Det är viktigt att vårt arbete uppskattas

  • Iina 23 år, barnskötare, Touhula Vekkuli
    Medlem i Touhula-gänget sedan år 2013

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att man kan förverkliga sig själv, och att mitt arbete helt klart är uppskattat. Det är alltid roligt att komma till jobbet, vi har ett varmt och nära samarbete.

Hur är Touhula som arbetsgivare?

Som arbetsgivare har Touhula även uppmuntrat mig själv till att röra på mig mer.

Vad är det viktigaste vid Touhula ur barnens synvinkel?

Ur barnens synvinkel sett är det viktigt med glädje i aktiviteterna och att få förverkliga egna idéer.

Hurudan är barngruppen där du jobbar?

Det beror på vilket arbetspass jag har, alltså vilken åldersgrupp jag jobbar med. Att byta grupp ger omväxling och utmaning i arbetet. Det är roligt att man känner alla barn vid daghemmet, men också att barnen är bekanta med alla vuxna.

Hurudana är barnen i din grupp?

Barnen är glada, känsliga, hurtiga, energiska, skrattande och milda. Alla kan vara sig själva.

Vilka förväntningar har du inför det nya året?

Det här blir säkert ett nytt, fantastiskt arbetsår med det här teamet.

Vilka förväntningar har du på framtiden i Touhula?

Jag väntar på hur vi ska införa nya idéer för motion och rörelse i barnens vardag. Sedan vi fick aktivitetsarmband så har barnen varit jätte ivriga över det redan från start, och de väntar på när det ska bli deras tur att använda det.

Vilket är ditt mest oförglömliga ögonblick vid Touhula?

Allra först kommer jag att tänka på motionsjulkalendern som vi hade under julen. Hela daghemmet deltog alltid i den. Först hade vi alltid en kort pjäs där tomtarna Kauko och Hande uppträdde, de hade alltid ett problem av något slag, och barnen var alltid ivriga att hjälpa dem och röra på sig.

Vilket är ditt roligaste minne från Touhula?

Det roliga med arbetet i Touhula är att alla tas emot med värme. Vi skrattar tillsammans dagligen och hittar på olika hyss som piggar upp dagen. Vi kramas och stödjer varandra.