Takaisin postauksiin

Jokainen keho on arvokas

  • Noora Grönholm Varhaiskasvatuksen opettaja

    Touhula Hermion

Touhulan päiväkodeissa aletaan tänä syksynä valtakunnallisesti toteuttamaan kehotunnekasvatusta. Kehotunnekasvatus tarkoittaa pienten lasten ikätasoista seksuaali- ja turvataitokasvatusta. Sana kehotunnekasvatus otettiin käyttöön, kun lasten seksuaalikasvatus koettiin terminä vieraaksi ja sopimattomaksi.

Kehotunnekasvatuksessa opetellaan oman kehon haltuunottoa ja tunteiden hallintaa sekä harjoitellaan sopivuussääntöjä ja itsemääräämisoikeutta. Tavoitteena on tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia pyytää ja hakea apua sekä toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Lasta tuetaan ymmärtämään, että keho on oma, arvokas ja tärkeä.

Kunnioitetaan omaa ja toisten kehoa

Kehotunnekasvatus on monelle kysymyksiä herättävä aihe. Tähän mennessä kehotunnekasvatusta ei ole juurikaan toteutettu suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa, ja monilla on ennakkoluuloja sitä kohtaan.

Kehotunnekasvatuksessa lapselle annetaan kehitykseen liittyvää, lasta voimaannuttavaa ja lasten oikeuksiin liittyvää tietoa ikätasoisesti. Varhaiskasvatuksessa kehotunnekasvatuksen tulisi olla arkipäiväinen, päivittäin läsnä oleva asia, jossa lapselle opetetaan mm. hyvän kosketuksen sääntöjä, läheisyystaitoja ja turvataitoja. Lapsen hellittely ja lähellä pitäminen, iloiset kohtaamiset, sylissä pito ja käsi kädessä oleminen vahvistavat tätä tärkeää kokemusta.

Lapset oppivat, että on olemassa yksilöllisiä rajoja ja sosiaalisia sääntöjä, joita tulee kunnioittaa. Samalla opitaan asettamaan ja ilmaisemaan rajoja myös oman kehon suhteen. Tämän vuoksi kehotunnekasvatus on myös sosiaalista kasvatusta ja auttaa ehkäisemään seksuaalista hyväksikäyttöä.

Vahvistetaan lapsen luottamusta omaan tunteeseen

Kehotunnekasvatusta voi toteuttaa jo ihan pientenkin lasten kanssa, jolloin pääpaino on esimerkiksi kehon osien nimeämisessä, myönteisen kosketuksen opettelussa ja minäkuvan positiivisessa vahvistamisessa.

Lapsen kehityksen tueksi tarvitaan varhaiskasvatuksen ja kodin aikuisia, jotka puhuvat asioista samalla tavalla. Tämä vaatii varhaiskasvatuksen ammattilaisilta huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja yhteisiä sopimuksia siitä, mitä ja miten asioista puhutaan.

Kaikki lapset ovat alttiita väkivallalle, häirinnälle ja kiusaamiselle erilaisissa ympäristöissä ja yhteisöissä. Siksi on tarpeellista, että lapset saavat ennaltaehkäisevästi tunne- ja turvataitokasvatusta. Se edistää hyväksyvän ja turvallisen ilmapiirin syntymistä lisäämällä tietoisuutta yhdenvertaisuudesta ja oikeudesta kunnioittavaan kohteluun.

Tunnetaitokasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen luottamusta omaan tunteeseen, jotta lapsi oppisi itse havaitsemaan ja ilmaisemaan mikä hänestä tuntuu hyvältä ja huonolta. Tunnetaitojen avulla lapsi oppii tunteiden tunnistamista, niiden ilmaisemista ja niiden kanssa pärjäämistä.

Hyvä itsetunnon omaava lapsi arvostaa itseään ja muita

Kehotunnekasvatuksesta puhuttaessa ihanteellista olisi, että perheet ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset puhuisivat keskenään, mitkä aiheet ovat nyt pinnalla. Todellinen tilanne on usein toinen: aikuisilta puuttuvat sanat, tiedot ja mallit kehotunnekasvatukseen. Aiheeseen liittyy paljon kielteisiä ennakkoluuloja ja vääriä uskomuksia, jotka aiheuttavat esteitä puhua asiasta.

Lasten huoltajat voivat pelätä, että vääränlainen kehotunnekasvatus välittää arvoja, joita he eivät hyväksy. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että lapsen koti ja varhaiskasvatus olisivat samalla linjalla ja asiasta puhuttaisiin avoimesti. Varhaiskasvatuksen tehtävä kehotunnekasvatuksessa on antaa lapselle yksinkertaista perustietoa ja vahvistaa lapsen myönteistä asennetta itseään ja omaa kehoaan kohtaan.

Touhuloissa toteutettava kehotunnekasvatus tähtää lasten voimaannuttamiseen ja lapsen kehoitsetunnon vahvistamiseen. Tätä kautta pyritään ennaltaehkäisemään kiusaamista ja syrjintää. Kun lapsille opetetaan arvostamista sekä oman että toisten kehon kunnioittamista, päästään samalla vaikuttamaan lapsen käsitykseen itsestään ja omasta ympäristöstään.

Kehotunnekasvatuksen avulla ennaltaehkäistään myös omaan kehokuvaan liittyviä negatiivisia käsityksiä, jotka nousevat sosiaalisen median käytön yleistymisen myötä. Tavoitteenamme on auttaa kasvattamaan onnellisia ja hyvän itsetunnon omaavia lapsia, jotka arvostavat itseään ja muita.

Noora Grönholm
varhaiskasvatuksen opettaja, apulaisjohtaja
Touhula Hermion

Lähteet:

  • Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma
  • Väestöliitto – Lapsi ja seksuaalisuus
  • Cacciatore, R. & Ingman-Friberg, S. 2016. Keho on leikki: avain luonnolliseen seksuaalikasvatukseen alle kouluiässä.
  • WHO, Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimisto ja BZgA. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. 2010. Suuntaviivat poliittisille päättäjille, opetus- ja terveydenhoitoalan viranomaisille ja asiantuntijoille.
  • Lajunen, K, Ylenius-Lehtonen, M. & Andell, M. 2015. Tunne- ja turvataitoja lapsille.

Samankaltaisia postauksia