Takaisin postauksiin

Touhula-päiväkotien yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Touhula aloitti yhteistoimintaneuvottelut 26.5. ja arvioi edellytyksiä toiminnan jatkamiselle yhteensä kymmenessä päiväkodissa. Arvioidut päiväkodit sijaitsevat sellaisilla alueilla, joissa lapsien lukumäärä on laskenut merkittävästi tai joissa palvelusetelien hintataso tai yksityisen hoidon tuki on hyvin matala. Kyseisissä yksiköissä palvelun tuottaminen on tästä johtuen tappiollista, eikä toiminnan jatkamiselle nykyisellään ole edellytyksiä.

Neuvottelut päättyivät 11.6.2021 ja niiden lopputuloksena Touhulan toiminta päättyy kymmenessä päiväkodissa. Useamman päiväkodin kohdalla käydään kuitenkin keskusteluja liikkeenluovutuksesta kuntien kanssa, eli osa päiväkodeista saattaa jatkaa toimintaansa kunnan tai muun yksityisen toimijan hallinnassa.

”Olemme syvästi pahoillamme, että toimintamme useassa päiväkodissa päättyy. Lohdullista on, että esimerkiksi kuntien kanssa käydyissä keskusteluissa on löydetty alustavia ratkaisuja toiminnan jatkumiselle monessa päiväkodissa. Näyttää myös siltä, että pystymme tarjoamaan usealle suljettavan päiväkodin työntekijällemme töitä muista yksiköistämme. Valitettavasti irtisanomisilta ei kuitenkaan voida täysin välttyä”, toteaa toimitusjohtaja Minna Elomaa.

Suljettavien päiväkotien osalta Touhula on tarkemmin yhteydessä henkilöstöön, vanhempiin, kuntiin ja vuokranantajiin ja ohjeistaa jatkosta. Tarkka irtisanottavien määrä selviää työntekijöiden uudelleen sijoitteluiden jälkeen.

Touhulan toiminta päättyy seuraavissa päiväkodeissa:

 • Touhula Starlight, Helsinki:  toiminta päättyy viimeistään 31.7.2021
 • Touhula Pitäjänmäki, Helsinki:  toiminta päättyy viimeistään 31.7.2021
 • Touhula Riemurinne, Hyvinkää:  toiminta päättyy viimeistään 31.12.2021
 • Touhula Jokilaiva, Kerava:  toiminta päättyy viimeistään 31.12.2021
 • Touhula Niittytie, Vihti:  toiminta päättyy viimeistään 31.7.2021
 • Touhula Kädenjälki, Uurainen:  toiminta päättyy viimeistään 31.8.2021
 • Touhula Vipellys, Äänekoski:  toiminta päättyy viimeistään 31.8.2021
 • Touhula Pudasjärvi, Pudasjärvi:  toiminta päättyy viimeistään 31.8.2021
 • Touhula Vauhtivekara, Muhos:  toiminta päättyy viimeistään 31.7.2021
 • Touhula Harjuntähti, Ii:  toiminta päättyy viimeistään 31.8.2021

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Minna Elomaa, puh. 040 747 1786, minna.elomaa@touhula.fi
Viestintäjohtaja Ossi Ahto, puh. 040 083 3883, ossi.ahto@touhula.fi

 

The co-operation negotiations of the Touhula daycare centres have ended

Touhula started co-operation negotiations on 26 May and assessed the conditions for continuing operations in a total of ten daycare centres. The assessed daycare centres are in areas where the number of children has decreased significantly or where the price level of service vouchers or support for private care is very low. As a result, the provision of services in these units is unprofitable, and there are currently no preconditions for continuing operations.

The negotiations ended on June 11, 2021, and as a result, Touhula’s operations will end in ten daycare centres. However, in the case of several daycare centres, discussions are being held with the municipalities regarding the transfer of business, ie some daycare centres may continue to operate under the control of a municipality or other private operator.

“We are deeply sorry that our operations in several daycare centres are coming to an end. It is comforting that, in discussions with municipalities, for example, preliminary solutions have been found for the continuation of activities in many kindergartens. It also seems that we can offer several of our closable daycare employee’s jobs from our other units. Unfortunately, redundancies cannot be completely avoided,” says CEO Minna Elomaa.

Regarding the daycare centres to be closed, Touhula will be in more detail contact with the staff, parents, municipalities, and landlords and will provide instructions for the future. The exact number of redundancies will become clear after the redeployment of employees.

Touhula’s operations will end in the following day care centres:

 • Touhula Starlight, Helsinki
 • Touhula Pitäjänmäki, Helsinki
 • Touhula Riemurinne, Hyvinkää
 • Touhula Jokilaiva, Kerava
 • Touhula Niittytie, Vihti
 • Touhula Kädenjälki, Uurainen
 • Touhula Vipellys, Äänekoski
 • Touhula Pudasjärvi, Pudasjärvi
 • Touhula Vauhtivekara, Muhos
 • Touhula Harjuntähti, Ii

More information:

CEO Minna Elomaa, tel. +358 40 747 1786, minna.elomaa@touhula.fi
Communications Director Ossi Ahto, tel. +358 40 083 3883, ossi.ahto@touhula.fi

Samankaltaisia postauksia