Guldklimpar hela bunten

  • Tiina 20 år
    Barnskötare, Touhula Majakkasaari, Jyväskylä. Medlem i Touhula-gänget sedan år 2015.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är trevliga jobbarkompisar, barnen och möjligheten att dagsjobba.

Hur är Touhula som arbetsgivare?

Touhula har varit en bra arbetsgivare.

Beskriv din barngrupp?

Jag jobbar i barngruppen Kultahiput. Gruppens barn är snälla och hjälpsamma.

Vad förväntar du dig av det kommande Touhula året?

Jag hoppas på många nya erfarenheter och mera arbetserfarenhet.

Vilket är ett oförglömligt ögonblick under din tid vid Majakkasaari?h3>
När jag började jobba vid Touhula och att bli bekant med barnen. Det var roligt att börja arbeta det andra året då både barn och föräldrar gladde sig åt att se mig.

Ditt roligaste minne från Majakkasaari?

Det roligaste är vardagshumorn som vi delar med arbetskamraterna.