Takaisin postauksiin

Luottamus perheen ja päiväkodin välillä rakentuu aidoista kohtaamisista ja selkeästä kommunikaatiosta

Vielä vuoden 2018 lopulla Touhula Vihtakadun päiväkodissa Järvenpäässä elettiin hankalaa aikaa. Henkilökunta oli vaihtunut tiuhaan, yhteispeli rakoillut ja perheiden luottamus omaa päiväkotia kohtaan kärsinyt.

Tuoreen asiakastyytyväisyyskyselyn kauttaaltaan positiiviset tulokset kertovat nyt toista: Kyselyn avovastauksissa kiitellään muun muassa liikuntaan ja luontoon painottuvasta monipuolisesta varhaiskasvatuksesta, turvallisuudesta sekä toiminnasta, joka on selvästi kehitetty lapsia ajatellen. Myös sitoutunut ja lapsista aidosti kiinnostunut henkilökunta kerää kiitosta.

Yksi muutoksen aikaansaajista on ollut Touhula Vihtakadun apulaisjohtajana tammikuussa 2019 aloittanut Mari Lindgren. Hän on tehnyt päiväkodissa paljon töitä luottamuksen rakentamiseksi.

Päiväkotiarjen monipuolinen dokumentointi tuo vanhemmille mielenrauhaa

Henkilökunnan korkean vaihtuvuuden ohella kuilua perheiden ja Touhula Vihtakadun välillä oli kasvattanut pedagogisen dokumentoinnin rakoilu eli päiväkodin arjen näkyväksi tekeminen. Nykyään se kuitenkin on Vihtakadun tärkeimpiä työvälineitä: jokapäiväistä toimintaa tehdään näkyväksi jakamalla perheille kuvia ja videoita sekä kirjoittamalla viikko- ja kuukausikirjeitä.
– Viikkokirjeissä kerromme, mitä päiväkodissa on puuhattu ja avataan vähän tulevaa, Lindgren selittää. – Raamit ovat sillä tavalla auki, että lasten tahdolle, ajatuksille ja tuntemuksille on tilaa. Kaikkea ei tarvitse valmiiksi lokeroida.

Päiväkodin seinältä löytyvästä viikkotaulusta, jolla päiväkodin jokapäiväistä toimintaa havainnollistetaan kuvituksin ja tarinoin, otetaan perheille puolestaan valokuva lähetettäväksi. Myös reaaliaikaisia kuvia lähetetään viikon mittaan vanhemmille paljon: katsohan, täällä se sinun lapsesi maalaa tai maistelee mättäällä mustikoita.

– Viikkotaulun ja muiden kuvien sekä viikko- ja kuukausikirjeen myötä viikosta kertyy runsaasti infoa, muttei silti liikaa. Vanhemmat tutustuvat materiaaliin oman kiinnostuksensa ja aikansa mukaan. Kun luottamus on kunnossa, vanhempi ei edes välttämättä koe pakottavaa tarvetta käydä kaikkea lähettämäämme läpi. Siksi esimerkiksi harvemmin ilmestyvä kuukausikirje on ollut todella tykätty, Lindgren kertoo.

Hyvällä porukalla saadaan aikaa mitä vain

Vuoden 2019 keväällä Vihtakadun henkilökunta viimein vakiintui ja on alusta saakka uurastanut paremman päiväkotiarjen eteen yhdessä tuumin.

Kun Lindgren puhuu työkavereistaan, kollegoiden kirvoittamalle ilolle ja arvostukselle ei jää epäilyksen sijaa. Erityiskiitosta myönteisen ilmapiirin luomisesta ja tukemisesta saa esimies, päiväkodin johtaja Kristiina Partio.
– Huomasin pian Vihtiksellä itse aloitettuani, kuinka hyvät työntekijät meillä oikeasti onkaan, Lindgren kehuu. – Tuli tunne, että heidän kanssaan voimme saada aikaan mitä vain! Ja haluamme että se näkyy myös ulkopuolelle. Se, että olemme koko sydämellämme laadukkaan varhaiskasvatuksen asialla ja todella pidämme siitä, mitä teemme.

Pienet tilat kysyvät kekseliäisyyttä – apuna on myös lähiluonto

Touhula Vihtakatu sijaitsee koulun kanssa samassa kiinteistössä, ja tilojen rajallisuus asettaa omat haasteensa. Puitteet kuitenkin pitävät myös oppimisympäristön kehittämisen ja ideoinnin aktiivisena. Tilat on saatu hyvin valjastettua hyötykäyttöön, kun kasvattajat ovat kuunnelleet herkällä korvalla, mikä lapsia kulloinkin kiinnostaa ja mitä he tarvitsevat.

Toisinaan on myös rohjettava tehdä asioita totutusta poiketen – hoksattava vaikkapa luopua jostain sellaisesta, mitä yleisesti pidetään itsestäänselvyytenä. Vihtakadulla päätettiin esimerkiksi ravistella tutuksi juurtunutta konseptia aikuisten pöydästä.
– Tajusimme, että emme me oikeastaan ikinä istu siinä, kun olemme aina lasten kanssa! Tilalle saatiin tehtyä heille tosi kiva leikkiympäristö, Lindgren kertoo iloisena.

Päiväkodin tilojen ei myöskään tarvitse rajoittua neljän seinän sisälle tai edes omalle pihalle. Vihtisläiset viettävätkin karhunosan ajastaan metsässä.
– Luontoreissuille pääsevät mukaan kaikki, taaperoikäisiä myöten, Lindgren kertoo. – Välillä keittiö tekee mukaan retkieväät, ja silloin metsässä vietetään pitkä aamu ja aamupäivä. Mukaan viedään usein askarteluja, kirjoja, lelujakin. Rakentamillemme toiminnallisille metsäseikkailuradoille perheet ovat saaneet tulla kiertämään vapaa-ajallakin.

Lapsen huomiointi ja havainnointi tarjoaa arvokasta tietoa

Touhula Vihtakadulla jokainen lapsi tulee päivän aikana nähdyksi ja kuulluksi. Esimerkiksi päivän puuhia kokoavaa viikkotaulua lapset pääsevät itse kuvittamaan piirtäen tai valokuvilla. Taululta on mukava näyttää myös äidille ja isälle, mitä päivän aikana on tehty.
– Lapselle rakentuu kokemuksia siitä, että vitsit, tää on mun paikka ja täällä mä oon. Silloin hän on päiväkodin arjessa täysillä mukana, mikä näkyy kotonakin positiivisena puheena päivästä.

Ideoita, toiveita ja ajatuksia kannustetaan jakamaan lapsiryhmissä iästä riippumatta, ja toimintaa mukautetaan niiden pohjalta. Isommat antavat palautetta sanallisesti, alle 3-vuotiaiden kanssa käytetään apuna kuvia. Peukkupalautetta hyödynnetään sellaisten lasten kohdalla, joilta puhetta tulee vähemmän.

Perheitäkin osallistetaan eri menetelmin pohtimaan kotona lasten vahvuuksia. Kun lapsi itse kertoo, että hän on jossain hyvä tai ilmaisee, että jokin on hänelle merkittävä asia, kasvattajat pyrkivät löytämään keinoja piirteen esille tuomiseksi päiväkodin arjessa.

Lindgren painottaa, kuinka tärkeää aikuisen on osallistua lasten leikkeihin ja muuhun tekemiseen:
– Jokainen lapsen kanssa vietetty hetki tarjoaa arvokasta tietoa. Tarraamme paljon lapsista lähteviin keskusteluihin ja käytämme niitä avuksi leikkien eteenpäin kehittelyssä.

Hetkeen pysähtymistä, ihmisenä ihmiselle

Tavoilla, joilla vanhemmat kohdataan aamulla ja iltapäivällä on valtavasti merkitystä. Lindgren muistuttaa, että on oltava sensitiivinen ja mentävä luokse, annettava keskusteluaikaa ja maltettava puhua lapsesta.

Vanhemmat ovat ensisijaisesti oman lapsensa asiantuntijoita, kasvattajat puolestaan lapsen asiantuntijoita päiväkodissa. Kummatkin tietämykset pyritään yhdistämään. Vanhemmilla esimerkiksi saattaa pyöriä mielessä asia, joka on jo päiväkodissakin laitettu merkille.
– Kun juttu otetaan yhdessä puheeksi, vanhempi voi olla kovinkin hyvillään. Rakentuu luottamuksen tunnetta siitä, että me olemme lasten kanssa aidosti läsnä ja heitä varten, ja että haluamme todella olla apuna heitä kasvattamassa.
Moni vanhempi juttelee oman perheensä arjesta ja arjen haasteista, jakaa vaikeitakin asioita.
– He kokevat sillä tavalla luottamusta ihan ihmistasolla.

Suuria myönteisiä vaikutuksia päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien väliseen kanssakäymiseen on myös päiväkodin pikkuisella koolla:
– Olemme niin pieni yksikkö, että minun on mahdollista tuntea kaikki vanhemmat ja vanhemmat tuntevat minut, Lindgren sanoo. – Silloin persoonat työn takaa tulevat helpommin esiin ja ilmapiiri on avoimempi. En ole heidän silmissään vain varhaiskasvatuksen opettaja, vaan välillä voimme myös jutustella jostain ihan muusta.

Samankaltaisia postauksia