Takaisin postauksiin

Touhula VekaraLahdessa on tyytyväiset työntekijät ja vanhemmat

Espoon taideteemainen Touhula VekaraLahti on yksi Touhulan päiväkodeista, jossa otetaan elokuussa 2021 käyttöön Espoon kaupungin tarjoama palveluseteli.

Touhula VekaraLahden päiväkodin johtaja Susanna Hulkkonen pitää palveluseteliä erittäin hienona ja tärkeänä uudistuksena:

– Tämä on tosi iso juttu, mikä ei eriarvoista perheitä yksityiseen ja kunnalliseen varhaiskasvatukseen hakeutumisessa. Perheiden on hyvä aktivoitua ajoissa, kun tarvitsevat hoitopaikkaa, olemalla yhteydessä päiväkodin johtajaan ja varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen Espoon puolella.

Susanna Hulkkosen johtamassa Touhula VekaraLahdessa on viisi ryhmää eri-ikäisille lapsille, aina yksivuotiaista eskarilaisiin. Päiväkodin lapset voivat siis kulkea koko varhaiskasvatuksen polun samassa paikassa koulun alkamiseen asti.

Touhula VekaraLahti on taideteemainen päiväkoti Espoon Saunalahdessa.

Taideteemaisessa päiväkodissa lapsia kannustetaan luovuuteen ja itseilmaisuun. VekaraLahdessa varhaiskasvatukseen kuuluu muun muassa draamaa, ilmaisua ja teatteria, kertoo varhaiskasvatuksen opettaja Tanja Hokkanen.

– Sen lisäksi, että meillä on täällä tauluja ja taidetta seinillä, taide näkyy lapsille muillakin tavoilla. Viikoittain harjoitellaan kädentaitoja erilaisilla materiaaleilla ja tekniikoilla. Muutenkin kannustetaan luovuuteen ja itsensä ilmaisuun: on paljon musiikkia, luovaa liikkumista ja tanssia.

Erityisesti vanhempia lapsia pyritään osallistamaan suunnitteluun, heidän ideoitaan kuunnellaan ja lasten luovuuden annetaan kukkia. Lapset ovat itse tehneet esimerkiksi draamaesityksiä repliikkejä myöten.

Hyvä työyhteisön ilmapiiri tukee työssä jaksamista

Touhulassa kerätään päiväkotien asiakasperheiltä säännöllisesti palautetta asiakastyytyväisyyskyselyiden avulla. Tämän lisäksi Touhulan henkilökunta antaa oman palautteensa omilla henkilöstön tyytyväisyyttä kartoittavilla kyselyillä.

VekaraLahden työntekijät ovat olleet äärimmäisen tyytyväisiä Susanna Hulkkoseen päiväkodin esihenkilönä, joka kertoo antavansa henkilöstölleen itsestään 110 prosenttia.

– Työntekijät saavat päiväkodin loistamaan. On huikea fiilis kokea, että he aidosti ja oikeasti luottavat minuun ja kokevat, että teen kaikkeni, jotta heillä olisi hyvä olla. Ollaan tehty iso työ, jotta meillä on ilmapiiri, jossa tuntee kuin olevansa kotona. Esimerkiksi yhdeltäkään sijaiselta en ole kuullut, että täällä olisi epämiellyttävää olla, Susanna kertoo.

Tähän näkemykseen Touhula VekaraLahdesta erinomaisena työpaikkana yhtyy myös Tanja Hokkanen:

– Mielestäni tämä on loistava työpaikka ja työyhteisö toimii tosi hyvin. On päteviä ihmisiä, jotka tykkäävät työstänsä, haluavat tehdä työtä sydämellä, olla lasten kanssa ja kehittää omaa toimintaansa. Meillä on tietenkin myös maailman paras johtaja.

Touhula VekaraLahdessa lapset pääset toteuttamaan itseään luovasti.

Tanjalle on tärkeää, että jokaisesta löydetään vahvuuksia. Esimerkiksi yksi työntekijä voi olla tehokas miettimään liikunnallisia asioita samalla, kun toisen vahvuus on askartelu ja joku muu on puolestaan loistava lasten leikittäjä. Näiden asioiden huomaaminen ja koko työyhteisön jaksamiseen sekä hyvinvointiin panostaminen ovat Tanja Hokkasen mielestä kaikkien vastuulla.

Susanna Hulkkonen korostaa lisäksi sitä, että työssä viihtymisen kannalta on tärkeää, että kaikilla on monipuoliset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ja asioita tehdään välittävässä ja kuuntelevassa työilmapiirissä.

– Meillä kannustetaan kaikkia positiivisesti ja ihmiset ymmärtävät positiivisen palautteen voiman. Kun saa kiitosta omassa työssä niin työssä jaksaminen on huomattavasti parempaa. “Huomaa hyvä” -tekniikka on ehdottomasti äärettömän tärkeä meidän työyhteisössä. Sitoutuneet työntekijät tekevät ilmapiirin, että oikeasti tykkäät työstäsi ja ilmennät yrityksen arvoja työpaikan arjessa.

Sujuvaa yhteistyötä päiväkodin ja perheen välillä

Tyytyväisen henkilöstön lisäksi Touhula VekaraLahden perheet ovat olleet erittäin tyytyväisiä lastensa saamaan varhaiskasvatukseen. Vanhempia kannustetaan palautteen antamiseen ja palautteeseen myös reagoidaan aktiivisesti. Esimerkiksi viime aikoina VekaraLahdessa on panostettu erityisesti tiedonkulkuun ja lasten päivästä kertomiseen.

– Kannustan henkilöstöä oman työn läpinäkyväksi tekemiseen ja työstä viestimiseen vanhemmille. Avataan asioita ja ollaan avoimia perheiden kanssa siitä, mitä meillä tehdään, mutta myös miksi tehdään. Kun vanhemmat voivat seurata päiväkodin toimintaa, heidän on huomattavasti helpompi luottaa kasvattajien ammattitaitoon. He voivat ajatella: “Tänne voin jättää toisen puolen sydämestäni, sillä hänestä pidetään hyvää huolta täällä”, Susanna Hulkkonen kertoo.

Perheille viestitään asioista esimerkiksi TouGon, Touhulan oman sovelluksen välityksellä. Myös vanhemmat ovat olleet aktiivisesti yhteydessä päiväkotiin TouGon avulla. Lisäksi TouGossa lähetetään esimerkiksi kuvia päiväkodin arjesta sekä viikottain kirjeitä perheille.

Positiivisen palautteen kohteena ovat olleet muun muassa päiväkodin monipuoliset aktiviteetit, retket sekä henkilöstön avoimuus, pysyvyys ja sensitiivisyys. Perheiltä saatu palaute on ilahduttanut päiväkodin johtaja Susanna Hulkkosta erittäin paljon, minkä lisäksi hän on kiitollinen myös itselleen annetusta palautteesta:

– On todella harvinaista, että tulisi mitään negatiivista palautetta. Nämä leidit ovat niin taitavia, että he kyllä osaavat, ja sen huomaa kun töissä on oikeasti koulutettuja ja päteviä ammattilaisia. Itsekin olen saanut asiakastyytyväisyyskyselyiden kautta avointa palautetta itselleni, mikä on ollut ihanaa. Vanhemmat ovat muistaneet minuakin välillä. Vaikka en olekaan lasten kanssa joka päivä tekemisissä, minullakin on todella avoin yhteys perheisiin.

Myös Tanja Hokkanen on kiitollinen Touhula VekaraLahden perheistä sekä heidän kanssaan tehdystä yhteistyöstä:

– Perheillä on oikeus vaatia lapsillensa vain parasta sekä vaatia toimintaa ja tekemistä. On ihanaa, että meillä on perheitä, jotka ovat tosi tietoisia siitä, mitä varhaiskasvatus on. Omalle aarteelleen saa vaatia asioita ja kysyä perusteluita miksi jotain tehdään tai ei tehdä ja voisiko tehdä jotakin lisää. Se on myös perheiden oikeus.

Näin haet palveluseteliä Espoossa.

 

Teksti: Valtteri Mustonen / S360

Samankaltaisia postauksia