Kompisarna är viktiga för barnet

  • Anni och Ilkka
    Amandas föräldrar, Touhula Kurkela

Varför valde ni just det här daghemmet för ert barn?

Vi åkte runt flera privata daghem och bestämde oss för Touhula i Kervo på grund av att vi fick ett gott första intryck. Daghemmet och verksamheten presenterades på ett professionellt sätt och vi blev varmt emottagna.

Vad är det bästa med just ert daghem?

Det bästa med daghemmet är pålitliga vårdare och en öppen växelverkan mellan hemmet och daghemmet.

Vad anser ni om personalen?

Daghemspersonalen tar alltid emot barnet med öppna armar, även om barnet inte hör till den egna gruppen. Man tar mycket väl hand om barnen. Personalen håller verksamhet aktiv, och bilder på dagens aktiviteter sparas i den egna mappen. Man behöver inte bekymra sig över hur barnet har det på daghemmet under den egna arbetsdagen. .

Vad tycker dina barn om vid sitt daghem?

Amandas favoritsysselsättning är hinderbanorna och de gemensamma sångstunderna. Kompisarna vid daghemmet har blivit viktiga för Amanda.

Vilket är ert bästa minne från daghemmet hittills?

Bästa minnet hittills … de är så många! Ett av de mest oförglömliga är nog vårfesten förra våren, då alla barn fick uppträda. Festen hölls utomhus och vädret var underbart. Amanda tycker om att uppträda och deltog i alla gruppers framträdanden.