Gemensamt arbete för kommuninvånarna

  • Vesa Kulmala
    Chef för tjänstesektorn, Bildningssektorn, Åbo stad

Varför har Åbo stad valt Touhula som samarbetspartner?

Samarbetet med Touhula har hela tiden varit naturligt och smidigt. Touhulas daghem byggs enligt överenskommelse och tidtabell. Touhula investerar också i byggnaden och därigenom får staden nya daghemsutrymmen.

Hur länge har ni samarbetat med Touhula?

Från år 2014 när det första Touhula daghemmet öppnades i Nättinummi.

Vilka erfarenheter har ni av Touhula?

Från ett behovsbaserat utgångsläge har vi tillsammans funderat över hur vi på bästa möjliga sätt kan betjäna barnfamiljerna i Åbo i daghemsfrågor. I vår verksamhet har vi hela tiden fokuserat på kommuninvånarnas behov.

Vilken roll har privata daghem när det gäller daghemsutbudet i Åbo?

År 2012 fattade vi ett beslut om att utvidga andelen av privat dagvårdsproduktion i Åbo. Det har funnits tillgång till goda privata tjänsteproducenter, och vi har uppnått de uppsatta målen i enlighet med tidtabellen.

Ur kundens synpunkt sett, hur viktigt anser du det vara att kostnaderna är för kommunal och privat dagvård är desamma?

Jag anser att det är en bra sak. Det är jämlikt gentemot kommuninvånarna och privat dagvård är ett verkligt alternativ för familjerna. Vi jobbar tillsammans för kommuninvånarna!