Kuntalaisten eteen tehdään töitä yhdessä

  • Vesa Kulmala
    Palvelualajohtaja, Sivistystoimi, Turun kaupunki

Miksi Touhula on valikoitunut Turun kaupungin yhteistyökumppaniksi?

Yhteistyö Touhulan kanssa on koko ajan ollut luontevaa ja sujuvaa. Touhulan päiväkodit rakentuvat sovitun mukaisesti ja aikataulussa. Touhula myös investoi rakennukseen ja siten kaupunkiin saadaan uusia päiväkotitiloja.

Kauanko olette tehneet yhteistyötä Touhulan kanssa?

Vuodesta 2014, kun ensimmäinen Touhula-päiväkoti avattiin Turun Nättinummeen.

Minkälaisia kokemuksia teillä on Touhulasta?

Yhdessä ja tarvelähtöisesti olemme pohtineet, miten voimme palvella parhaalla mahdollisella tavalla turkulaisia lapsiperheitä päivähoitoasioissa. Kuntalaisten tarpeet ovat olleet koko ajan ollut toimintamme keskiössä.

Mikä on yksityisen päiväkodin rooli osana kunnan päivähoitotarjontaa Turussa?

Vuonna 2012 tehtiin päätös, että lisäämme yksityisen tuotannon osuutta päivähoidossa. Hyviä yksityisiä palveluntuottajia on ollut tarjolla ja olemme saavuttaneet asetetut tavoitteet aikataulussa.

Miten tärkeänä näet asiakkaan näkökulmasta sen, että asiakasmaksu on sama kunnallisessa ja yksityisessä päivähoidossa?

Pidän tätä hyvänä asiana. Se on tasavertaista kuntalaisia kohtaan ja yksityinen päivähoito on todellinen vaihtoehto perheille. Kuntalaisten eteen tehdään töitä yhdessä!