Takaisin postauksiin

Touhula on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen

Touhula on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen torstaina 14.5., johtuen yhtiön vaikeasta taloudellisesta tilanteesta. Toimenpiteellä pyritään tervehdyttämään Touhulan talous ja varmistamaan toiminnan jatkuvuus. Touhulan pääomistaja ja rahoittajat ovat turvanneet yhtiön maksuvalmiuden. Yrityssaneerauksella ei ole välittömiä vaikutuksia päiväkotien toimintaan, vaan arki varhaiskasvatuksessa jatkuu kuten tähänkin asti.

Yrityssaneeraus edellyttää, että tarkastelemme lähiviikkoina valtakunnallisesti jokaisen päiväkotimme taloudellista tilannetta ja mahdollisuuksia riittävään lapsimäärään. Tämän tarkastelun jälkeen ryhdymme toimenpiteisiin toiminnan tervehdyttämiseksi. Kerromme mahdollisista toimenpiteistä toukokuun aikana, kun saneerausprosessi etenee.

Vaikka suuri osa Touhulan päiväkodeista on kannattavia, on koko Touhulan toiminta ollut pidemmällä aikavälillä tappiollista useiden päiväkotien alhaisista lapsimääristä ja nousseista kuluista johtuen. Lisäksi Touhulan toiminta on vaarantunut lyhyemmällä aikavälillä koronapandemiasta johtuen. Päiväkodeissamme on ollut vain vähän lapsia poikkeusaikoina, mutta toiminnan kiinteät kulut ovat pysyneet jotakuinkin entisellään. Koronatilanne aiheuttaa poikkeuksellista epävarmuutta myös syksyn näkymiimme ja haluammekin nyt tehtävillä toimenpiteillä turvata toimintamme jatkuvuuden.

Arki päiväkodeissamme jatkuu kuitenkin kuten tähänkin asti ja tulemme viestimään myös tilanteesta avoimesti ja ajantasaisesti sen edetessä.

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Ossi Ahto, puh.  040 083 3883 / ossi.ahto@touhula.fi

 

Touhula has submitted a corporate restructuring application

Touhula has filed a corporate restructuring application on Thursday, May 14, due to the company’s difficult financial situation. The measure aims to restore health to Touhula’s economy and ensure the continuity of operations. Touhula’s main owner and financiers have secured the company’s liquidity. The corporate restructuring will not have an immediate impact on the operation of daycare centres, but everyday life in early childhood education will continue as before.

In the coming weeks, corporate restructuring will require us to look at the financial situation of each of our daycare centres nationwide and the opportunities for a sufficient number of children. Following this review, we will take steps to restore the health of our operations. We will report on possible measures during May as the restructuring process progresses.

Although a large part of Touhula’s daycare centres are profitable, the entire operation of Touhula has been unprofitable in the long run due to the low number of children in several daycare centres and increased costs. In addition, Touhula’s operations were jeopardized in the shorter term due to the COVID-19 pandemic. There have been few children in our daycare centres during exceptional times, but the fixed costs of operations have remained more or less the same. The corona situation also causes exceptional uncertainty for our autumn outlook, and we want to take measures now to ensure the continuity of our operations.

However, everyday life in our daycare centres continues as before and we will also communicate the situation openly and up to date as it progresses.

For more information
CMO Ossi Ahto, p. 040 083 3883 / ossi.ahto@touhula.fi

Samankaltaisia postauksia