1. Päiväkodit
 2. Loimaa
 3. Touhula Alastaro

Touhula Alastaro, Loimaa

Inari Eklund Päiväkodin johtaja

Touhula Alastaro on kolmeryhmäinen, liikuntateemainen päiväkoti keskellä Alastaron kirkonkylää, osoitteessa Vahvalantie 3. Päiväkotimme toiminnan keskiössä ovat lapsen osallisuus, oppimisen ilo ja onnistumisen kokemukset. Leikki, liikunta ja toiminnallisuus ovat olennainen osa toimintaamme joka päivä, mihin toimintojen mukaan muunneltavat tilat luovat erinomaiset mahdollisuudet.

Päiväkodissamme tekeminen ja oppiminen ei rajoitu vain tiettyihin tuokioihin ja päiväkodin seinien sisälle, vaan oppimista tapahtuu koko ajan kokopäiväpedagogiikkaa hyödyntäen erilaisissa ympäristöissä. Lapsille annetaan aikaa leikille ja liikkumiselle, hyödynnämme toiminnallista oppimista. Lasten osallisuus ja osallistuminen kuuluvat jokaiseen päivään.

Jokainen ryhmä retkeilee monipuolisesti lasten ikä- ja kehitystaso huomioiden. Pienen kävelymatkan päässä on monia viikoittain käytettäviä retkikohteita, kuten Alastaro-halli, pallo- ja luistelukentät, pururata, kirjasto ja eri kokoisia lähimetsiä. Päiväkodissamme tehdään myös paljon kävelyretkiä, joilla tutustutaan lähiympäristöön tai vaikkapa kierrätykseen.

Ajatusmaailmamme lähtee siitä, että koko kylä on päiväkotinamme. Päiväkotipäivän tapahtumat voivat sijoittua niin päiväkodin omiin tiloihin, kuin lähiympäristöönkin, eivätkä oppimisympäristöt rajaudu vain päiväkodin aitojen sisäpuolelle. Oppimisympäristöinä hyödynnämme koko kylää lähipalveluineen. Muun muassa liikuntahalli, lähimetsät ja kirjasto sijaitsevat lyhyen kävelymatkan päässä ja ovat viikoittaisessa käytössä. Yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi paikallisen vanhainkodin ja eri yhdistysten kanssa.

Päiväkodistamme löytyy kaksi jumppasalia, ja tilamme ovat tarkoituksenmukaiset sekä helposti muokattavissa. Tilaa löytyy niin rauhallisille luku- ja pelihetkille kuin vauhdikkaammillekin leikeille. Pienryhmätoimintaa on tilojen muokattavuuden ja rajaamisen vuoksi helppo toteuttaa.

Touhula Alastaro toimii ostopalvelupäiväkotina Loimaan kaupungille. Viestintää varten päiväkodissamme on käytössä kaupungin eDaisy-sovellus. Sovelluksen kautta varataan lapsen hoitoajat ja ilmoitetaan poissaoloista. Sen kautta tiedotetaan myös yleisistä asioista, kuten tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisuuksista. Päiväkotipaikan hakeminen tapahtuu Loimaan kaupungin nettisivujen kautta. Ohjeet päiväkotipaikan hakuun löytyvät myös alempaa sivultamme.

Voit seurata päiväkotimme touhuja myös Instagramissa.

Touhula Alastaro

Liikunta
Ma–pe klo 6.30–17

Mikäli lapsen hoitoajan tarve on yllä olevaa aukioloaikaa laajempi, keskustelettehan asiasta hakuvaiheessa päiväkodin johtajan kanssa.

Otathan yhteyttä päiväkodin johtajaan seuraavissa asioissa:

• asiakaspaikat
• palvelusopimus ja siihen liittyvät muutokset
• laskutukseen liittyvät kysymykset
• asiakaspalautteet ja kirjalliset muistutukset toiminnan kehittämiseksi

Inari Eklund Päiväkodin johtaja

Palvelusopimukset

Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen lisäksi tarjoamme erilaisia joustavia hoitoaikaratkaisuja perheiden erilaisiin tarpeisiin. Osa-aikaisia asiakaspaikkoja on kuitenkin rajoitettu määrä, joten tiedustele tilannetta suoraan päiväkodin johtajalta.

Tietoa asiakasmaksuista

Päiväkotimme on ostopalvelupäiväkoti ja varhaiskasvatus on kunnan järjestämää. Päiväkodin asiakasmaksut ovat siis samat kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Päiväkotimme asiakasmaksut ovat

• Kokopäivähoito (yli 140 h / kk): 0–295 € / kk
• 120–140 h / kk: 0–236 € / kk
• 80–120 h / kk: 0–207 € / kk
• 60–80 h / kk: 0–177 € / kk
• 0–60 h / kk: 0–118 € / kk

 • Hoitoaikaperusteinen sopimus

  Kokopäivähoito (yli 140 h / kk)
  120–140 h / kk
  80–120 h / kk
  60–80 h / kk
  0–60 h / kk

 • Esiopetus
 • Esiopetus + varhaiskasvatus

  80–120 h / kk
  60–80 h / kk
  0–60 h / kk

Hae varhaiskasvatukseen

Näin hakuprosessi etenee:

 1. Hae varhaiskasvatuspaikkaa Loimaan kaupungin hakemuksella.
 2. Kaupunki vahvistaa varhaiskasvatuspaikan perheille.

Kaupungin järjestämään, ostopalveluna toteutettuun varhaiskasvatukseen ei voi saada yksityisen hoidon tukea.

Ryhmämme

Touhulassa toimitaan päivän aikana pienryhmissä. Pienryhmissä jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Myös kasvattajalla on mahdollisuus olla aidosti läsnä ja vastata lapsen tarpeisiin.

Lapsen arkeen liittyvissä asioissa otathan yhteyttä päiväkotiin ensisijaisesti eDaisy-asioinnin kautta.