Päiväkodit Lahdessa

Touhula-päiväkodit Lahdessa

Lahdesta löytyy yhteensä neljä Touhula-päiväkotia. Lahden Touhulat ovat liikunta- tai seikkailuteemaisia, ja päiväkoteja löytyy eri puolilta kaupunkia vastaamaan perheiden erilaisia tarpeita.

Lahden liikuntapäiväkodit

Lahdessa sijaitsee kolme liikuntapäiväkotia; Touhula Karisto, Touhula Patoniitty sekä Touhula Soltti. Touhulan liikuntapäiväkodeissa pyritään antamaan valmiudet liikkumiseen opettelemalla monipuolisesti erilaisia liikuntataitoja. Liikkumisen edistämiseksi tehdään myös yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Lapset ovatkin päässeet osallistumaan esimerkiksi paikallisen jalkapalloseuran tapahtumiin liikunnan merkeissä, minkä lisäksi pelaajat ovat tulossa päiväkoteihin opastamaan lapsia jalkapallon pelaamisessa. Tulevaisuudessa yhteistyötä aiotaan tehdä yhä laajemmin lähialueiden urheiluseurojen kanssa.

 • Touhula Karisto

  Kariston pientaloalueella, lähellä järveä ja kaunista luontoa sijaitsee kahdesta rakennuksesta koostuva Touhula Karisto. Uudet ja avarat tilat omilla liikuntasaleillaan luovat loistavat puitteet liikuntapainotteisen toiminnan toteuttamiselle. Helposti toiminnan mukaan muokattavien sisätilojen lisäksi lähiympäristön leikkipaikat ja luonto mahdollistavat ulkona liikkumisen sekä pienten viikoittaisten retkien tekemisen.

  Liikunnan lisäksi Touhula Kariston toiminnassa korostetaan musiikkia ja kädentöitä. Säännölliset metsäretket toimivatkin lähteinä erilaisille ideoille kädentöitä varten. Musiikillisessa toiminnassa rytmisoittimet ja musiikkiliikunta ovat tärkeässä osassa. Haluamme myös antaa vanhemmille mahdollisuuden osallistua toimintaan lasten kanssa, mikä näkyy säännöllisesti muun muassa Liikutaan yhdessä -iltapäivien merkeissä. 3–5-vuotiailla lapsilla on mahdollisuus osallistua Moomin Language School -kielikylpyyn tai Hoksaus-tiedekerhoon, sekä 0–2-vuotiailla muskariin. Saat lisätietoa Touhula Karistoon hakemisesta ja päiväkodin toiminnasta päiväkodin johtajalta, jonka yhteystiedot löydät päiväkodin omilta sivuilta.

 • Touhula Patoniitty

  Eteläisessä Lahdessa sijaitsevan Touhula Patoniityn vuosisuunnitelmassa liikunta on luotu osaksi jokapäiväistä toimintaa. Henkilökunta miettii yhdessä, mihin kaikkeen liikkuminen on mahdollista saada mukaan. Myös aamuille ja iltapäiville on varattu erikseen omat liikuntatuokiot. Touhula Patoniityssä myös vanhempia halutaan osallistaa liikkumiseen yhdessä lasten kanssa liikuntailtapäivien merkeissä.

  Patoniityssä lapsilla on mahdollisuus monenlaiseen liikkumiseen esimerkiksi jumppasalissa temppuillen tai motoriikkaradoilla taiteillen. Lähialueen leikkipuistot sekä jalkapallokentät ovat säännöllisten vierailujen kohteena, ja jäähalliin tehdään ajoittain luisteluretkiä. Päiväkodin piha valjastetaan viikoittain talon Touhujumpille. Lisää tietoa Patoniityn liikunnallisuudesta ja päiväkotiin hakemisesta saat päiväkodin johtajalta, jonka yhteystiedot löydät päiväkodin sivuilta.

 • Touhula Soltti

  Touhula Soltissa liikuntaan panostetaan aina henkilökunnan rekrytoinnista lähtien. Näin myös työntekijöillä on takanaan liikuntataustaa. Liikkumisen halutaan näkyvän päiväkodin kaikessa toiminnassa leikeistä oppimisympäristöihin, myös siirtymätilanteisiin. Lisätietoa Touhula Soltista ja sen toiminnasta saat päiväkodin johtajalta, jonka yhteystiedot löydät päiväkodin omilta sivuilta.

Lahden seikkailupäiväkodit

Lahdessa sijaitsee yksi seikkailupäiväkoti; Nikkilässä sijaitseva Touhula Hirsilinna. Seikkailupäiväkodeissa kannustetaan löytämään seikkailuja joka hetkestä. Elämyksiä päästään kokemaan niin liikunnallisten, musiikillisten kuin luonnossa tapahtuvien seikkailujen ja erilaisten retkien kautta.

 • Touhula Hirsilinna

  Seikkailupäiväkoti Touhula Hirsilinnan iso rakennus antaa runsaan liikkumistilan lisäksi luonnostaan hyvän sisäilman. Päiväkodille on myönnetty oikeus Allergiatunnuksen käyttöön. Seikkailupäiväkodissa on seikkailuja tapahtuu joka päivä. Niitä voidaan jatkaa siitä, mihin lasten kanssa on edellisenä päivänä jääty tai aloittaa päivä uuden seikkailun merkeissä. Seikkailuja löydetään parhaiten päiväkodin ulkopuolelta, mihin lähialueen leikkipuistot ja metsät antavat loistavat lähtökohdat. Päiväkotiryhmät seikkailevat retkillään myös kulkemalla Lahden seudun liikenteen busseilla.

  Touhulan arvoihin sitoutunut Hirsilinnan henkilökunta noudattaa Touhula Rytmi -vuosisuunnitelmaa, joka tuo päiväkodin jokaiselle kuukaudelle oman teeman. Teemat voivat näkyä toiminnassa esimerkiksi lasten omien lehtien tekemisenä ja lehtipainoissa vierailemalla. Päiväkodissa panostetaan myös pienryhmätoiminnan tehostamiseen, jolloin ryhmien omat rytmit tekevät päivistä lapsille rauhallisempia ja miellyttävämpiä oppimiseen.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Päiväkodissa varhaiskasvatuksen aloittaminen onnistuu tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla. Hakemuksen saat lähetettyä nopeasti päiväkodin omien sivujen kautta. Olet myös tervetullut tutustumaan päiväkotiin ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Tutustumiskäynnin voit varata päiväkodin omilta sivuilta tai olemalla yhteydessä päiväkodin johtajaan.

Lahden kaupungin palveluseteli 

Kaupungilta haettava palveluseteli tekee Touhulan päiväkodeista saman hintaisia kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa. Kun palvelusopimus on tehty ensin Touhulan kanssa, palveluseteliä haetaan Lahden kaupungin sähköisten palveluiden kautta. Päiväkodin johtaja toimittaa palvelusopimuksen kaupungille, jonka jälkeen palveluohjaaja tekee perheen koon ja tulojen perusteella päätöksen palvelusetelin myöntämisestä. Lisätietoa palvelusetelistä ja sen hakemisesta voit tiedustella päiväkodin johtajalta. Kunkin päiväkodin johtajan yhteystiedot löytyvät päiväkodin omilta sivuilta.

Tietoa Touhulasta

Lahden Touhula-päiväkodeissa ovat puhaltaneet muutosten tuulet, ja liikunta- ja seikkailuteemoja on uudistettu. Päiväkodeissa alkaa kiertämään Touhulan oma liikuntalähettiläs, joka on erikoistunut lasten liikkumiseen ja liikkeelle saamiseen. Liikuntalähettiläs kouluttaa Touhulan henkilökuntaa ja kehittää yhdessä touhulalaisten kanssa uusia innostavia tapoja liikkua.

Yli 5-vuotiaat Touhula-päiväkotien lapset saavat käyttöönsä ReimaGO-aktiivisuusrannekkeet. Ranneketta käyttämällä lapset saavat käyttöönsä sovelluksen, jonka sisältämässä pelissä he pääsevät etenemään lataamalla omat liikuntasuorituksensa peliin. Näin päiväkodin henkilökunta pääsee seuraamaan tilastoja lasten liikkumisesta, jonka avulla työntekijät voivat tarvittaessa tehdä muutoksia lasten päivittäiseen ohjelmaan. Myös vanhemmat pääsevät seuraamaan lastensa liikkumista sähköpostin kautta. ReimaGO-rannekkeet ovatkin antaneet positiivisia tuloksia monissa päiväkodeissa: tulosten mukaan lapset liikkuvat päivän aikana jopa yli neljä tuntia.