Väinölä har motoriskt skickliga barn

  • Kristiina 52 år
    Daghemschef, Touhula Väinölä, Björneborg. Medlem i Touhula-gänget sedan år 2016.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att arbeta med barn. Det är också viktigt med en god arbetsgemenskap, någonting vi har skapat tillsammans med Väinölä-teamet. Det är också fantastiskt att man får röra på sig mycket under arbetsdagen.

Hur är Touhula som arbetsgivare?

Min arbetsgivare är bra och rättvis. Vi saknar inte innovationsförmåga och vi blickar framåt.

Vad är viktigt vid Touhula?

Det är viktigt för oss att utgå från barnens behov. En stödjande och uppmuntrande stämning och motion är också viktiga saker i vardagen.

Hurudan är barngruppen som du jobbar i?

Barnen vid Väinölä är glada, ivriga och aktiva. Vi leker mycket, och det saknas inte glädje och ljud under våra dagar. Barnen är också uppriktiga, öppna och vänliga mot varandra. Alla är helt toppen.

Vilka förväntningar har du på det nya året?

Att jag får fortsätta jobba med det här toppgänget. Under året ska vi finslipa småbarnsgruppens verksamhet så att den fullkomligt lyser!