Det som Touhula lovar, blir också verklighet

  • Mika Penttilä
    Utbildnings- och kulturchef, Uleåborg stad

Varför har Uleåborgs stad valt Touhula som samarbetspartner?

Genom olika former av stöd har vi sedan länge samarbetat med Touhula. Under dryga fem år har vi haft ett tätare samarbete. År 2011 då Uleåborgs stad tog i bruk servicesedeln för barnomsorgen, valde vi Touhula som en av våra samarbetspartner. Vid den tidpunkten fanns det en klar ökning av barn som omfattas av barnomsorgen i Uleåborg.

Vilka erfarenheter har ni av Touhula?

Touhula är en mycket professionellt ledd organisation och en högkvalitativ avtalspart för Uleåborg. I Touhula-daghemmen fokuserar man på motion och idrott. Den satsningen stödjer också Uleåborgs egen strategi väl.

Vilken roll har privata daghem bland utbudet av daghemstjänster i Uleåborg?

De privata daghemmens roll är betydande, och de är en viktig del av stadens servicehelhet. Privata tjänsteproducenter stödjer och kompletterar kommunens egen tjänsteproduktion.