Päiväkodit Espoossa

 • Touhula Fallåker

  Liikunta
  Fallåkerinrinne 2, 02740 Espoo, Suomi
 • Touhula Palolampi

  Liikunta
  Palolammentie 6, 02780 Espoo
 • Touhula Seaside International

  Kieli
  Keilaranta 5, 02150 Espoo, Suomi
 • Touhula Tikasmäki

  Liikunta, Kieli
  Tikasmäentie 2, 02250 Espoo
 • Touhula Vekaralahti

  Taide
  Meriviitantie 16, 02230 Espoo
 • Touhula VekaraVuori

  Seikkailu
  Vuoripirtintie 4, 02330 Espoo

Touhula-päiväkodit Espoossa

Espoossa sijaitsee yhteensä kuusi Touhula-päiväkotia. Kaikkiin Touhulan Espoon päiväkoteihin on hyvät kulkuyhteydet eri puolilta kaupunkia, joten jokaisen perheen tarpeisiin löytyy varmasti sijainniltaan hyvä päiväkoti laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämiseksi.

Kielipäiväkodit

Kielipäiväkodeissa lapset kehittävät vuorovaikutustaitojaan monipuolisesti leikkien sekä erilaisten lukuhetkien, lorujen ja laulujen kautta. Touhulan kielipäiväkodeissa lapset oppivat nauttimaan monipuolisesti kielellisistä rikkauksista. Espoossa sijaitsee yhteensä kaksi kielipäiväkotia: Touhula Tikasmäki on kaksikielinen päiväkoti ja Touhula Seaside International on englanninkielinen päiväkoti.

 • Touhula Tikasmäki

  Suurpellossa sijaitseva Touhula Tikasmäki keskittyy sekä kieli- että liikuntateemoihin. Päiväkodissa toimii sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä lapsiryhmiä, joissa lapset kehittävät vuorovaikutustaitojaan monipuolisesti leikkien sekä erilaisten lukuhetkien, lorujen ja laulujen kautta. Touhula Tikasmäki tarjoaa myös esiopetusta suomeksi ja englanniksi. Päiväkotipaikan hakuun sekä muihin päiväkotiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä päiväkodin johtajaan, jonka yhteystiedot löydät päiväkodin omilta sivuilta.

 • Touhula Seaside International

  Touhula Seaside International on Keilaniemessä sijaitseva englanninkielinen Touhula-päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä, metroaseman välittömässä läheisyydessä. Kolmiryhmäinen Touhula Seaside International tarjoaa laadukasta englanninkielistä varhaiskasvatusta, joka tukee kielellisen ilmaisun kehittymistä. Ikätason mukaan jaotelluille lapsiryhmille on jokaiselle omat tilansa, joiden lisäksi päiväkodista löytyy erillinen jumppahuone sekä lepohuone. Lisätietoa saat päiväkodin johtajalta, jonka yhteystiedot löydät päiväkodin sivuilta.

Liikuntapäiväkodit

Touhulan liikuntapäiväkodeissa arki on aktiivista ja tukee lasten luontaista liikkumista. Lapset pääsevät toteuttamaan itseään monipuolisesti päiväkodin liikunnallisessa ympäristössä, joka tarjoaa lapsille päivittäin mahdollisuuden onnistua sekä kokeilla omia rajojaan turvallisesti. Touhulan liikuntapäiväkodeissa lapset liikkuvat vähintään kaksi tuntia päivän aikana, ja lasten luontaiselle liikkumiselle sekä leikeille on aina tilaa niin ulkona kuin sisälläkin. Touhulan liikuntapäiväkoteja löytyy Espoosta kolme.

 • Touhula Fallåker

  Fallåkerin rivitaloalueella sijaitseva liikuntapäiväkoti Touhula Fallåker aloitti toimintansa tammikuussa 2015. Päiväkoti sijaitsee lähellä Turunväylän ja Kehä III:n risteymää, Lommilan ja Bembölen välissä. Päiväkoti on liikuntapainotteinen, joten lapset saavat liikkua vähintään kaksi tuntia joka päivä monipuolisesti sekä sisällä että ulkona. Päiväkodin avarat ja valoisat tilat kannustavat lapsia monenlaisiin, liikunnan riemua tarjoaviin leikkeihin. Päiväkotipaikan hakuun sekä muihin päiväkotiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä päiväkodin johtajaan, jonka yhteystiedot löydät päiväkodin omilta sivuilta.

 • Touhula Palolampi

  Kauklahdessa sijaitseva Touhula Palolampi on liikuntapainotteinen päiväkoti, jossa toimii neljä lapsiryhmää. Touhula Palolampi tarjoaa varhaiskasvatuksen lisäksi laadukasta esiopetusta. Liikuntapäiväkodissa lapsia kannustetaan aktiiviseen, hyvinvointia tukevaan leikkiin sekä liikuntaan. Lapsen aktiivisuutta tuetaan tarjoamalla mahdollisuuksia leikkiä ja käyttää liikuntavälineitä ulkona sekä sisällä. Touhula Palolammen tilat ovat helposti muunneltavissa tukemaan erilaisia aktiviteetteja. Päiväkodin monipuoliset metsäympäristöt tarjoavat mahdollisuudet monipuolisiin retkiin. Lisäksi läheiset Kauklahden puistot, läheinen Palttinan puisto ja muutamat läheiset urheilukentät mahdollistavat päiväkodin lapsille monipuolisen, liikunnallisen arjen. Päiväkotipaikan hakuun sekä muihin päiväkotiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä päiväkodin johtajaan.

 • Touhula Tikasmäki

  Vuonna 2016 Suurpeltoon avattu Touhula Tikasmäki on kieli- ja liikuntapainotteinen päiväkoti, joka toimii rauhallisella pientaloalueella kävelymatkan päässä Suurpellon liikenneväylistä sekä palveluista. Päiväkodissa toimii kolme suomenkielistä sekä kaksi englanninkielistä lapsiryhmää. Päiväkodin arjessa yhdistyvät kielipäiväkotien vuorovaikutustaitoja kehittävät leikit, lukuhetket, lorut ja laulut sekä liikuntapäiväkotien monipuoliset liikunnalliset aktiviteetit. Päiväkotipaikan hakuun sekä muihin päiväkotiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä päiväkodin johtajaan, jonka yhteystiedot löydät päiväkodin omilta sivuilta.

Seikkailupäiväkodit

Espoossa sijaitsee yksi seikkailupäiväkoti: Touhula VekaraVuori Tillinmäessä. Seikkailupäiväkotien arjessa lapsia kannustetaan löytämään seikkailuja jokaisesta hetkestä. Touhulan seikkailupäiväkodeissa maailmaa katsotaan lapsen silmin, yhdessä lapsen kanssa sekä annetaan lapsille tilaa oivaltamiseen ja kokemukselliseen oppimiseen. Lasten kanssa toteutetaan säännöllisesti myös erilaisia seikkailuretkiä päiväkodin lähiympäristössä. 

 • Touhula VekaraVuori

  Espoon Tillinmäessä sijaitseva Touhula VekaraVuori toimii uusissa, päiväkotikäyttöön suunniteluissa tiloissa. Seikkailupäiväkoti VekaraVuoren arjessa näkyy vahvasti luonto- sekä seikkailukasvatus. VekaraVuoressa lapsille tarjotaan monipuoliset oppimismahdollisuudet seikkaillen, kokeillen, leikkien ja liikkuen monipuolisissa ympäristöissä niin päiväkodin tiloissa kuin lähiympäristössä. Päiväkodissa tehdään monipuolisesti erilaisia retkiä esimerkiksi metsään ja samassa kiinteistössä sijaitsevaan hoivakiinteistöön, joka toimii ikään kuin päiväkodin omana mummolana! Lisää tietoa saat Touhula VekaraVuoren päiväkodin johtajalta, jonka yhteystiedot löydät päiväkodin omilta sivuilta.

Taidepäiväkodit

Touhulan taidepäiväkodeissa lapset ilmaisevat itseään musiikillisen, kuvallisen, sanallisen sekä kehollisen ilmaisun kautta. Eri taiteenalat sekä ilmaisun muodot tuodaan monipuolisesti osaksi lasten arkea luovan, tutkimaan ja tulkitsemaan innostavan ympäristön luomiseksi. Arki Touhulan taidepäiväkodeissa on ilmaisupainotteista ja muodostuu monipuolisesti leikin, liikkeen, draaman, musiikin, sanataiteen sekä eläytymisen ympärille. Taidepäiväkotien tavoitteena on kasvattaa elämänmyönteisiä, myötätuntoisia sekä rohkeita lapsia, joille vain mielikuvitus on rajana itsensä toteuttamiselle. Espoossa on yksi taideteemainen Touhula-päiväkoti.

 • Touhula VekaraLahti

  Espoon Saunalahdessa toimiva Touhula VekaraLahti on taidepäiväkoti, joka tukee lasten monipuolista itseilmaisua erilaisin keinoin. Touhula VekaraLahti toimii uusissa, päiväkotikäyttöön suunnitelluissa tiloissa, jotka mahdollistavat monipuolisen toiminnan. Päiväkodin arjessa näkyy vahvasti erilaiset taiteenalat esimerkiksi kuvataiteiden, tanssin, projektityöskentelyn sekä muskarin kautta. Touhula VekaraLahti tarjoaa myös laadukasta esiopetusta, jossa harjoitellaan ryhmässä toimimista, omatoimisuutta, ohjeiden kuuntelemista sekä noudattamista, oman vuoron odottamista sekä erilaisia hyviä tapoja. Päiväkotipaikan hakuun sekä muihin päiväkotiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä päiväkodin johtajaan, jonka yhteystiedot löydät päiväkodin omilta sivuilta.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen hakeminen Espoossa sijaitsevista Touhula-päiväkodeista onnistuu helposti, ja paikkaa voit hakea milloin tahansa! Päiväkotipaikan hakeminen onnistuu helposti verkossa täytettävän sähköisen lomakkeen avulla. Sähköisen hakemuksen jättämisen jälkeen Touhulasta ollaan teihin yhteydessä viikon sisällä, ja useimmissa tapauksissa päivähoitopaikan varmistaminen ja hoidon aloittaminen on mahdollista hyvinkin pian – ellei jopa heti! Verkossa tehty hakemus ei ole kuitenkaan vielä sitova, joten voit rauhassa tutustua Touhula-päiväkoteihin ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Mahdollisissa varhaiskasvatuspaikan hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla myös suoraan yhteydessä päiväkodin johtajaan.

Palveluseteli

Espoon Touhula-päiväkodit ottavat käyttöön palvelusetelin 1.8.2021 alkaen. Palveluseteliä käytettäessä varhaiskasvatuksen asiakasmaksu muodostuu palvelusetelin omavastuuosuudesta sekä yksityisen päiväkodin perimästä mahdollisesta lisämaksusta.

Lisätietoja palvelusetelin hakemisesta sekä vapaana olevista varhaiskasvatuspaikoista saat päiväkodin johtajalta. Heidän yhteystietonsa löydät päiväkotien omilta verkkosivuilta.

Tietoa Touhulasta

Touhula on yksityinen, laadukasta varhaiskasvatusta sekä esiopetusta tarjoava päiväkotiperhe, jonka keskeisenä tavoitteena on olla luomassa onnellista lapsuutta. Laadukas varhaiskasvatus tukee lasten luontaista kehitystä sekä takaa lapsille mahdollisuuden tutkia maailmaa ja kokea oppimisen iloa turvallisessa ympäristössä. Touhula-päiväkotien henkilökunta yhdessä lasten vanhempien kanssa luo lapselle vahvan perustan, johon hän voi maailmansa rakentaa. Touhulan keskeisiä arvoja ovat hyvinvointi, avoimuus, vastuullisuus sekä oppimisen ilo. Arki Touhula-päiväkodissa on ennakkoluulotonta, touhukasta, vastuullista ja avointa. Lasten hyvinvointia Touhula-päiväkodeissa tuetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla luottamuksellisiin vuorovaikutussuhteisiin, aktiiviseen liikkumiseen sekä terveelliseen ruokaan perustuvaa arkea. Myös vastuullisuus näkyy Touhulan arjessa; Touhulassa sitoudutaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen sekä vastuullisuuteen. Tämä näkyy käytännössä kohtaamisissa vanhempien sekä lasten kanssa, keskinäisessä vuorovaikutuksessa sekä siinä, miten Touhulassa kohdellaan ympäristöä.