Takaisin postauksiin

Touhula Laidunalueen pedagoginen kehitys näkyy vanhemmille asti

Nurmijärvellä sijaitseva päiväkoti Touhula Laidunalue on kehittänyt toimintaansa isoin harppauksin.

Elokuussa 2020 päiväkodin johtajana aloitti Niina Hujanen, joka kertoo muutoksen olevan päiväkodin sitoutuneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan ansiota.

– Uutena johtajana havaitsin heti, että täällä on töissä ihan huippu porukka! Heti kauden aluksi laitoimme kuntoon perusasiat, kuten viikko-ohjelman, otimme käyttöön Touhulan pedagogisen vuosisuunnitelman, Touhula Rytmin ja aloitimme säännölliset viikkopalaverit. Sen jälkeen olen antanut työntekijöille vapauden käyttää omaa osaamistaan ja omia vahvuusalueitaan, Niina Hujanen kuvaa.

Hyvä työilmapiiri sekä työntekijöiden keskinäinen luottamus näkyy asiakkaille asti. Kiitosta on nimittäin tullut niin perheiltä kuin myös Nurmijärven kunnan varhaiskasvatukselta.

– Täällä on rauha tehdä töitä ja se näkyy työntekijöissä. Olemme sitoutuneita ja jokainen antaa parhaan mahdollisen panoksen hommaan. Ilmapiiri on täällä tosi hyvä, meillä ei ole kuppikuntia ja kaikki puhaltaa yhteen hiileen, 3–5-vuotiaiden ryhmässä varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevä Nina Lindh kuvaa.

Henkilökunnan viihtyvyys näkyy myös syksyllä 2020 toteutetussa henkilöstökyselyssä, johon vastasivat kaikki päiväkodin työntekijät. Kyselyn tulosten perusteella Touhula Laidunalueen

  • Työyhteisössä on avoin ja turvallinen vuorovaikutus 4,7/5,0
  • Lapsilla on hyvä olla meidän päiväkodissamme 4,8/5,0
  • Työntekijät kokevat tekevänsä mielekästä ja merkityksellistä työtä 5/5.

Henkilökunnan hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä kertovat myös sairauspoissaolot, joita ei ollut joulukuussa 2020 lainkaan.

Toimivaa arkea myös poikkeusolojen keskellä

Touhulan päiväkodeissa vanhemmilta kerätään säännöllisesti palautetta. Kuukausittain tehtävässä asiakaskyselyssä Laidunalue saa kiitosta erityisesti henkilökunnan motivaatiosta, ammattitaidosta, joustavuudesta ja heittäytymiskyvystä.

Touhula Laidunalue, päiväkoti Nurmijärvi

Vanhemmilta saatu palaute on ollut läpi toimintavuoden yhä positiivisempaa, vaikka korona-aikana ei ole voitu järjestää vanhempainkahveja, yhteistä liikuntaa tai muita hauskoja tapahtumia koronaviruksen vuoksi.

– Tänä aikana koen, että tiedotus ja avoimuus ovat olleet tärkeimpiä asioita. Vasu-keskustelut sekä päivittäiset kuulumisten vaihdot kertovat vanhemmille, että me olemme tavoitettavissa ja meille voi puhua mistä vaan. Kun lapsi jää mieluusti hoitoon, vanhemmille jää siitä rauhallinen ja iloinen mieli, Niina Hujanen sanoo.

Hänen kokemuksensa mukaan vanhemmilta saadussa palautteessa heijastuvat juuri Touhulan arvot: Hyvinvointi, Avoimuus, Vastuullisuus ja Oppimisen ilo.

Vanhempainkahveja korvaamaan päiväkodin lähiympäristöön on rakennettu erilaisia avoimia liikunta- ja toimintaratoja, joita perheet voivat käydä itsenäisesti suorittamassa. Ratoja on järjestetty esimerkiksi isänpäiväksi ja jouluksi. Helmikuussa päiväkoti ripusti lähimetsään Hyvän mielen metsän, joka rohkaisi perheitä pohtimaan, mistä kaikesta hyvä mieli koostuu.

Liikunta ja seikkailu ovat osa päivittäistä tekemistä

Touhula Laidunalue on liikunta- ja seikkailuteemainen päiväkoti. Teemat näkyvät arjessa retkinä, monipuolisina liikuntavälineinä ja hyvin suunniteltuna pedagogisena toimintana.

– Päiväkodin ryhmillä on viikoittain omat liikuntapäivät, sporttikerhoa ja päivittäinen sporttivartti. Meillä on käytössä laajasti liikuntaan motivoivia välineitä ja tiloja sekä iso piha, joka mahdollistaa monenlaisten lajien kokeiluja, Hujanen kuvaa.

Myös lapset otetaan vahvasti huomioon päiväkodin toiminnan suunnittelussa ja heidän kiinnostuksestaan lähdetään syventämään eri aihepiirejä, varsinkin seikkailun ja liikunnan kautta.

Päiväkodissa järjestetään myös teemapäiviä erilaisten pajojen muodossa. Viime aikojen teemoja ovat olleet Matka maailman ympäri, Avaruus, Talven ihmemaa sekä 112-päivänä järjestetyt erilaiset pajat. Lisäksi leikkialueita ja oppimisympäristöjä on viety eteenpäin.

– Olemme menneet ison harppauksen eteenpäin. Päiväkodin johtajana Niina luottaa työntekijöihin, antaa mahdollisuuden ja vapauden tehdä. On myös tosi hienoa, miten asiakkailta on saatu positiivista palautetta. Se potkii eteenpäin ja on tärkeää, että tiedämme suunnan olevan oikea, varhaiskasvatuksen opettaja Nina Lindh summaa.

Samankaltaisia postauksia