Päiväkodit Kangasalla

 • Touhula Freesia

  Taide
  Torikatu 2, 36200 Kangasala
 • Touhula Kangasala

  Liikunta
  Ilkontie 3, 36240 Kangasala
 • Touhula VekaraMäki

  Seikkailu
  Mäntyveräjäntie 2, 36200 Kangasala

Touhula-päiväkodit Kangasalla

Kangasalla toimii kolme Touhula-päiväkotia. Jokainen päiväkoti edustaa erilaista Touhulan teemaa. Taideteemainen Touhula Freesia sijaitsee kaupungin keskustassa, liikuntateemainen Touhula Kangasala Ilkossa ja seikkailuteemainen Touhula VekaraMäki Mäntyveräjällä.

Taidepäiväkoti

Taidepäiväkodeissamme eri taiteenalat ja ilmaisun muodot tuodaan monipuolisesti osaksi lapsen arkea. Oppimisen ja onnistumisen iloa koetaan kuvallisen, sanallisen, musiikillisen sekä kehollisen ilmaisun kautta. Luova ilmapiiri innostaa lasta tutkimaan ja tulkitsemaan ympäröivää maailmaa sekä käyttämään mielikuvitusta uusilla tavoilla.

 • Touhula Freesia

  Taideteemainen päiväkoti Touhula Freesia on avattu tammikuussa 2019. Sijainti kaupungin keskustassa mahdollistaa sujuvan pääsyn kulttuuripaikkoihin ja erilaisten liikuntamahdollisuuksien pariin. Freesiassa ihmetellään taidetta esimerkiksi musiikin, kuvien ja satujen kautta. Lapsia innostetaan kokeilemaan asioita aktiivisesti itse ja vanhempia kuunnellaan mielellään toimintaa suunnitellessa – he kuitenkin tuntevat lapsensa kaikkein parhaiten.

  Touhula Freesiassa toimitaan pienryhmissä. Pienryhmätoiminnalla voidaan varmistaa jokaisen päiväkodin lapsen kuulluksi ja nähdyksi tuleminen sekä tarjotaan heille ympäristö sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Myös lasten leikkitaitoja, omatoimisuutta ja osallistumista tuetaan pienryhmissä. Päiväkodin henkilökunta on lapsille läsnä, valmiina vastaamaan heidän tarpeisiinsa ja opastamaan heitä tunnetaitojen kanssa.

  Jos haluat kuulla lisää päiväkodin toiminnasta tai päiväkotipaikan hakemisesta, voit olla yhteydessä Freesian johtajaan. Päiväkodin johtajan yhteystiedot löydät päiväkodin omilta sivuilta.

Liikuntapäiväkoti

Touhulan liikuntapäiväkotien päivät ovat täynnä liikettä. Liikunta on läsnä kaikilla oppimisen alueilla, ja lapset pääsevät ilmaisemaan itseään, kokeilemaan omia rajojaan sekä kokemaan onnistumisen elämyksiä liikkumalla päivittäin. Innostamme myös lapsia liikkumaan monipuolisesti ja luovasti pitkin päivää.

 • Touhula Kangasala

  Ilkossa sijaitsevan liikuntapäiväkoti Touhula Kangasalan nykyaikaisissa tiloissa toimii kuusi lapsiryhmää. Päiväkodin tilat innostavat lapsia liikkumaan ja erilaisia mahdollisuuksia aktiiviseen liikuntaan löytyy paljon. Touhula Kangasalta löytyy oma liikuntasali, puolapuut ja kiipeilyseinä, ja lasten erityisessä suosiossa ovat kiipeily ja temppuradat.

  Päiväkodin sijainti luonnon lähellä mahdollistaa liikkumisen ja erilaisten retkien järjestämisen lähimetsässä. Myös läheisiä leikkipuistoja hyödynnetään paljon. Isompien lasten kanssa vieraillaan välillä myös Tampereen keskustassa, missä esimerkiksi kulttuurikeskus Rulla on tullut tutuksi. Liikuntateeman lisäksi päiväkodissa panostetaan muun muassa sosiaalisten suhteiden luontiin sekä kädentaitoihin.

  Päiväkodin vanhemmat otetaan myös mielellään mukaan toimintaan, esimerkiksi kuukausittain järjestettävän yhteisen liikuntaseikkailun parissa. Seikkailussa liikutaan koko perheen voimin suunnistamalla, iltapäiväjumpassa tai temppuradalla. Touhula Kangasala antaa perheille ajoittain myös haasteita liikkua yhdessä viikonloppujen aikana.

  Varhaiskasvatuksen lisäksi Touhula Kangasalla järjestetään myös esiopetusta. Esikoululaiset ovat yhteistyössä muiden alueen esikoulujen kanssa, jonka merkeissä järjestetään yhteistä toimintaa ja tapahtumia tukemaan lapsen oppimispolkua.

  Jos haluat kuulla lisää päiväkodin toiminnasta tai hoitopaikan hakemisesta, voit olla yhteydessä päiväkodin johtajaan, jonka yhteystiedot löydät päiväkodin omilta sivuilta.

Seikkailupäiväkoti

Touhulan seikkailupäiväkodeissa lapsia kannustetaan löytämään seikkailuja jokaisesta hetkestä. Liikunnalliset, musiikilliset tai luonnossa tapahtuvat seikkailut tekevät päivistä elämyksellisiä ja innostavat lapsia löytämään uusia tapoja ymmärtää ympäröivää maailmaa. Touhulassa seikkailu tarkoittaa kaikkia positiivisia kokemuksia, joita tuomme myös ympärillemme ja tuleviin hetkiin.

 • Touhula VekaraMäki

  Seikkailuteemaisen Touhula VekaraMäen löydät Mäntyveräjän alueelta. Päiväkodin ulko- ja sisätilat kannustavat ja innostavat lapsia omaehtoiseen liikuntaan sekä kokeilemaan uusia asioita. Sijainnin ansiosta lapset pääsevät retkeilemään ja seikkailemaan läheltä löytyviin metsiin. Talvella hiihtäminen voidaan aloittaa heti VekaraMäen ovelta.

  Lasten liikunta ja sen tukeminen ovat tärkeässä osassa päiväkodin toimintaa, ja päiväkodin aikuiset ovat liikkumiseen kannustamisessa aktiivisesti mukana. Erilaisia liikuntaa mahdollistavia tilanteita mietitään lasten näkökulmasta, ja miten esimerkiksi erilaisista odotustilanteistakin saadaan innostavia. Erilaiset liikuntavälineet ovat lasten käytettävissä jatkuvasti.

  VekaraMäessä liikunnan iloon yhdistetään myös luonto- ja ympäristökasvatusta. Luonnon ja ulkoilun merkitystä voidaan miettiä niin päiväkodin pihalla tapahtuvissa leikeissä kuin lähialueiden ja -metsien elämään tutustuessa. Ekologiset arvot ovat päiväkodissa tärkeitä, mikä näkyy esimerkiksi ylimääräisten materiaalien hyödyntämisessä askartelussa.

  Lisätietoa Touhula VekaraMäen toiminnasta ja hoitopaikan hakemisesta saat halutessasi päiväkodin johtajalta, jonka yhteystiedot löydät päiväkodin omilta sivuilta.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen Touhulasta onnistuu helposti päiväkotikohtaisilta sivuilta löytyvän sähköisen hakemuslomakkeen kautta. Jätettyäsi hakemuksen Touhulasta ollaan sinuun yhteydessä viikon sisällä. Löydät päiväkodin sivuilta myös johtajan yhteystiedot. Voit olla yhteydessä päiväkodin johtajaan mihin tahansa päiväkodin toimintaan tai hakuprosessiin liittyvässä asiassa. Hakeminen ei vielä velvoita varhaiskasvatuksen aloittamiseen, eli voit halutessasi käydä esimerkiksi tutustumiskäynnillä päiväkodissa ennen palvelusopimuksen allekirjoittamista.

Kangasalan kaupungin palveluseteli

Touhulasta päiväkotipaikkaa hakevan on mahdollista saada tukea palvelujen maksamiseen Kangasalan kaupungin myöntämällä palvelusetelillä. Palvelusopimuksen allekirjoittamisen jälkeen palveluseteliä haetaan Kangasalan kaupungin sähköisestä asiointipalvelusta. Palvelusetelin arvoon vaikuttavat perheen tulot ja koko, lapsen ikä sekä hoitoajan tarve.