Takaisin postauksiin

Touhula-päiväkotien yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Touhula aloitti yhteistoimintaneuvottelut 15.9. ja arvioi edellytyksiä toiminnan jatkamiselle yhteensä 15 päiväkodissa. Arvioidut päiväkodit sijaitsevat sellaisilla alueilla, joissa lapsien lukumäärä on laskenut merkittävästi tai joissa palvelusetelien hintataso tai yksityisen hoidon tuki on hyvin matala. Kyseisissä yksiköissä palvelun tuottaminen on tästä johtuen tappiollista, eikä toiminnan jatkamiselle nykyisellään ole edellytyksiä.

Neuvottelut päättyivät 28.9.2021 ja niiden lopputuloksena Touhulan toiminta päättyy 13 päiväkodissa. Useamman päiväkodin kohdalla käydään kuitenkin edelleen keskusteluja liikkeenluovutuksesta kuntien tai muiden yksityisten toimijoiden kanssa, eli osa päiväkodeista saattaa jatkaa toimintaansa Touhulan lakkautuksen jälkeen.

”Olemme syvästi pahoillamme, että toimintamme useassa päiväkodissa päättyy. Lohdullista on, että kuntien kanssa käydyissä keskusteluissa on löydetty ratkaisu toiminnan jatkumiselle Kempeleen Touhula TouhuVekarassa ja Lohjan Touhula Vappulassa. Näyttää myös siltä, että pystymme tarjoamaan osalle suljettavien päiväkotien työntekijöistämme töitä muista päiväkodeistamme. Valitettavasti irtisanomisilta ei kuitenkaan voida täysin välttyä”, toteaa toimitusjohtaja Sari Saari.

Suljettavien päiväkotien osalta Touhula on tarkemmin yhteydessä henkilöstöön, vanhempiin, kuntiin ja vuokranantajiin ja ohjeistaa jatkosta. Tarkka irtisanottavien määrä selviää työntekijöiden uudelleen sijoitteluiden jälkeen.

Päiväkodit, joiden toiminnan jatkuvuus saatiin turvattua:

 • Touhula TouhuVekara, Kempele
 • Touhula Vappula, Lohja

Touhulan toiminta päättyy seuraavissa päiväkodeissa:

 • Touhula Lassila, Helsinki: toiminta päättyy viimeistään 30.11.2021
 • Touhula Kivitasku, Helsinki: toiminta päättyy viimeistään 30.11.2021
 • HEI Ruoholahti, Helsinki: toiminta päättyy viimeistään 30.11.2021
 • Touhula Aarresaari, Jyväskylä: toiminta päättyy viimeistään 30.11.2021
 • Touhula Amiraali, Jyväskylä: toiminta päättyy viimeistään 30.11.2021
 • Touhula Fabriikki, Jyväskylä: toiminta päättyy viimeistään 30.11.2021
 • Touhula Kulmakartano, Jyväskylä: toiminta päättyy viimeistään 30.11.2021
 • Touhula Pikku-Proffa, Kempele: toiminta päättyy viimeistään 30.11.2021
 • Touhula Sukkela, Kotka: toiminta päättyy viimeistään 31.12.2021
 • Touhula Merihevonen, Lapua: toiminta päättyy viimeistään 31.3.2022
 • Touhula Touhukas, Nokia: toiminta päättyy viimeistään 31.12.2021
 • Touhula Otsontähti, Seinäjoki: toiminta päättyy viimeistään 30.11.2021
 • Touhula Ipanala, Tampere: toiminta päättyy viimeistään 30.11.2021

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sari Saari
puh. 040 566 5236, sari.saari@touhula.fi

 

The co-operation negotiations of the Touhula daycare centres have ended

Touhula started co-operation negotiations on September 15th, 2021 and assessed the conditions for continuing operations in a total of ten daycare centres. The assessed daycare centres are in areas where the number of children has significantly decreased or where the price level of service vouchers or private care allowance is very low. As a result, the provision of services in these units is unprofitable, and there are currently no preconditions for continuing operations.

The negotiations ended on September 28th, 2021 and as a result, Touhula’s operations will end in 13 daycare centres. However, in the case of several daycare centres, discussions are being held with the municipalities regarding the transfer of business, ie some daycare centres may continue to operate under the control of a municipality or other private operator.

“We are deeply sorry that our operations in several daycare centres are coming to an end. It is comforting that in discussions with the municipalities, a solution has been found for the continuation of operations in Touhula TouhuVekara in Kempele, and in Touhula Vappula in Lohja. It also seems that we are able to offer some of our employees in closable daycare centres jobs from our other units. Unfortunately, redundancies cannot be completely avoided,” says CEO Sari Saari.

Regarding the daycare centres to be closed, Touhula will be in more detail contact with the staff, parents, municipalities, and landlords and will provide instructions for the future. The exact number of redundancies will become clear after the redeployment of employees.

Daycare centre whose continuation were secured:

 • Touhula TouhuVekara, Kempele
 • Touhula Vappula, Lohja

Touhula’s operations will end in the following daycare centres:

 • Touhula Lassila, Helsinki: operations will end at latest 30.11.2021
 • Touhula Kivitasku, Helsinki: operations will end at latest 30.11.2021
 • HEI Ruoholahti, Helsinki: operations will end at latest 30.11.2021
 • Touhula Aarresaari, Jyväskylä: operations will end at latest 30.11.2021
 • Touhula Amiraali, Jyväskylä: operations will end at latest 30.11.2021
 • Touhula Fabriikki, Jyväskylä: operations will end at latest 30.11.2021
 • Touhula Kulmakartano, Jyväskylä: operations will end at latest 30.11.2021
 • Touhula Pikku-Proffa, Kempele: operations will end at latest 30.11.2021
 • Touhula Sukkela, Kotka: operations will end at latest 31.12.2021
 • Touhula Merihevonen, Lapua: operations will end at latest 31.3.2022
 • Touhula Touhukas, Nokia: toiminta päättyy viimeistään 31.12.2021
 • Touhula Otsontähti, Seinäjoki: operations will end at latest 30.11.2021
 • Touhula Ipanala, Tampere: operations will end at latest 30.11.2021

More information:
CEO Sari Saari
tel. +358 40 566 5236, sari.saari@touhula.fi

Samankaltaisia postauksia