Päiväkodit Tampereella

 • Touhula Lennokki

  Taide
  Sisunaukio 1, 33900 Tampere
 • Touhula Hermion

  Kieli
  Kemianraitti 3, 33720 Tampere
 • Touhula Hervannan Kampus

  Tiede
  Hermiankatu 5, 33720 Tampere, Suomi
 • Touhula Hervannan Wäiski

  Liikunta
  Orivedenkatu 5, 33720 Tampere
 • Touhula Saukonmäki

  Liikunta
  Vainiokatu 2, 33500 Tampere
 • Touhula Star Academy Tampere

  Kieli
  Pirkankatu 16, 33230 Tampere
 • Touhula VekaraPolku

  Seikkailu
  Lentävänniemenkatu 2 F, 33410 Tampere

Touhula-päiväkodit Tampereella

Päiväkodin sijainti on yksi keskeisimpiä valintaperusteita päiväkotipaikan valinnassa. Touhulan tavoitteena onkin tarjota laadukasta varhaiskasvatusta eri puolilla Tampereen kaupunkia. Touhula-päiväkotiperheestä löytyy varmasti jokaisen perheen tarpeisiin sijainniltaan sekä teemaltaan sopiva päiväkoti, jossa lapselle tarjotaan turvallinen ympäristö oppimisen sekä ikätason mukaisen kehityksen tueksi. Tampereen päiväkodit edustavat monipuolisesti Touhulan eri teemoja. Tampereelta löytyykin kieli-, liikunta-, seikkailu- sekä tiedeteemaisia päiväkoteja, ja päiväkoteja on yhteensä kuusi eri puolilla kaupunkia. Teemat näkyvät vahvasti päiväkodin arjessa sekä lasten oppimisen tukemisessa erilaisin tavoin. Arki Touhula-päiväkodeissa on aktiivista ja täynnä erilaisia oppimistilanteita, joissa lapsi on keskiössä.

Tampereen kielipäiväkodit

Tampereella sijaitsee kaksi Touhulan kielipäiväkotia. Kielipäiväkodeissa Touhulan tavoitteena on tarjota vuorovaikutuksen kehittymistä tukeva sekä kielellisesti rikas oppimisympäristö. Kieliteemaisissa Touhula-päiväkodeissa lapset oppivat kieliä kielisuihkutuksen tai kielikylvyn avulla. Touhulan kielipäiväkodit tarjoavat lapselle kielellisesti rikkaan, monikulttuurisen ympäristön, jossa kasvaa avarakatseisia, elämään uteliaasti ja suurella sydämellä suhtautuvia maailmanmatkaajia.

 • Touhula Star Academy Tampere

  Touhula Star Academy Tampere sijaitsee ihanteellisella sijainnilla, hyvien kulkuyhteyksien varressa Amurissa, lähellä Pyynikkiä. Päiväkodin sijainti mahdollistaa lapsille mahdollisuudet runsaisiin, kielellistä, kulttuurillista sekä liikunnallista kehittymistä tukeviin elämyksiin. Päiväkodin arjessa käyttökielenä toimii englanti, ja päiväkodin ympäristö on erittäin monikulttuurinen ja tarjoaa lapsille mahdollisuuden saada uusia ystäviä eri puolilta maailmaa. Lisätietoa englanninkieliseen päiväkotiin hakuun liittyvissä kysymyksissä sekä muissa päiväkotiin liittyvissä asioissa saat päiväkodin johtajalta, jonka yhteystiedot löydät päiväkodin omilta sivuilta.

 • Touhula Hermion

  Tammikuussa 2020 avautuva, viisiryhmäinen Touhula Hermion on Hervannan Kemianraitilla sijaitseva päiväkoti. Päiväkodissa lapset oppivat kieliä kielisuihkutuksen avulla. Kielisuihkutuksessa lapset tutustuvat englannin kieleen esimerkiksi lorujen, laulujen, leikkien sekä arkisten fraasien kautta. Päiväkodin arjessa näkyvät vahvasti vuorovaikutustaitojen kehittäminen monipuolisten aktiviteettien kautta. Lisätietoa saat päiväkodin johtajalta, jonka yhteystiedot löytyvät Touhula Hermionin sivuilta.

Tampereen liikuntapäiväkodit

Touhulan liikuntapäiväkodeissa päivä on täynnä monipuolista liikettä. Tampereella toimivia liikuntapäiväkoteja on yhteensä kaksi. Liikuntapäiväkodeissa lapsia innostetaan luovaan ja luontevaan liikkumiseen pitkin päivää. Päiväkodin arjessa on aina tilaa lasten luontaiselle liikkumiselle ja leikeille niin sisällä kuin ulkonakin. Liikuntakasvatusta toteutetaan painottaen liikkumisen, levon ja hyvien ihmissuhteiden merkitystä hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Aiheista myös keskustellaan lasten kanssa. Touhulan liikuntapäiväkodeissa luodaan tervettä suhtautumista liikkumiseen sekä perustaa hyville, terveellisille elämäntavoille. Päiväkodeissa lapset liikkuvat vähintään kaksi tuntia päivän aikana, ja päiväkotien arjessa lapsilla on runsaasti mahdollisuuksia kokeilla omia rajojaan sekä kokea onnistumisen elämyksiä liikunnan kautta.

 • Touhula Hervannan Wäiski

  Rauhaisalla alueella, monipuolisten metsäalueiden lähellä Hervannassa toimiva liikuntapäiväkoti Touhula Hervannan Wäiski tarjoaa lapsille lämpimän, luotettavan ja kodinhenkisen päiväkotiympäristön, jossa arki on täynnä liikuntahetkiä sekä liikunnallisia leikkejä. Päiväkodin iso, aidattu piha sekä säännölliset retket lähiympäristön puistoihin ja metsiin tarjoavat lapsille runsaasti liikunnallisia virikkeitä päivittäin. Lisätietoa saat päiväkodin johtajalta, jonka yhteystiedot löydät päiväkodin omilta sivuilta.

 • Touhula Saukonmäki

  Erinomaisten kulkuyhteyksien varrella toimiva liikuntapäiväkoti Touhula Saukonmäki toimii uudistetuissa tiloissa. Tilat tarjoavat lapsille lukuisia mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin sekä liikuntatuokioihin. Päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää, joille ympäristön vehreä luonto sekä päiväkodin oma leikkipiha ja läheiset leikkipuistot tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia liikunnalliseen itseilmaisuun. Lisää tietoa päiväkodin toiminnasta saat päiväkodin johtajalta, jonka yhteystiedot löydät päiväkodin omilta sivuilta.

Tampereen seikkailupäiväkodit

Touhulan seikkailupäiväkodeissa jokainen päivä on täynnä erilaisia sekä erikokoisia seikkailuja. Päiväkodin arki rakentuu lasta oppimaan innostavien seikkailujen ympärille, joita löytyy niin päiväkodista kuin erilaisilta retkiltä. Touhulan seikkailupäiväkodeissa maailmaa katsotaan lapsen silmin, yhdessä lapsen kanssa sekä annetaan lapsille tilaa oivaltamiseen sekä kokemukselliseen oppimiseen. Tampereella sijaitsee yksi seikkailupäiväkoti.

 • Touhula VekaraPolku

  Tampereen Lentävänniemellä sijaitseva Touhula VekaraPolku on monipuolisia luonnossa ja liikunnassa koettavien elämyksien täyteistä arkea tarjoava seikkailupäiväkoti. Päiväkodissa lapsille tarjotaan ympäristö, joka houkuttelee lapsia omaehtoiseen, leikinomaiseen liikkumiseen. Päiväkodin monimuotoista ympäristöä hyödynnetään monipuolisesti erilaisten retkien järjestämisessä, ja retkeily ja erätaidot ovatkin Touhula VekaraPolun lasten mielipuuhaa. Lisää tietoa Touhula Vekarapolkuun liittyvissä asioissa saat päiväkodin johtajalta päiväkodin omilta sivuilta.

Tampereen tiedepäiväkodit

Touhulan tiedepäiväkodeissa lapsille tarjotaan monenlaisia mahdollisuuksia ympäristön havainnointiin, jäsentämiseen sekä ymmärtämiseen. Päiväkodin arjessa ratkotaan erilaisia pulmia sekä tarkastellaan lähiympäristön teknisiä ratkaisuja ja niiden toimintaperiaatteita. Lasten kanssa opetellaan yhdessä etsimään tietoa heitä kiinnostavista asioista, ja erilaisista onnistumisista iloitaan yhdessä.

 • Touhula Hervannan Kampus

  Tampereen teknillisen yliopiston kampusalueella toimiva tiedepäiväkoti Touhula Hervannan Kampus aloitti toimintansa tammikuussa 2018. Päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää. Touhula Hervannan Kampuksen arjessa toteutetaan Helsingin Yliopistossa tehtyyn tutkimukseen perustuvaa pienten lasten Kide Science -tiedekasvatusta, jossa painotetaan leikillistä oppimista, tarinoita ja draamaa.  Arki Hervannan Kampuksessa on täynnä erilaisia seikkailuja, ja lapsille jokainen päivä on pieni suuri seikkailu! Lisätietoa saat päiväkodin johtajalta, jonka yhteystiedot löydät päiväkodin omilta sivuilta.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Touhula-päiväkoteihin voit hakea milloin tahansa, ja useimmissa tapauksissa hoitopaikan varmistaminen sekä hoidon aloittaminen onnistuu vaikka heti! Varhaiskasvatukseen hakeminen Touhula-päiväkodista onnistuu helposti ja nopeasti verkossa täytettävän lomakkeen avulla, jonka jälkeen päiväkodista ollaan yhteydessä viikon sisällä hakemuksen vastaanottamisesta. Verkossa tehty hakemus ei ole kuitenkaan vielä sitova, joten voit rauhassa tutustua Touhula-päiväkoteihin ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Verkossa tehtävän hakemuksen lisäksi varhaiskasvatuspaikkaa hakiessasi voit olla suoraan yhteydessä päiväkodin johtajaan.

Tampereen kaupungin palveluseteli

Tampereen kaupunki tarjoaa yksityisestä päiväkodista varhaiskasvatuspaikkaa hakeville perheille palvelusetelin, joka myönnetään kun lapselle vahvistetaan paikka yksityisestä päiväkodista. Palvelusetelin omavastuun osuuteen vaikuttavat perheen koko ja tulot. Palvelusetelin jälkeen perheelle varhaiskasvatuspaikasta jäävä maksuosuus on keskimäärin kunnallisen varhaiskasvatuksen hinnan tasolla. Ennen palvelusetelin hakemista tulee hakea varhaiskasvatukseen haluamastaan Touhula-päiväkodista joko sähköisen lomakkeen avulla tai olemalla suoraan yhteydessä päiväkodin johtajaan. Varhaiskasvatukseen hakemisen jälkeen perheen tulee hakea palveluseteliä Tampereen kaupungilta.

Tietoa Touhulasta

Touhulassa lapsi voi turvallisesti tutkia maailmaa sekä iloita oppimastaan yhdessä ystävien ja tuttujen aikuisten kanssa. Päiväkotien henkilökunta luo yhdessä lasten vanhempien kanssa lapselle vahvan perustan, johon hän voi maailmansa rakentaa. Touhulan arjessa näkyvät vahvasti erilaiset teemat. Touhulan arki on ennakkoluulotonta, touhukasta, vastuullista ja avointa. Touhula-päiväkotien toiminnassa yhdistyy suomalaisten päiväkotien paras osaaminen, jossa varhaiskasvatusta toteutetaan laadukkaasti alan ammattilaisten johdolla. Päiväkotien arjessa tuetaan lasten luontaista uteliaisuutta ja tarjotaan monipuoliset mahdollisuudet ikätason mukaiseen oppimiseen sekä turvalliseen kehitykseen. Myös vastuullisuus näkyy Touhulan arjessa; Touhulassa sitoudutaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen sekä vastuullisuuteen. Tämä näkyy käytännössä kohtaamisissa vanhempien sekä lasten kanssa, keskinäisessä vuorovaikutuksessa sekä siinä, miten Touhulassa kohdellaan ympäristöä.