Takaisin postauksiin

Luonto tarjoaa pedagogisen aarrearkun  

  • Inka Onatsu Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

    Touhula Jokilaiva, Kerava

Lähdimme kahden kasvattajan voimin mukaan Suomen Ladun Luonnossa kotonaan -koulutukseen. Kesällä 2021 takanamme on kaksi etäkoulutuspäivää, edessä lähipäivät ja tutustuminen jo olemassa olevan Luonnossa kotonaan -ryhmän toimintaan.

Koulutuksen etäpäivien sisältöjen teemat syventyivät kasvattajan roolin tarkasteluun lapsiryhmässä, erityisesti siihen, kuinka kiireettömyys ja läsnäolo rakentavat arvokkaan pohjan Luonnossa kotonaan -ryhmän rutiineihin. Läsnäolon tarve ja kiireettömyyteen panostaminen eivät varmasti tule meistä kenellekään uusina huomioina, mutta Luonnossa kotonaan -toiminnassa ne muotoutuvat lupaukseksi, joka lapsille annetaan jokaisena päiväkotipäivänä.

Lasta kunnioittavaa läsnäoloa

Toiminnan perustana on näkemys ainutlaatuisesta, leikkivästä ja liikkuvasta lapsesta. Kestävä elämäntapa ja lapsen osallisuus ovat toimintaa ohjaavia arvoja. Kestävät arvot konkretisoituvat ulkoilun rutiinien kautta, kun lähiluonnossa liikutaan arvostaen ja huolehtien sen tarjoamista retkikohteista. Tärkeänä pilarina ryhmässä on lapsen pitkäkestoisen leikin mahdollistaminen ja aikuisen lasta kunnioittava läsnäolo.

Ennakkoluuloton suhtautuminen elämän ilmiöihin, uteliaisuus ja tutkiva ote auttavat hyödyntämään retkiympäristöä oppimispaikkana. Vuodenaikojen vaihtuminen näkyy retkipaikan tuttujen puiden ja kasvien kautta välittömämmin ja luo vahvan muistijäljen mieleen. Käsinkosketeltava metsän oppiympäristö lujittaa lapsen luontosuhdetta ja toimijuutta omassa ympäristössään.

Kiireetöntä ulkoilmaelämää

Luonnossa kotonaan -toiminnan kriteereihin kuuluvat kiireetön ulkoilmaelämä, tasapaino sisä- ja ulkotoiminnan välillä, useiden tuntien päivittäinen ulkoilu, rakentamattomassa lähiluonnossa ulkoilu sekä leikki- ja liikuntavälineiden löytäminen ensisijaisesti luonnosta. Tuttu retkipaikka käsittää lasten tarpeista rakentuvia leikki-, lounas-, vessa- ja lepopaikkoja, joiden ympärille rutiinit rakentuvat.

Näen, että kasvattajana olen jo saanut koulutuksesta paljon vinkkejä virittäytymiseen ja asennoitumiseen retkeä varten. Omalla avoimella ja uteliaalla suhtautumisella avautuu myös lapselle mahdollisuus kokea luontoa uusin silmin.  Lapsuuden ja luonnon ainutlaatuisuuden vaaliminen luo mielestäni koulutuksen ytimen, jonka kautta näkemys Luonnossa kotonaan -toiminnasta meille kasvattajille avautuu.

Luonnon tarjoama pedagoginen aarrearkku on valtava ja kannustan jokaista kasvattajaa raottamaan sen kantta rohkeasti!

Inka Onatsu
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Touhula Jokilaiva, Kerava

Luonnossa kotonaan -toiminta käynnistyy seuraavissa Touhulan päiväkodeissa 1.8.2021:

Luonnossa kotonaan -peruskurssi on Suomen Ladun järjestämä kahden päivän mittainen kurssi, joka on avoin kaikille kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille. Touhulasta kurssille osallistui keväällä 2021 16 varhaiskasvattajaa.

Samankaltaisia postauksia