Takaisin postauksiin

Touhulan laaturaportti 2020 

Koronaviruspandemiasta ja yrityssaneerauksesta huolimatta Touhulan työ varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen parissa jatkui ja siitä työstä olemme erittäin ylpeitä.

Touhulan laaturaportissa esitellään vuoden 2020 laatutyön toimenpiteitä ja tuloksia niin pedagogisen toiminnan, henkilöstötyytyväisyyden kuin asiakastyytyväisyydenkin saralta. Raportista pääset tutustumaan myös laatutyömme ulottuvuuksiin.

Tutustu raporttiin seuraavasta linkistä: Touhulan laaturaportti 2020

Laatutyön onnistumisia vuodelta 2020

Maaliskuussa Suomen hallituksen suosituksesta suurin osa lapsista jäi kotiin, jolloin varhaiskasvatukseen osallistui yli 70 prosenttia vähemmän lapsia kuin normaalisti. KotiTouhula-toiminta käynnistyi nopeasti ja tarjosi etävarhaiskasvatusta poikkeusoloissa.

Henkilöstökyselyn vastausten keskiarvot paranivat haastavasta ja poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta vuoden aikana kaikkien kysymysten osalta. Suosittelisitko Touhulaa työnantajana -kysymyksen arvoksi muodostui marraskuun 2020 kyselyssä 7,1/10. Kyselyyn vastasi 80 prosenttia Touhulan kuukausipalkkaisista työntekijöistä.

Kuukausittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn kertyi vuoden aikana lähes 12 000 vastausta. Touhulan päiväkotien NPS-luku oli parhaimmillaan toukokuussa 2020, jolloin se oli 58 asteikolla -100 – 100. Koko vuoden keskiarvoksi muodostui 45.

Vuoden aikana 122 Touhulan päiväkodissa siirryttiin ympäristöystävällisin menetelmin tuotettuun sähköön. Sähköenergian toimittaa Väre. Loput päiväkodit siirtyvät sopimuksen piiriin sähkösopimuksia uusittaessa.

Jätehuollon ja kierrätyksen valtakunnalliseksi yhteistyökumppaniksi valikoitui Urbaser. Yhden kumppanin kanssa pystymme seuraamaan esimerkiksi eri jaelajien määrää ja niiden muutosta sekä asettamaan määriin liittyviä tavoitteita.

Touhulassa otettiin käyttöön koulutusstipendi, jolla tuetaan tutkintotavoitteisia tai pidempikestoisia täydennyskoulutuksia, kuten ympäristökasvattajan erikoisammattitutkinto- tai liikunnan ammattitutkintokoulutuksia.

Touhula-päiväkotien pedagogista osaamista tuettiin Teams-koulutuksilla, päiväkotikohtaisilla työilloilla ja kannustamalla päiväkodin johtajia ja henkilöstöä osallistumaan yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien järjestämiin koulutuksiin. Näitä koulutuksia olivat esimerkiksi Suomen Ladun Luonto toimintaympäristönä -koulutus sekä Pedagoginen turvallisuus- ja hyvinvointi -koulutus, jonka järjesti Järvenpään seurakuntaopisto. 

Samankaltaisia postauksia