Takaisin postauksiin

Kiva kaveri ottaa mukaan leikkiin 

  • Kaisa Konttinen Varhaiskasvatussuunnittelija ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Hyppyvaristen ryhmä harjoittelee tunteiden tunnistamista ja nimeämistä päivittäin. Turussa, Varissuon Touhulassa, on iloinen meininki: Aamupiirissä Hyppyvaristen opettaja Paco pitää kuvataulua kädessään ja lapset saavat vuorotellen näyttää ja kertoa, millaisella mielellä tulivat tänään päiväkotiin. Suurin osa tuli iloisella mielellä.

Yksi lapsi kujeilee nauraen ja kertoo hänellä olevan kuuma ja kylmä yhtä aikaan ja lisäksi hän on iloinen, surullinen ja hämmentynyt. Kaikkia naurattaa. Yksi lapsista menee aamupiirin jälkeen tutkimaan yhteisistä säännöistä koostuvaa kuvataulua ja kertoo, että kiva kaveri ottaa mukaan leikkiin. Sitten jokainen lapsi valitsee leikkitaulusta mieluisan leikin. Leikit sujuvat mukavasti, välillä kasvattaja ohjaa ongelmatilanteissa sanoittaen lasten toimintaa ja tunteita, ja opettaa jakamaan, vaihtamaan ja vuorottelemaan leluilla.

Kaveritaidot ehkäisevät kiusaamista

Kaverit- ja tunnetaitoja oppimalla voidaan ehkäistä kiusaamista sekä vahvistaa lapsen minäkäsitystä kivana leikkikaverina. Lasten itsetunto kasvaa, kun opitaan jakamaan, vaihtamaan ja vuorottelemaan. Lapset oppivat tapoja pyytää kavereita mukaan leikkeihin, huomioimaan muut lapset ja heidän tunteensa paremmin.

Kaveri- ja tunnetaitoja harjoittelemalla lapset oppivat myös jämäkkyyttä puolustaa itseään tiukoissakin tilanteissa asiallisesti.

Touhulan vuosisuunnitelmassa Rytmissä on jokaiseen jaksoon lisätty tavoitteita liittyen kaveritaitojen tukemiseen. Lisäksi vuosisuunnitelmassa on huomioitu Perttu Pölösen tulevaisuuden lukujärjestyksen teemoja, joiden hallitseminen on inhimillisen toiminnan perusta. Näitä ovat muun muassa myötätunto, ongelmanratkaisutaidot, tiimityöskentely, kommunikaatio ja itsetuntemus.

Päiväkodissa harjoitellaan taitoja, joista on hyötyä vielä työelämässä

Päiväkodissa harjoitellaan taitoja, joista on hyötyä aluksi päiväkodissa ja kotona, myöhemmin koulussa ja työelämässäkin. Lapsia kannustetaan vuorovaikutukseen omilla puheenvuoroilla, saduttamalla sekä kuuntelemisen harjoittelemisella. Lisäksi lapsia rohkaistaan luovaan liikkumiseen ja esitysten suunnitteluun.

Tunteiden ilmaisua harjoitellaan tutustumalla perustunteisiin sekä pohtimalla ja harjoittelemalla itsensä rauhoittamisen keinoja. On tärkeää oppia tunnistamaan itsessään ja muissa ihmisissä erilaisia tunteita. Aluksi harjoitellaan nimeämään perustunteet ja huomaamaan, miltä itsestä tuntuu. Sitten voidaan harjoitella huomaamaan muiden tunteita, miltä kaveri näyttää ja miltä hänestä saattaa tuntua.

Itsetuntemusta pyritään lisäämään niin liikunnan kuin vahvuuksien tunnistamisen avulla. Lapset harjoittelevat itsesäätelyä sekä yhteiskunnan normeja, hyvien kaveritaitojen avulla lapsi oppii säätelemään tunteitaan ja löytää sopivia ja sallittuja keinoja tunteiden ilmaisemiseen. Satujen ja draaman maailmaan sukeltamalla voidaan oppia myös oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa.

Sensitiivinen kasvattaja huomioi lapsen tunnetilan

Kasvattajan rooli kaveritaitojen tukemisessa on erittäin tärkeä. Kaveri- ja tunnetaitoja harjoitellaan arjen tilanteissa, jossa kasvattaja sanoittaa tilanteita ja havaintojaan. Kun kasvattajan tunnesanasto on rikas, oppii lapsikin tunnistamaan ja nimeämään tunteitaan erilaisissa tilanteissa. Sensitiivinen kasvattaja huomioi lapsen tunnetilan ja osaa vastata hänen tarpeisiinsa eikä ammattikasvattaja ole koskaan vihainen tai vihamielinen.

Leikkitilanteet ovat tärkeimpiä hetkiä oppia kaveritaitoja. Kasvattaja on mukana sanoittamassa leikkiä, ennakoimassa ongelmatilanteita ja ratkaisemalla niitä rakentavasti. Silloin lapsi ymmärtää, että ongelmatilanteista voi selviytyä keskustelemalla, jolloin leikki tai käsillä oleva toiminta voi jatkua, eikä leikkiä tarvitse sen vuoksi lopettaa.

Päiväkodin kasvattajat suunnittelevat monimuotoisia pienryhmiä sekä hyödyntävät erilaisia oppimisympäristöjä, joissa lapsen on turvallista harjoitella kaveritaitoja. Menetelmät vaihtelevat leikin ohjaamisesta varta vasten tunne- ja kaveritaitojen harjoitteluun suunniteltuihin materiaaleihin.

Kaisa Konttinen
Varhaiskasvatussuunnittelija ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Touhula-päiväkodit

Samankaltaisia postauksia