Päiväkodit Vantaalla

Touhula-päiväkodit Vantaalla

Touhula-päiväkoteja löytyy Vantaalta yhteensä kahdeksan, ja ne sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Vantaan Touhulat keskittyvät liikunta- sekä seikkailuteemoihin.

Vantaan liikuntapäiväkodit

Liikuntapäiväkodin arjessa keskitytään innostamaan lapsia liikkumaan monipuolisesti sekä luovasti pitkin päivää. Vantaalta löytyy yhteensä kolme liikuntateemaista Touhula-päiväkotia; Touhula VeromiesTouhula Ilola sekä Touhula Hiekkaharju. Liikuntapainotteisissa päiväkodeissa liikunta näkyy paitsi arkipäiväisessä toiminnassa, lasten kanssa myös keskustellaan liikkumisen, levon sekä hyvien ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle. Touhula lupaa, että lasten luontaiselle liikkumiselle ja leikeille on aina aikaa ja tilaa niin ulkona ja sisällä ja lapset pääsevät kokemaan liikunnan iloa päivittäin. Vantaan liikuntateemaisissa Touhula-päiväkodeissa lapset liikkuvat vähintään kaksi tuntia päivän aikana.

Vantaan seikkailupäiväkodit

Seikkailupäiväkodeissa päivistä tehdään elämyksellisiä liikunnallisten, musiikillisten tai luonnossa tapahtuvien seikkailujen avulla. Touhulan seikkailukasvatuksessa korostuu luonto- ja ympäristökasvatus, kokemuksellinen ja aidossa luontoympäristössä oppiminen, itsetunto- ja kaveritaidot sekä itsensä rohkeaksi haastaminen. Vantaalla sijaitsee viisi Touhula-seikkailupäiväkotia; Touhula Aarrekallio, Touhula KaivokselaTouhula Korso, Touhula Jalokivi sekä Touhula LoistoVekara.

Vantaan päiväkodit

Liikuntapäiväkodit

Liikuntapainotteisia päiväkoteja ovat Touhula Ilola, Touhula Hiekkaharju sekä  Touhula Veromies. Liikuntapainotteisissa Touhula-päiväkodeissa lapset liikkuvat vähintään kaksi tuntia päivän aikana.

 • Touhula Veromies

  Touhula Veromies on neliryhmäinen ja sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella lähellä Aviapoliksen yritys- ja logistiikkakeskittymää, Helsinki-Vantaan lentoasemaa sekä Jumbon palveluita.

 • Touhula Ilola

  Touhula Ilola toimii päiväkotikäyttöön suunnitelluissa, toimintojen mukaan muokkautuvissa tiloissa rauhallisella pientaloalueella Helsinki-Vantaan lentoaseman lähellä. Myös Touhula Ilolassa tarjotaan varhaiskasvatuksen lisäksi esiopetusta.

 • Touhula Hiekkaharju

  Touhula Hiekkaharju sijaitsee Vantaan Hiekkaharjussa, avarissa, valoisissa ja liikkumaan innostavissa tiloissa. Hiekkaharjussa erityistä on liikunnan monipuolisuus. Päiväkodissa on varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi käytössä Touhula Hiekkaharjun oma liikuntasuunnitelma, jonka avulla lapsia innostetaan liikkumaan monipuolisesti. Myös Touhula Hiekkaharju tarjoaa esipetusta. Liikuntateemaiset Touhula-päiväkodit keskittyvät kannustamaan lapsia liikkumaan monipuolisesti ja luovasti pitkin päivää. Näin lapset pääsevät päivittäin kokeilemaan rajojaan sekä kokemaan onnistumisia liikunnan parissa.

Seikkailupäiväkodit

Vantaalla sijaitsee yhteensä neljä seikkailupäiväkotia; Touhula Korso, Kivistön alueella hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitseva Touhula Jalokivi, Korson Metsolassa rauhallisella pientaloalueella sijaitseva Touhula Aarrekallio, Touhula LoistoVekara Tammistossa sekä Touhula Kaivoksela. Seikkailuteemaisissa Touhula-päiväkodeissa huomioidaan lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa sekä toteutetaan säännöllisesti erilaisia seikkailuretkiä lähiympäristössä. Arki Touhulan seikkailupäiväkodeissa on ilmaisupainotteista ja muodostuu monipuolisesti leikin, liikkeen, draaman, musiikin, sanataiteen sekä eläytymisen ympärille. Seikkailuteemaisissa Touhuloissa maailmaa katsotaan lapsen silmin, yhdessä lapsen kanssa sekä annetaan lapsille tilaa oivaltamiseen sekä kokemukselliseen oppimiseen.

 • Touhula Korso

  Touhula Korsossa on varhaiskasvatuksen lisäksi saatavilla myös laadukasta esiopetusta. Touhula Korson tilat ovat kodikkaat ja tilavat. Lisäksi päiväkodilla on upeat ulkoilumahdollisuudet, joita hyödynnetään retkeilemällä paljon. Päiväkodin läheisyydestä löytyy kolme leikkipuistoa ja retkeilyn mahdollistavaan lähimetsäänkin matkaa on vain muutama sata metriä.

 • Touhula Jalokivi

  Arki Touhula-seikkailupäiväkodeissa on ilmaisupainotteista ja muodostuu monipuolisesti leikin, liikkeen, draaman, musiikin, sanataiteen sekä eläytymisen ympärille. Lapsi pääsee kokemaan uusia seikkailuja turvallisessa ympäristössä Kivistön alueen päiväkodissa, Touhula Jalokivessä.

 • Touhula Aarrekallio

  Korson Metsolassa, rauhallisella pientaloalueella sijaitsevassa Touhula Aarrekalliossa maailmaa katsotaan lapsen silmin, yhdessä lapsen kanssa sekä annetaan lapsille tilaa oivaltamiseen sekä kokemukselliseen oppimiseen.

 • Touhula LoistoVekara

  Tammiston Touhula LoistoVekaran seikkailupainotteisessa Touhula-päiväkodissa huomioidaan lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa sekä toteutetaan säännöllisesti erilaisia seikkailuretkiä lähiympäristössä. Arki Touhulan seikkailupäiväkodeissa on ilmaisupainotteista ja muodostuu monipuolisesti leikin, liikkeen, draaman, musiikin, sanataiteen sekä eläytymisen ympärille.

 • Touhula Kaivoksela

  Kaivokselassa sijaitseva Touhula aloitti toimintansa Vaskipellossa tammikuussa 2015. Päiväkodin tilat ovat avarat ja suunniteltu päiväkotikäyttöön. Tilat mahdollistavat myös lasten monipuolisen liikkumisen. Touhula Kaivoksela tarjoaa myös esiopetusta.

Päiväkodin valinta

Meille voi hakea koska tahansa.

Päiväkodin valinnassa yleisimpänä valintaperusteena toimii sijainti. Touhula-päiväkoteja löytyy eri puolilta Vantaan kaupunkia, joten jokaiselle lapselle löytyy varmasti sijainniltaan kelvollinen ratkaisu. Yleisimmin päiväkodin sijainti valitaan niin, että se sijaitsee joko lähellä kotia tai vanhempien työpaikkaa, jotta hoitoon kulkeminen olisi lapselle mahdollisimman helppoa ja mukavaa. Myös perheen arvot voivat vaikuttaa päiväkodin valintaan. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen oppimista sekä edistää lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä sekä hyvinvointia.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Yksityisen varhaiskasvatuksen paikkaa haettaessa tulee ottaa yhteyttä suoraan hoitopaikkaan. Varhaiskasvatuspaikan hakeminen Touhula-päiväkodeista onnistuu helposti ja nopeasti verkosta löytyvän hakemuslomakkeen avulla. Päiväkodista ollaan yhteydessä viikon sisällä hakemuksen vastaanottamisesta, ja useimmissa tapauksissa päivähoitopaikan varmistaminen sekä hoidon aloittaminen on mahdollista heti, mikäli Touhulan päiväkodissa on vapaita paikkoja. Verkossa tehty hakemus ei ole kuitenkaan vielä sitova, joten voit rauhassa tutustua Touhula-päiväkoteihin ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Vantaan kaupungin palveluseteli

Vantaan kaupungin tarjoaman palvelusetelin avulla perheille tarjotaan mahdollisuus käyttää yksityisten palveluntuottajien tarjoamia varhaiskasvatuksen palveluita entistä laajemmin. Vantaan kaupungissa yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliä haetaan Vantaan kaupungin sivuilta sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella, tai varhaiskasvatustoimistoon tai yksityiselle palvelusetelituottajalle toimitettavalla lomakkeella. Lisäksi yksityisen varhaiskasvatuksen paikkaa tulee hakea päiväkodin omalla lomakkeella. Palveluseteli on tulosidonnainen perheen maksama kuukausittainen asiakasmaksu, mikä voi olla korkeintaan 30 € vastaavaa kunnallista maksua korkeampi. Kysy lisää Touhulan henkilökunnalta Vantaan palvelusetelistä ja siitä, kuinka hakea ja hyödyntää sitä.

Tietoa Touhulasta

Touhula on yksityinen päiväkotiperhe, jonka tavoitteena on tarjota laadukasta varhaiskasvatusta sekä esiopetusta turvallisessa ja innostavassa ympäristössä. Touhulan keskeisiä arvoja ovat hyvinvointi, avoimuus, vastuullisuus sekä oppimisen ilo. Luomme yhdessä vanhempien kanssa lapselle vahvan perustan, johon hän voi maailmansa rakentaa. Näin lapselle taataan onnellinen lapsuus turvallisessa ympäristössä. Touhula-päiväkoteja löytyy monipuolisesti ympäri Suomea. Jokaisessa päiväkodissa toteutetaan teemaa, joka näkyy päiväkodin arjessa. Teemojen avulla tuetaan lasten itseilmaisua sekä itseymmärrystä. Erilaisten teemojen ansiosta Touhulan päiväkodeista löytyy varmasti jokaiselle lapselle ja jokaisen perheen arvoihin sopiva päiväkoti, joka toimii lapselle turvallisena oppimisympäristönä arkipäiväisessä elämässä.

Touhulan arvot

Touhula-päiväkotien arvot kiteytyvät hyvinvointiin, avoimuuteen, vastuullisuuteen sekä oppimisen iloon. Lasten hyvinvoinnin toteutuminen arvossa on kaikkien touhulalaisten vastuulla. Kaikki päiväkodin aikuiset sitoutuvat suunnittelemaan ja toteuttamaan sujuvaa, lasten hyvinvointia tukevaa arkea, joka perustuu luottamuksellisiin vuorovaikutussuhteisiin, aktiiviseen liikkumiseen sekä terveelliseen ruokaan. Vuorovaikutus Touhulassa on avointa, myönteistä sekä rakentavaa. Avoimuuden avulla arjen tilanteet ratkotaan sujuvasti ja näin taataan myös rohkeus yhteisten arvojen mukaiseen toimintaan. Myös vastuullisuus näkyy Touhulan arjessa; Touhulassa sitoudutaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen sekä vastuullisuuteen. Tämä näkyy käytännössä kohtaamisissa vanhempien sekä lasten kanssa, keskinäisessä vuorovaikutuksessa sekä siinä, miten Touhulassa kohdellaan ympäristöä. Oppimisen iloa Touhulassa tuetaan ohjaamalla lapsia oppimisen polulla sekä antamalla heille tilaa osallistua, keksiä, kehittyä sekä myös erehtyä ja yrittää uudelleen. Myös Touhulan henkilökunta sitoutuu oman työnsä ja osaamisensa kehittämiseen.