Se mitä Touhula lupaa, se myös toteutuu

  • Mika Penttilä
    Sivistys- ja kulttuurijohtaja, Oulun kaupunki

Milloin Touhulasta tuli Oulun kaupungin kumppani?

Touhulan kanssa on tehty yhteistyötä jo pitkään, erilaisten tukimuotojen kautta.
Reilun viiden vuoden ajan yhteistyötä on tehty tiiviimmin. Touhula valikoitui yhdeksi kumppaniksi vuonna 2011 kun Oulu otti käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelin. Tuolloin Oulussa oli selkeä kasvu varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvien lasten määrässä.

Minkälaisia kokemuksia teillä on Touhulasta?

Touhulassa on hyvin ammattimaisesti johdettu organisaatio ja se on laadukas sopimuskumppani Oululle. Se mitä Touhula lupaa, se myös toteutuu. Touhulan päiväkodeissa on nostettu keskiöön liikuntapainotteisuus ja liikuntaan panostaminen tukee erinomaisesti myös Oulun omaa strategiaa.

Mikä on yksityisen päiväkodin rooli osana kunnan päivähoitotarjontaa Oulussa?

Yksityisten päiväkotien rooli on merkittävä ja ne ovat tärkeä osa kaupungin palvelukokonaisuutta. Yksityiset palveluntuottajat tukevat ja täydentävät kunnan omaa palvelutuotantoa.