Päiväkodit Lappeenrannassa

 • Touhula Lappeenrannan Kampus

  Kieli, Taide
  Yliopistonkatu 34 (rakennus 4), 53850 Lappeenranta
 • Touhula Tirilä

  Liikunta
  Onninkatu 14 B, 53500 Lappeenranta

Touhula-päiväkodit Lappeenrannassa

Lappeenrannassa sijaitsee kaksi Touhula-päiväkotia. Päiväkotien teemat tukevat monipuolisesti lasten luontaista kehitystä. Touhula Lappeenrannan Kampuksen teemoja ovat tiede ja kieli, Touhula Tirilän teema on liikunta.

 • Touhula Lappeenrannan Kampus

  Tiede- ja kieliteemainen päiväkoti Touhula Lappeenrannan Kampus avattiin teknillisen yliopiston alueelle tammikuussa 2019. Kielellisesti ja kulttuurisesti värikäs ympäristö luo loistavat puitteet toiminnan ylläpitämiselle, ja päiväkodilla on pääsy myös tiedeyhteisöön sekä yliopiston infrastruktuurin tuomiin mahdollisuuksiin.

  Tiede näkyy päiväkodin toiminnassa arjen tiedekokeiluissa muun muassa tekemällä erilaisia pieniä kokeita ja tutkimalla lähiympäristöä, lasten omat mielenkiinnon kohteet huomioon ottaen. Lisäksi yhteistyö Helsingin Yliopiston tutkimukseen perustuvan Kide Sciencen kanssa tuo tiedekerhojen ohjaajan kerran viikossa vetämään tiedepajoja päiväkodin tiloihin. Tiedekerhoissa lapset saavat ratkaista itseään askarruttavia pulmia omaksumalla tieteelliselle ajattelulle ominaisia piirteitä. Myös päiväkodin henkilökunta saa Kide Science -ohjaajan koulutuksen tulevan syksyn alussa, eli ohjelmaa on luvassa entistäkin enemmän.

  Kieliteema tulee esille lasten kieli- ja vuorovaikutustaitojen kehittyessä laulujen, lorujen ja lukuhetkien kautta. Vanhempia tavatessa monikulttuurisessa päiväkodissa on mahdollisuus myös tulkkipalveluihin muun muassa kasvukeskusteluissa ja vanhempainilloissa.

   

 • Touhula Tirilä

  Tammikuussa 2017 avatun Touhula Tirilän tilat mahdollistavat liikuntapainotteisen arjen esimerkiksi puolapuiden ja köysiradan avulla, unohtamatta lasten suosiossa olevaa kiipeilyseinää. Lisäksi päiväkodissa tutustutaan yhdessä sekä perinneleikkeihin että uusin urheilulajeihin. Liikkuminen ei tietenkään rajoitu vain päiväkodin tiloihin, vaan lähiympäristöä hyödynnetään erilaisten retkien tekemiseen. Talvella lasten kanssa käydään hiihtämässä ja luistelemassa. Touhula Tirilässä tarjotaan varhaiskasvatuksen lisäksi myös laadukasta esiopetusta.

  Päiväkoti tekee aktiivisesti yhteistyötä kävelymatkan päässä olevan jäähallin sekä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Urheiluseuroista on esimerkiksi käyty vierailemassa päiväkodilla ja lapset ovat päässeet seuraamaan joukkueiden harjoituksia. Henkilöstö kehittää innokkaasti omaa osaamistaan liikunnan parissa ja myös perheitä kannustetaan mukaan liikkumaan. Touhula Tirilällä on myös oma liikuntasuunnitelma, jonka toteutumista seurataan vähintään kuukausittain.

  Suositusta päiväkodista on hyvä hakea hoitopaikkaa hyvissä ajoin. Päiväkotiin hakemisesta, sen monipuolisesta toiminnasta tai esimerkiksi eri liikunnan muodoista saat halutessasi lisätietoja Tirilän johtajalta, jonka yhteystiedot löydät päiväkodin omilta sivuilta.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Paikkaa varhaiskasvatuksesta Touhula-päiväkodeissa voit hakea milloin vain. Haku tapahtuu Touhulan verkkosivuilta löytyvän sähköisen lomakkeen avulla.

Rajattu varhaiskasvatusoikeus Lappeenrannassa

Hoitopaikkaa hakiessa on hyvä tietää Lappeenrannan kaupungin säädöksestä rajattua varhaiskasvatusoikeutta koskien. Mikäli molemmat tai toinen vanhemmista ei opiskele tai työskentele päätoimisesti, heillä on oikeus 20 hoitotuntiin viikossa. Tässä tapauksessa myös jonotusaika päiväkotiin voi olla jopa 4 kuukautta, mutta varsinkin Lappeenrannan Kampuksen Touhula-päiväkotiin on päässyt yleensä huomattavasti tätä nopeammin.

Lappeenrannan kaupungin palveluseteli

Kaupungin tarjoaman palvelusetelin kanssa yksityinen Touhula-päiväkoti on samanhintainen kunnallisen päivähoidon kanssa ja sen hakeminen on tehty selkeäksi. Palvelusopimuksen allekirjoittamisen jälkeen palveluseteliä voidaan hakea Lappeenrannan kaupungin sähköisen asioinnin kautta.

Tietoa Touhulasta

Lappeenrannassa sijaitsee kaksi Touhula-päiväkotia; tiede- ja kieliteemainen Touhula Lappeenrannan Kampus ja liikuntateemainen Touhula Tirilä. Kummankin päiväkodin teemat tukevat monipuolisesti lasten luontaista kehitystä. Päiväkotien lähiympäristö mahdollistaa erilaisten retkien tekemisen. Touhula-päiväkodeissa oppiminen tapahtuu kysyen ja kokeillen. Lapsi tuntee itse oman uteliaisuutensa parhaiten ja aikuinen ohjaa lasta omalla oppimisen polullaan. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä perheen ja päiväkodin kanssa.