Takaisin postauksiin

Koronaviruksen ehkäisy Touhulan päiväkodeissa / Coronavirus prevention in Touhula daycare centres

Koronaviruksen ehkäisy Touhulan päiväkodeissa

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi päiväkoteihin otetaan jatkossa hoitoon vain täysin oireettomat lapset. Kaikki hengitystieinfektion oireista (kuume, yskä, nuha) vähänkään kärsivät lapset jäävät kotiin. Mikäli lapsellanne on esimerkiksi allerginen nuha, niin käyttehän asian erikseen läpi päiväkodin kanssa.
Hallituksen suosituksen mukaisesti tästä päivästä eteenpäin ulkomailta palaavat lapset pysyvät poissa päiväkodista kaksi viikkoa Suomeen palaamiseen jälkeen. Sama ohje on voimassa myös omilla työntekijöillämme.

Mikäli olette olleet itse tekemisissä koronavirukselle altistuneiden henkilöiden kanssa tai epäilet, että olisit voinut saada tartunnan, pyydämme teitä seuraamaan omaa ja perheenjäsentenne terveydentilaa erittäin tarkasti. Mikäli perheessänne on flunssan oireista kärsiviä lapsia, niin toivomme, että myös sisarukset pysyvät kotona jos mahdollista. Olettehan näissäkin tapauksissa aina yhteydessä päiväkodin johtajaan.
Maaliskuussa päiväkodeissa suositaan luontoretkiä ja vältämme vierailuja julkisilla paikoilla (uimahallit, kirjastot jne). Emme myöskään järjestä vanhempainkahveja tai -iltoja maaliskuun puolella. Pyrimme myös minimoimaan kaikkien päiväkodin ulkopuolisten tahojen vierailut päiväkodeilla. THL:n ohjeiden mukaan vältämme kättelyä ja tehostamme siivoustoimenpiteitä etenkin kosketuspintojen osalta.

Näillä toimilla pyrimme omalta osaltamme ehkäisemään koronaviruksen leviämistä ja turvaamaan päiväkotien toiminnan. Koska toimenpiteet vaikuttavat niin työntekijöiden kuin lastenkin paikallaoloon, niin pidättehän huolta, että hoitoaikavaraukset ovat TouGossa ajan tasalla.
Seuraamme Touhulassa jatkuvasti muuttuvaa tilannetta tiiviisti ja päivitämme ohjeistusta tarvittaessa. Kehotamme myös teitä seuraamaan tilannetta median välityksellä sekä lukemaan oman kotikuntanne ohjeistuksia.

Minna Elomaa
Toimitusjohtaja
Touhula-päiväkodit

——

Coronavirus prevention in Touhula daycare centres

In order to prevent the spread of coronavirus, only children who are completely asymptomatic will be admitted to daycare centres. All children, who have even remotely symptoms of respiratory infection (fever, cough, rhinitis), stay at home. If your child has allergic rhinitis, please go through the situation separately with the daycare centre.
According to the Government’s recommendation, from this day on children returning from foreign countries will stay away from the daycare centre for two weeks after returning to Finland. The same guidelines apply to our own employees.

If you have been in contact with people exposed to coronavirus yourself, or suspect that you may have been infected, we ask you to monitor your and your family members health very closely. If you have children with flu symptoms in your family, we hope that the siblings also stay at home if possible. Also in these kind of cases, be in contact with the daycare manager.
In March, daycare centres will favor walks in nature and avoid visiting public places (swimming halls, libraries, etc.). In addition, we will not hold parental coffees or evenings in March. We also strive to minimize visits from all outsiders of the daycare centre. According to THL’s (National Institute for Health and Welfare) instructions, we will avoid handshaking and intensify cleaning procedures, especially for contact surfaces.

By doing so, we are striving to prevent the spread of the coronavirus and to secure the operation of daycare centres. Because the arrangements affect the presence of both employees and children, please make sure that your care time reservations are up-to-date at TouGo.
In Touhula, we follow the ever-changing situation closely and update the guidelines as necessary. We also encourage you to follow the situation through the media and to read the guidelines of your own municipality.

Minna Elomaa
CEO
Touhula-päiväkodit

Samankaltaisia postauksia