Vid Touhula får också de vuxna röra på sig under dagen

  • Anniina, 25 år
    Barnträdgårdslärare, Touhula Rauma

Det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är de varierande dagarna fyllda med aktiviteter, som ytterligare berikas av härliga barn och trevliga arbetskamrater.

Hur är Touhula som arbetsgivare?

Touhula tar hand om den fysiska formen och är en arbetsgivare som behandlar alla jämlikt.

Hurudan är din barngrupp?

Jag jobbar i Vauhtioravat med barn under 3 år. Barnen i min grupp blir inspirerade av varierande sysselsättning.

Vad är det bästa med Touhula ur barnens synvinkel?

Vid Touhula får barnen röra på sig och leka aktivt hela dagen.

Vilka förväntningar har du på det kommande året?

Jag förväntar mig att året blir fyllt av intressanta och aktiva dagar.