Takaisin postauksiin

Päiväkotikoira opettaa tunne- ja kaveritaitoja

Kangasalan Touhula VekaraMäellä on oma päiväkotikoira, Elsa. Kiltti ja rauhallinen labradorinnoutaja vierailee viikoittain päiväkodilla yhdessä omistajansa, päiväkodin johtaja Maria Finnemanin, kanssa.

Vaikka kaksikon yhteiset vierailut piristävätkin arkea, pelkästä kaverikoiratoiminnasta ei ole kyse. Maria pitää päiväkodilla erityistä tunnekoirakerhoa, jossa lapset opettelevat tunne- ja kaveritaitoja yhdessä Elsan kanssa.

Eläinavusteinen työmuoto eroaa perinteisestä ystäväkoiratoiminnasta siten, että koira toimii kasvatusalan ammattilaisen työparina tavoitteellisesti. Päiväkotikoiran työ on Suomessa vielä uutta, mutta Maria uskoo eläinavusteisuuden lisääntyvän tulevaisuudessa.

– Eläinten hyvinvointia lisäävistä hyödyistä on olemassa paljon tutkittua tietoa ja koirien käytöstä kasvatustyössä on saatu hyviä tuloksia, Maria sanoo.

Eläimellä on rauhoittava vaikutus

Tutkimusten mukaan koiran läsnäolo tuo arkeen paljon hyvää, esimerkiksi oksitosiini-hormonin määrän lisääntyy eläintä silitettäessä.

– Eläimellä on ihmiselle rauhoittava vaikutus. Tutkimuksissa on osoitettu, että kun saadaan tunneyhteys eläimen ja ihmisen välille, mielihyvän kokeminen lisääntyy, tunnetaidot kehittyvät, ja kumppanuus sekä kaveruus lisääntyvät, Maria kertoo.

Marian mukaan Elsan läsnäolosta on seurannut paljon positiivisia asioita.

– Elsa saa vierailuillaan aina rapsutuksia ja halauksia niin lapsilta kuin aikuisiltakin. Kaikki ovat ottaneet Elsan tosi hyvin vastaan! Mielestäni Elsa on lisännyt yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Oma päiväkotikoira koetaan sellaiseksi, että meillä on jotain ihan omaa ja spesiaalia. Sellaista, mitä kaikkialla ei ole!

Tunnekasvatusta häntä heiluen

Tunnetaidot ovat tärkeitä taitoja, joiden merkitys kasvaa koko ajan. Maria pitää VekaraMäessä tunnekoirakerhoa, jossa hän hyödyntää Elsan läsnäoloa tunteiden sanoittamisessa, käsittelyssä sekä tunnistamisessa.

– Myös vanhemmat haluavat, että tunnekasvatus huomioidaan päiväkodin arjessa. Se, että voimme hyödyntää eläinavusteisuutta tunteiden opettelussa on valtava voimavara. Meillä eläinavusteisuus ei korvaa peruskasvatukseen kuuluvaa tunnetaitojen opettelua, vaan se on jotain ekstraa, mitä tarjotaan.

Tunnekoirakerho toteutetaan pienryhmätyöskentelynä viiden tapaamiskerran ajan. Pilottiryhmässä on päästy puhumaan tunteista ihan toisella tavalla, kun niitä on voitu peilata eläimen kautta. Maria hyödyntää työskentelyssään myös erilaisia tunnekirjoja sekä -kortteja, mutta Elsan avulla lapsien on ollut selkeästi helpompi keskustella ja tunnistaa tunteita.

Kokemukset ryhmästä ovat olleet positiivisia, ja pilottiryhmän jälkeen on tarkoitus jatkaa koiratunneryhmien pitämistä.

Soveltuuko koira päiväkotiin?

Marian mukaan Elsa on luonnonlahjakkuus lasten kanssa.

– On jännä huomata, miten Elsa ymmärtää että vastassa on pieni ihminen, jonka kanssa pitää toimia hieman eri tavalla kuin isompien kaksijalkaisten kanssa, Maria kertoo.

Pelkkä omistajan ajatus siitä, että koira olisi sopiva tehtäväänsä ei kuitenkaan riitä, vaan soveltuvuus testataan aina ennen kuin koira voi toimia tehtävässään. Koira ei myöskään koskaan toimi yksin vaan läsnä on aina ihminen.

– Kasvatusalan ammattilaisena osaan lukea sekä koiraa että lapsia. Kykenen tulemaan koiran kanssa tilanteeseen asianmukaisella tavalla, eikä ketään koiria pelkäävää lasta pakoteta kontaktiin koiran kanssa tai aiheuteta tahallisia pelkotilanteita. Vaikka koiria pelkäisikin, voi koiran läsnäolo päiväkodissa silti olla lapselle positiivinen asia.

Maria suorittaa tällä hetkellä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa täydennyskoulutusta Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n kanssa, joka tukee ja kehittää koira-avusteista kasvatus- ja kuntoutustyötä sosiaali-, terveys- ja opetusaloilla.

Koulutuksen jälkeen Maria on kasvatus- ja kuntoutuskoiraohjaaja ja Elsa saa tittelin kasvatus- ja kuntoutuskoira. Marian ja Elsan koulutus päättyy keväällä 2024.

Teksti: Hanna Luukkainen

Lue lisää:

Samankaltaisia postauksia