Päiväkodit Vaasassa

 • Touhula Kalliokatu

  Taide
  Kalliokatu 22, 65320 Vaasa
 • Touhula Kiillekuja

  Seikkailu
  Kiillekuja 0, 65300 Vaasa
 • Touhula Pursimiehenkatu

  Liikunta
  Pursimiehenkatu 9, 65200 Vaasa

Touhula-päiväkodit Vaasassa

Vaasassa toimii yhteensä kolme Touhula-päiväkotia. Touhulan teemat ovat hyvin esillä, sillä kaupungin jokaisessa päiväkodissa on erilainen teema joko liikuntaan, taiteeseen tai seikkailuun liittyen. Teemat ohjaavat päiväkotien päivittäistä toimintaa ja tuovat uusia mahdollisuuksia itseilmaisulle ja uusien asioiden ymmärtämiselle. 

Lapset pääsevät oppimaan itselleen luontaisilla tavoilla ja havainnoimalla ympäröivää maailmaa. Touhulassa ymmärretään, että lapsi tuntee itse oman uteliaisuutensa parhaiten. Oppimiselle ja osallistumiselle annetaan tilaa, sekä erehtymisen kautta uudelleen yrittämiselle. Touhulan tärkeänä vastuuna on olla luomassa pohjaa lapsen tulevaisuuden rakentamiselle.

Touhulassa panostetaan yhteishenkeen ja vuorovaikutukseen. Tehtävämme on tukea perhettä lapsen kasvatuksen kanssa kokonaisvaltaisesti, avoimella ja rehellisellä yhteistyöllä päiväkodin ja perheen välillä. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Vakaat ja luottamukselliset suhteet lasten ja päiväkodin henkilökunnan välillä luovat perustukset jokapäiväiselle päiväkodin toiminnalle.

Liikuntapäiväkoti

Touhulan liikuntapäiväkoti Vaasassa on Palosaaressa sijaitseva Touhula Pursimiehenkatu.

 • Touhula Pursimiehenkatu

  Palosaaressa sijaitseva Touhula Pursimiehenkatu edustaa Touhulan liikuntateemaa. Liikunta näkyy päiväkodin arjen kaikissa toiminnoissa. Esimerkiksi siirtymätilanteet ja oppimisympäristöt toteutetaan aktiivisesti, eri tavoin liikkuen. Aikuiset rohkaisevat liikkumaan luovasti ja monilla tavoilla koko päivän ajan. Lasten kanssa myös keskustellaan liikunnan, levon ja hyvien ihmissuhteiden tärkeydestä.

  Lapset saavat ilmaista itseään, kokeilla omia rajojaan ja antaa liikunnan tuoda onnistumisia päivittäin. Touhula Pursimiehenkadulla luonnolliselle liikkumiselle löytyy aina aika ja paikka, mikä auttaa lapsia kehittämään hyvää suhtautumista liikuntaa kohtaan.

  Kodinomaisessa pihapiirissä toimii kaksi eri lapsiryhmää, 0–3-vuotiaat ja 3–6-vuotiaat. Voit pyytää lisää tietoa päiväkodin toiminnasta ja hoitopaikan hakemisesta Pursimiehenkadun johtajalta, jonka yhteystiedot löydät päiväkodin omilta sivuilta.

Taidepäiväkoti

Touhulan taidepäiväkoti Vaasassa on Huutoniemessä sijaitseva Touhula Kalliokatu.

 • Touhula Kalliokatu

  Hyvien kulkuyhteyksien päästä Huutoniemestä löydät Touhula Kalliokadun. Rauhallisella alueella sijaitsevan päiväkodin ympäristö on suojaisaa ja vehreää. Remontoidussa ja avarassa kiinteistössä on yhteensä kolme ryhmää, yksi 0–3-vuotiaille ja kaksi 1–5-vuotiaille.

  Erilaiset kulttuurit ja taiteenalat tuodaan taideteemaisessa päiväkodissa osaksi lasten arkea, mikä luo lapsille rikkaan ilmapiirin tutkimiselle ja tulkitsemiselle. Oppiminen tapahtuu luovasti ilmaisun kautta eri keinoin niin kuvallisesti, kehollisesti, sanallisesti kuin musiikillisestikin. Tämä auttaa lapsia kehittämään omia ajattelu- ja oppimistaitojaan. Taiteelliset kokemukset auttavat parantamaan myös sosiaalisia taitoja ja positiivista omakuvaa.

  Taideteemaisesta Touhula Kalliokadusta ja päiväkotiin hakemisesta saat halutessasi lisätietoja päiväkodin johtajalta, jonka yhteystiedot löydät Kalliokadun omilta sivuilta.

Seikkailupäiväkoti

Seikkailuteemainen Touhula-päiväkoti Vaasassa on Kivihaassa sijaitseva Touhula Kiillekuja.

 • Touhula Kiillekuja

  Kivihaassa sijaitsevassa, seikkailuteemaisessa Touhula Kiillekujassa lapsia kannustetaan löytämään jokaisesta hetkestä pieniä seikkailuja. Seikkailut auttavat tekemään lasten päivistä elämyksellisiä ja innostavia löytämään uusia tapoja ympäröivän maailman ymmärtämiseen. Seikkailuita myös toteutetaan eri tavoilla niin musiikillisesti, luonnossa tapahtuen kuin liikkuen.

  Touhulassa seikkailu on ennen kaikkea positiivista kokemusta ja tuntemusta, mitä halutaan jakaa myös toisille. Tärkeässä osassa on myös aito luonnon kanssa oppiminen luonto- ja ympäristökasvatuksen merkeissä. Kehitämme yhteistyöllä ja hyvällä joukkohengellä luottamustamme toisiimme, mutta myös kaverisuhteita ja lasten itsetuntoa. Lapsia kannustetaan olemaan rohkeita.

  Touhula Kiillekujan nykyaikaisessa ja kauniissa kiinteistössä toimii kolme lapsiryhmää: alle 3-vuotiaat, yli 3-vuotiaat sekä yksi joustavampi ryhmä. Voit kysyä lisätietoja päiväkotiin hakemisesta ja sen toiminnasta Kiillekujan johtajalta, jonka yhteystiedot löydät päiväkodin omilta sivuilta.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen Touhula-päiväkodeista on tehty helpoksi sähköisen lomakkeen avulla, mihin pääsee päiväkotikohtaisten sivujen kautta. Hakemastasi päiväkodista ollaan yhteydessä viikon sisällä hakemuksen vastaanottamisesta. Löydät päiväkodin sivuilta myös päiväkodin johtajan yhteystiedot. Päiväkodin johtajalta saat tarvittaessa lisätietoa päiväkotiin hakemiseen tai muihin päiväkotiin liittyvistä asioista.

Vaasan kaupungin palveluseteli

Touhula-päiväkodista varhaiskasvatuspaikkaa hakevat voivat saada avustuksena Vaasan kaupungin palvelusetelin, minkä arvo määrittyy hoitopaikkaa hakevan perheen tulojen mukaan. Palveluseteliä voidaan hakea, kun varhaiskasvatuspaikka on otettu vastaan ja palvelusopimus on allekirjoitettu Touhulan kanssa. Palvelusetelin kanssa Touhula-päiväkodit ovat samanhintaisia kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa.

Huom. Touhula Kiillekuja on ostopalvelupäiväkoti. Ostopalveluna toteutettuun, kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen ei voi saada yksityisen hoidon tukea.