Takaisin postauksiin

Touhula LystiVekarassa viihtyvät sekä lapset että aikuiset

Oulun Ritaharjussa sijaitsevassa Touhula LystiVekarassa liikunnallisuus ja aktiivinen tekeminen ovat jokapäiväisen toiminnan keskiössä.

Liikuntateemaisessa LystiVekarassa lapset oppivat liikunnallisten leikkien ja pelien, luonnossa retkeilyn sekä eri urheilulajien parissa.

Sen lisäksi, että lapset pitävät päiväkodin liikunnallisista aktiviteeteista, myös heidän vanhempansa ovat olleet erittäin tyytyväisiä päiväkodin ja sen henkilöstön toimintaan.

– Liikunta on meidän pedagogiikan lähtökohta, suunnitellaan liikunnan ympärille kaikkea toimintaa. Tämän lisäksi retkeily on meidän päiväkodin juttu. Välillä syksyllä tuntui, että olen päiväkodilla yksin, kun kaikki ryhmät olivat ulkona retkeilemässä, päiväkodin johtaja Tiina Latvanlehto kertoo.

Päiväkodin monipuolinen liikuntaan keskittyvä tekeminen on saanut kiitosta myös lasten vanhemmilta, jotka ovat antaneet runsaasti kehuja kuukausittain järjestettävissä asiakastyytyväisyyskyselyissä. Kyselyjen tuloksista Tiinan seurana kertoo Birgitta Siipola, LystiVekaran varajohtaja ja varhaiskasvatuksen opettaja.

Päiväkodille kiitosta ammattitaidosta ja yhteisestä tekemisestä

Asiakastyytyväisyyskyselyissä ja vanhemmilta saadussa palautteessa on kehuttu henkilökunnan edustajia, aina yksittäisiä työntekijöitä myöten.

– Ollaan kuultu paljon, että koko henkilöstö on tosi ihanaa ja ammattitaitoista. Monelta vanhemmalta on tullut palautetta siitä, miten hienoa on kun henkilökunta haluaa touhuta lasten kanssa. Miten on kaikkea erilaista ohjelmaa ja toimintaa, Tiina Latvanlehto kertoo.

Kyselyjen tulokset sekä avoin vanhemmilta saatu palaute on ollut LystiVekarassa erittäin positiivista. Päiväkodin toiminnan jatkuvan kehittämisen sekä vanhempien tyytyväisyyden kasvun taustalla ovat hyväksi todetut toimintamallit ja kärsivällisyys.

– Olemme tehneet samoja asioita pitkäjänteisellä otteella. Siitä lähtien kun olen aloittanut LystiVekarassa, olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että arki sujuu hyvin ja henkilökunnassa on  mahdollisimman vähän vaihdoksia. Nyt se kantaa hedelmää ja voimme panostaa erityisesti pedagogiikkaan ja toiminnan sisältöihin, Tiina kuvailee.

Tyytyväisten vanhempien lisäksi LystiVekarassa on myös tyytyväinen henkilökunta. Tiina Latvanlehto kuvaa päiväkodin ilmapiiriä positiiviseksi ja sen aikuisia idearikkaiksi ammattilaisiksi. Henkilökuntaa kuunnellaan ja asiat pyritään ratkomaan yhdessä tuumin. Myös Birgitta Siipola kertoo esimerkiksi työvuorojen hyvän suunnittelun tärkeydestä sekä työyhteisön ilmapiiristä:

– Sillä, että työvuorot toimivat on suuri vaikutus siihen, miten viihtyy töissä. Sen lisäksi meillä on ihan mahtava positiivinen ilmapiiri ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Jaksaa ja tulee mielellään töihin.

–  Tuo on sellainen asia, joka välittyy myös perheille. Syksyllä tuli paljon vanhempainilloissa kiitosta siitä, että näkee miten lapsilla ja työntekijöillä on mukava olla, Tiina Latvanlehto jatkaa.

Hyvän työyhteisön ja yhteisen tekemisen lisäksi LystiVekarassa panostetaan toimivaan uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Säännöllisin väliajoin järjestettävien perehdytysiltojen avulla uudet työntekijät tutustuvat ryhmiin ja päiväkodin toimintaan, jonka lisäksi kaikki uudet työkaverit osallistuvat perehdytykseen.

–  Mitä parempaa huolta pitää uudesta työntekijästä, sitä paremmin hän myös viihtyy töissä. Ollaan avoimia, jutellaan, otetaan kaikkeen mukaan, eikä missään nimessä jätetä ulkopuolelle, Birgitta kertoo.

LystiVekarassa kuunnellaan vanhempia ja palautetta

LystiVekaran työntekijät ottavat kaiken saamansa palautteen vastaan ja pyrkivät toimimaan niin, että jokainen palaute ja palautteenantaja tulee kuulluksi.

– Jos saan asiakaspalautetta, niin vastaan siihen heti ja pyrin avaamaan vanhemmille meidän näkökulmaa asiasta. Kaikki palautteet otetaan rakentavasti vastaan ja pyrimme kehittämään toimintaa, jos jotain epäkohtia ilmenee. Käsittelemme palavereissamme kaikki tulleet asiakaspalautteet yhdessä muiden kanssa ja pohdimme, miten saataisiin mahdollisimman yhtenäinen linja, Tiina Latvalehto kuvaa.

Vanhemmilta saatu palaute johti esimerkiksi monipuolisemman liikuntatoiminnan järjestämiseen ja lajikokeiluihin. Päiväkodissa aloitettiin muun muassa viikoittainen sählykerho 4–6-vuotiaille, jota tullaan jatkamaan taas koronatilanteen hellittäessä. Koska huonot talvikelit saattoivat aiemmin estää ulkojäillä luistelun, eskarilaiset ovat nyt alkaneet käymään jäähallilla luistelemassa.

Päiväkodin henkilökunta ei ole kuulolla pelkästään vanhemmilta tulevan palautteen varalta, vaan kiinnittävät huomiota myös lapsiin ja heidän toiveisiinsa.

– Ollaan korvat auki ja siepataan sieltä ideoita, mistä lapset ovat milloinkin innostuneet ja lähdetään kehittämään heiltä tulleita ideoita. Esimerkiksi omalle ryhmälleni metsäretket ovat viikon kohokohta. Pitää olla todella iso syy miksi viikottaista metsäretkeä ei toteutettaisi, Birgitta Siipola kuvailee.

Toinen esimerkki tulee Vauhdikkaiden ryhmästä, jossa lapset ovat kiinnostuneet avaruudesta. Ryhmälle on vähintään kerran viikossa järjestetty avaruusteemaisia tuokioita. Jos ryhmän lapset ovat hieman nuorempia, suorien toiveiden ja lasten aloitteiden sijaan tarkkaillaan, mistä he ovat kiinnostuneita ja järjestetään sen mukaan mieluista toimintaa.

Päiväkodin toiminnan kehittäminen on ollut mahdollista vanhempia sekä heiltä saatua palautetta kuuntelemalla. Esimerkiksi aina päivän päätteeksi vanhemmille kerrotaan yksityiskohtaisesti mitä on päivän aikana tehty ja mitä on opittu. Viestintää päiväkodin kuulumisista ja toiminnasta tehdään myös esillä olevien viikkosuunnitelmien avulla sekä TouGo:lla, Touhulan omalla sovelluksella.

Vanhempien kuuntelemista ja toimivaa viestintää, sekä dialogia kodin ja päiväkodin välillä, korostaa myös Birgitta Siipola:

– Informaatio. Se on molemminpuolista. Mitä enemmän me kerrotaan, sitä enemmän vanhemmat kertovat, jos on jotain mielen päällä. Se myös ruokkii omaa työtä kun saa palautetta, olipa se positiivista tai negatiivista. Voi itse kehittyä työssä vastaamaan vanhempien toiveisiin ja sitä tyytyväisempiä vanhemmat sitten ovat.

Teksti: Valtteri Mustonen / S360

Samankaltaisia postauksia