

”Pidän siitä, että siellä touhutaan ja tehdään lasten kanssa paljon eri asioita ja niissä lapsi pääsee oppimaan uusia taitoja.  Tougo-sovellus on myös todella kiva, kun sen kautta saa välillä kuvia lapsen päivästä ja tietoa siitä miten siellä menee, muutenkin hyvä ja helppo tiedonsiirronväline puolin ja toisin.” Touhula Salo

Tekoja esimiestyön kehittämiseksi

Vanhempien huolenaiheita ovat erityisesti henkilöstön vaihtuvuus sekä se, miten Touhula työnantajana tukee henkilöstön hyvinvointia. Myös viestintä mainitaan joidenkin päiväkotien kehityskohteena.

– Muodollisesti pätevistä varhaiskasvatuksen ammattilaisista on valtakunnallisesti suuri pula. Me Touhulassa panostamme erityisesti esihenkilöiden koulutukseen ja jaksamiseen, jotta heillä on osaamista ja voimavaroja tukea päiväkotien henkilöstöä työssään. Hyvä työilmapiiri ei synny vahingossa vaan se on rohkean johtamisen tulosta, henkilöstöjohtaja Maiju Isokangas muistuttaa.

Tällä hetkellä Touhulassa on 40 päiväkodin johtajan ja apulaisjohtajan ryhmä, jotka suorittavat juuri heille räätälöityä Lähiesihenkilön ammattitutkintoa.

Touhula on 100 prosenttisesti kotimainen yritys, jolla on 113 päiväkotia 43 kunnassa. Touhulan omistajia ovat yrityksen nykyisen johdon ja hallituksen lisäksi noin sata Touhulan päiväkodin johtajaa ja tukipalveluiden työntekijää. Touhulalle on myönnetty avainlipputunnus Suomessa tuotetulle ja työllistävälle palvelulle.

Tyytyväisimmät asiakkaat olivat marraskuussa 2023 päiväkodeissa:

  • Touhula Rautaniemi, Kuopio
  • Touhula Ounasvaara, Rovaniemi
  • Touhula Murto, Tyrnävä
  • Touhula Ilola, Vantaa
  • Touhula TähtiVekara, Oulu

Samankaltaisia postauksia