Vanliga frågor

 • Hur mycket kostar småbarnspedagogiken i Touhula?

  Precis som i kommunala daghem, bestäms klientavgiftens storlek i Touhulas privata daghem utifrån bland annat följande faktorer:

  • Barnets vårdtid
  • Beloppet på servicesedeln eller stödet för privat dagvård
  • Föräldrarnas inkomster och storleken på familjen

  Kontrollera klientavgiften för ett visst daghem genom att direkt kontakta daghemsföreståndare. Kontaktuppgifter finns på daghemmets egen webbplats. Vi vill hålla klientavgiften på en nivå som gör det möjligt för alla familjer att söka dagvårdsplats i Touhula.

 • Hur ordnas vikarier i Touhula?

  Det händer att någon i personalen är borta då och då och att man behöver en ersättare. Vi försöker få tag på en bra och tillförlitlig vikarie så snabbt som möjligt. Våra medarbetare kan vid behov även hjälpa till i andra närliggande daghem. Vi ser alltid till att det finns tillräckligt med skötare för att trygga barnens säkerhet, även om en vuxen i den egna gruppen skulle vara borta.

 • Hur håller daghemmen öppet under semesterperioder?

  Under semesterperioderna (sommarperioden, sportlov samt julen och årsskiftet) är en del av daghemmen i området stängda, medan en del har öppet som normalt. När barnen har semester kan även de vuxna vara lediga. Med det här arrangemanget kan vi ha full bemanning under vardagarna.

  De daghem som är öppna fungerar som jourhavande daghem för alla barn på Touhula-daghemmen i det området. Vi meddelar alla familjer i god tid vilket daghem som vid behov har jour.

 • Verksamhetskvalitet – vem övervakar verksamheten i ett privatdaghem?

  En förutsättning för privat småbarnspedagogik är att den ska uppfylla samma kvalitetskriterier som kommunala daghem. Kommunen eller staden styr och övervakar privat småbarnspedagogik och verksamheten i den.

  Kommunerna utför övervaknings-, styrnings- och auditeringsbesök i våra daghem. Touhula har ett öppet och förtroligt samarbetsförhållande med de som är ansvariga för kommunal småbarnspedagogik.

  På alla våra daghem följs både den nationella planen för småbarnspedagogik och kommunens egen och principerna i den. Vi deltar även i kommunens arbetsgrupper för planering av småbarnspedagogik. Touhula har en egen verksamhetsplan, Touhula Rytmi, som fungerar som ett underlag i planeringen av en daghemsspecifik årsplan.

  Att vi alltid rekryterar utbildad och kompetent personal till fasta anställningsförhållanden berättar också om kvaliteten på vår verksamhet. Även personalens kompetens uppdateras på ett målinriktat sätt.

  Touhula mäter regelbundet klientfamiljernas belåtenhet och utvecklar verksamheten utifrån den respons som ges. Klientfamiljerna och kommunala samarbetspartners blir underrättade om resultaten av klientbelåtenhetsenkäter.

 • Hur fungerar samarbetet mellan föräldrar och daghemmet?

  Familjerna är sina barns bästa experter och vi är mycket lyhörda för alla önskemål om småbarnspedagogiken. Därför upprättas den individuella planen för småbarnspedagogik i samarbete med barnet, familjen och daghemmet.

  En fast beståndsdel i det pedagogiska partnerskapet är diskussioner om planen för småbarnspedagogik som vi har två gånger om året samt föräldrarkvällar och gemensamma familjeevenemang. En vardaglig form av det goda samarbetet är de dagliga små pratstunderna med föräldrarna då barnet kommer till daghemmet på morgonen och då barnet avslutar dagen på eftermiddagen.

  Två gånger om året kan familjerna svara på en elektronisk klientbelåtenhetsenkät. Vi tar dock alltid emot respons, antingen direkt till personalen eller via en responsblankett.

 • Hur söker man klientplats på daghem?

  Fyll i ansökan / ansökningar

  Fyll i ansökan om småbarnspedagogik genom att först välja daghem. Om du vill kan du söka till flera olika daghem. Fyll då i en egen ansökan för varje daghem. Säkra dig även om praxisen i din kommun: kontrollera om du även behöver fylla i kommunens ansökningsblankett via den kommunala webbplatsen, till exempel om du har ett gällande beslut som rör servicesedeln.

  Hur lång tid tar det att få bleslut om klientplats? 

  Daghemsföreståndaren bekräftar beslutet om klientplats antingen genom att kontakta dig per telefon eller via e-post. Vi eftersträvar att bekräfta alla klientplatser så fort som möjligt, men senast en vecka efter att vi har mottagit din ansökan. Du får ett beslut även om den önskade klientplatsen inte är tillgänglig i det daghem som din ansökan riktas mot och din ansökan blir kvar i kö. Eventuellt kan ett tjänsteavtal även upprättas med den regionala tjänstechefen, till exempel om du söker till ett nytt daghem.

  Hur snabbt ska man reagera på beslutet och på vilket sätt?

  När daghemsföreståndaren kontaktar dig, kommer vi överens om tidpunkten för ett första besök och upprättandet av avtal. Vid behov kan daghemsföreståndaren även skicka hem tjänsteavtalet för undertecknande. Klientplatsen bekräftas genom att ett undertecknat skriftligt tjänsteavtal återsänds till Touhula. Därför kan det vara bra att säkra sig om att daghemsföreståndaren får avtalet i god tid innan daghemsstarten.

  Ni är varmt välkomna på besök innan klientplatsen mottas.

  Uppsägning av klientplats

  Klientplatsen ska sägas upp skriftligt. Platsen kan sägas upp genom att till exempel skicka e-post till daghemsföreståndaren. Kom ihåg att säga upp platsen även om ni står i kö och har mottagit en daghemsplats i ett annat daghem.

  Om ett skriftligt tjänsteavtal har hunnit träda i kraft innan klientplatsen sägs upp, debiteras en hel månads klientavgift för den månaden.  Om tjänsteavtalet har hunnit träda i kraft och klienten vill säga upp daghemsplatsen, ska detta göras via Touhulas uppsägningsblankett.

  Uppsägningstiden är en kalendermånad på Touhula. Ett tjänsteavtal som sägs upp till exempel den 21 februari upphör den 31 mars. Klientavgiften gäller till månadens sista dag och barnet har även rätt till småbarnspedagogik fram tills dess. Kom även ihåg att kontrollera vad som gäller om uppsägning i din egen kommun. Vid behov ska FPA:s stöd för privat vård sägas upp, om detta gäller i ditt daghem.

 • Vad ska man ta med sig till daghemmet?

  Följande kläder och utrustning kan vara bra att ha med redan vid daghemsstarten:

  Kläder

  • innekläder och inneskor / strumpor med halkskydd
  • ytterkläder – separata kläder för utomhusaktiviteter även under sommarperioden
  • extra ombyten
  • kläder efter väder: regnkläder och gummistövlar

  Övrig utrustning

  • gosedjur eller snuttefilt
  • blöjor
  • vårdkrämer efter behov
  • eventuella receptbelagda läkemedel och bruksanvisning till daghemspersonalen
  • napp, nappflaska
  • egen kam / borste vid behov
  • vattenflaska och solkräm under sommarperioden

  Kom även ihåg att namnmärka barnets alla kläder och saker!

piirretty karhuhahmo lukee kirjaa

Vill du ge respons?

Berätta om det är något du undrar över, något som du är glad för eller om du har ett problem. Berätta hur vi kan förbättra Touhula.